Obstarávanie

Sociálne zariadenie Turzovka - stavebné úpravy podkrovia


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
45 087,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 125,00
Zaplatené:
77.9%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45213150-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Vybudovanie kancelárskych priestorov v nevyužitom podkroví jestvujúcej budovy spĺňajúcich príslušne vyhlášky a normy na prevádzku objektu, bez demontovania strechy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 10 35 125,00 0% EUR 14. September 2015 44139

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZoD č. 01/10/99/2015 a Dodatok č. 1 18. Január 2016 18. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301965/content/133122/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STAVOSPOL, spol. s r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301944/content/133010/download","filename":"Ponuka 7.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301984/content/133068/download","filename":"Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 17. September 2015 17. September 2015 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301981/content/310178/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310148/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310149/download","filename":"stavebné povolenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310150/download","filename":"A1 - SPRIEVODNA A SUHRNA TECH SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310151/download","filename":"B01 - SITUÁCIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310152/download","filename":"C01 - C12 - STAVEBNE VYKRESY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310153/download","filename":"D - DETAILY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310154/download","filename":"Elektroinštalácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310155/download","filename":"POV - P01 TECHNICKA SPRAVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310156/download","filename":"POV - P02 SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310157/download","filename":"1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310158/download","filename":"2NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310159/download","filename":"REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310160/download","filename":"Situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310161/download","filename":"Technická správa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310162/download","filename":"S01 Výkres tvaru 1.np.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310163/download","filename":"S02 Výkres krovu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310164/download","filename":"SV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310165/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310166/download","filename":"Cenový návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310167/download","filename":"Rekapitulácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310168/download","filename":"Prehľad.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310169/download","filename":"Návrh zmluvy o zdielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301956/content/310170/download","filename":"Príloha č 2 k ZoD Všeobecné požiadavky na výkon prác.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Severoslovenské stavby s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301941/content/310145/download","filename":"Ponuka 6.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 14. Január 2016 14. Január 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301962/content/133085/download","filename":"Odovzdanie a prevzatie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov STOMONT , spol. s r .o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301929/content/133261/download","filename":"Ponuka 2.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301975/content/310176/download","filename":"ZapisnicaPosudeniaPodmienok účasti_.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ELENIT s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301926/content/133209/download","filename":"Ponuka 1.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 24. Apríl 2015 24. Apríl 2015 []
Ponuky uchádzačov PAMSTAV s.r.o., K.Kmeťku 9, 010 08 Žilina 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301932/content/133280/download","filename":"Ponuka 3.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301971/content/310175/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov AZ MAN s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301947/content/310146/download","filename":"Ponuka 8.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Júl 2015 6. Júl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301978/content/310177/download","filename":"ZapisnicaOtvaranie_ponuk_Kriteria.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Uverejnenie súťažných podkladov 27. Apríl 2015 27. Apríl 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301968/content/133144/download","filename":"Uverejnenie SP § 100.pdf"}]
Ponuky uchádzačov RISS Plus s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301953/content/133104/download","filename":"Ponuka 10.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301950/content/133070/download","filename":"Ponuka 9.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Lechstav, s.r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301935/content/133303/download","filename":"Ponuka 4.pdf"}]
Ponuky uchádzačov SOAR, spol. s r.o. 17. September 2015 17. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/301938/content/133312/download","filename":"Ponuka 5.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×