Obstarávanie

Sadovnícke úpravy základnej školy na Hájiku v Žiline - Dažďová záhrada


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Žilina
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
39 841,00
Konečná suma(Bez DPH):
35 000,00
Zaplatené:
87.84%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77300000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Neuvedené
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú sadové úpravy okolia základnej školy s cieľom vytvoriť účelný priestor s možnosťou štúdia. Terénne úpravy pozemku na ploche 2 700 m, vysvahovanie územia na ploche 232 m do priestoru vodného biotopu, ktorý je riešený ako prírodná vodná plocha fungujúca na biologickom princípe. Založenie trávnika na ploche 2 095 m. Pozdĺž pozemku vedú inžinierske siete. Pred zahájením výkopových prác je nutné prizvať správcov všetkých podzemných vedení k ich presnému vytýčeniu priamo v teréne. Podrobný rozsah predmetu zákazky je obsahom časti súťažných podkladov B.1 Opis predmetu zákazky a časti súťažných podkladov B.4 Projekt záhrady a výkaz výmer. Pri identifikácii konkrétneho typu materiálu (výrobku) alebo materiálu (výrobku) konkrétneho výrobcu, verejný obstarávateľ umožňuje nahradiť takýto materiál (výrobok) ekvivalentným materiálom (výrobkom), ktorý spĺňa požadované funkčné charakteristiky. V takomto prípade je potrebné upraviť položku vo formulári Výkaz výmer. V zmysle súťažných podkladov, projektu záhrady a výkazu výmer

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 1 42 000,00 20% EUR 11. December 2015 44098

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. August 2015 21. August 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175584/download","filename":"SP_SADOVE UPRAVY_ZS HAJIK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175585/download","filename":"technická správa ZŠ Hájik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175586/download","filename":"Sadovka +biotop ZŠ Hájik modrá škola.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175587/download","filename":"1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175588/download","filename":"2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175589/download","filename":"3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175590/download","filename":"4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175591/download","filename":"5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510541/content/175592/download","filename":"6.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. Október 2015 15. Október 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510547/content/175220/download","filename":"Informácia_vyhodnotenie.pdf"}]
Zmluva Zmluva 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510550/content/175271/download","filename":"ZMLUVA.pdf"}]
Odkaz na oznámenie Odkaz na oznámenie 21. August 2015 21. August 2015 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP č 1. 9. September 2015 9. September 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510544/content/175262/download","filename":"Vysvetlenie SP_I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510544/content/175263/download","filename":"sadovka +biotop ZŠ Hájik modrá škola_92015.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510562/content/175221/download","filename":"ZAPISNICA_ZAHRADA_Vyhodnotenie.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510559/content/175364/download","filename":"ZAPISNICA_ZAHRADA.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510538/content/175343/download","filename":"SPRAVA.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510556/content/175344/download","filename":"Zap_obalky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov HOLLSTAV, s.r.o. 14. December 2015 14. December 2015 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/510553/content/175307/download","filename":"PONUKA HOLLSTAV.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×