Obstarávanie

SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SDP "Kremeň", s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 993 708,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 993 708,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Dielom resp. predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroby mliečnych produktov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GEMMA CONSULTING, a.s. 4 1 993 708,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 44087

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657815/content/470274/download","filename":"INO_Otváranie Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488210/download","filename":"Záp_posud_spln_pož_na_pred_zákaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488211/download","filename":"Záp_o_upln_uvod_vyhodn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488212/download","filename":"Výsledky_el_aukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488213/download","filename":"Vysledok_celk_vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania_OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684826/content/488173/download","filename":"Zápisnica z otvárania_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684826/content/488174/download","filename":"Zápisnica z otvárania_KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Intermedia group, s.r.o. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684965/content/488466/download","filename":"Obálky - Intermedia group, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684965/content/488467/download","filename":"Kritériá - Intermedia group, s.r.o. - SDP Kremeň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Ing. Tibor Latko LAROKS 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684957/content/488453/download","filename":"Obálky -Ing. Tibor Latko - LAROKS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684957/content/488454/download","filename":"Kritériá - Ing. Tibor Latko - LAROKS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684832/content/488191/download","filename":"Záp_posud_spln_podm_účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - OMOSS spol. s r.o. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684978/content/488498/download","filename":"Obálky - OMOSS spol. s r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684903/content/488316/download","filename":"Správa § 21 ods 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749555/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749556/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749557/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749558/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749559/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749560/download","filename":"B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 5 SP - Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749561/download","filename":"Príloha č.1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749563/download","filename":"Príloha 3_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749564/download","filename":"Príloha č.4. Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749565/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749566/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749567/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749568/download","filename":"PODORYS JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749569/download","filename":"PODORYS NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749570/download","filename":"PODORYS STRECHY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749571/download","filename":"PODORYS ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749572/download","filename":"POHLADY JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749573/download","filename":"POHLADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749574/download","filename":"REZ A-A JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749575/download","filename":"REZ A-A NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749577/download","filename":"REZ B-B NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749578/download","filename":"SITUACIA JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749580/download","filename":"REZ B-B JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749581/download","filename":"SITUACIA NOVY STAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - GEMMA CONSULTING, a.s. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684927/content/488415/download","filename":"Obálky - GEMMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684927/content/488416/download","filename":"Kritériá - GEMMA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 2016/5/014 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684807/content/488153/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684807/content/488154/download","filename":"Príloha zmluvy_Rozpočet.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666072/content/539244/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk - časť Ostatné 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643550/content/751351/download","filename":"Otváranie Ostatné.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×