Obstarávanie

SPRACOVANIE MLIEKA A VÝROBA MLIEČNYCH PRODUKTOV


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
SDP "Kremeň", s.r.o.
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 993 708,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 993 708,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45210000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Kritéria nákladov

Opis obstarávania

Dielom resp. predmetom zákazky sú stavebné úpravy objektu spracovania mlieka a výroby mliečnych produktov. Bližšie informácie ohľadom predmetu zákazky sú uvedené v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GEMMA CONSULTING, a.s. 4 1 993 708,00 Neuvedené EUR 4. Júl 2016 44087

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Máj 2016 4. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/657815/content/470274/download","filename":"INO_Otváranie Kritériá.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488210/download","filename":"Záp_posud_spln_pož_na_pred_zákaz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488211/download","filename":"Záp_o_upln_uvod_vyhodn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488212/download","filename":"Výsledky_el_aukcie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684854/content/488213/download","filename":"Vysledok_celk_vyhodnotenia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania_OSTATNÉ a KRITÉRIÁ 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684826/content/488173/download","filename":"Zápisnica z otvárania_OSTATNÉ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684826/content/488174/download","filename":"Zápisnica z otvárania_KRITERIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Intermedia group, s.r.o. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684965/content/488466/download","filename":"Obálky - Intermedia group, s.r.o..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684965/content/488467/download","filename":"Kritériá - Intermedia group, s.r.o. - SDP Kremeň.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - Ing. Tibor Latko LAROKS 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684957/content/488453/download","filename":"Obálky -Ing. Tibor Latko - LAROKS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684957/content/488454/download","filename":"Kritériá - Ing. Tibor Latko - LAROKS.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684832/content/488191/download","filename":"Záp_posud_spln_podm_účasti.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - OMOSS spol. s r.o. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684978/content/488498/download","filename":"Obálky - OMOSS spol. s r.o..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684903/content/488316/download","filename":"Správa § 21 ods 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749555/download","filename":"Sutazne podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749556/download","filename":"A.2.Podmienky účasti uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749557/download","filename":"A.3.Kriteria na hodnotenie ponúk a spôsob ich uplatnenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749558/download","filename":"B.1.Opis predmetu zákazky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749559/download","filename":"B.2 Spôsob určenia ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749560/download","filename":"B.3 Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky (Príloha č. 5 SP - Návrh zmluvy).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749561/download","filename":"Príloha č.1 Vyhlásenie uchádzača vo verejnom obstarávaní.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749563/download","filename":"Príloha 3_Výkaz výmer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749564/download","filename":"Príloha č.4. Vzor návrhu na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749565/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749566/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749567/download","filename":"H.Ždaňa PSP - TECH výkres T02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749568/download","filename":"PODORYS JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749569/download","filename":"PODORYS NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749570/download","filename":"PODORYS STRECHY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749571/download","filename":"PODORYS ZAKLADY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749572/download","filename":"POHLADY JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749573/download","filename":"POHLADY NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749574/download","filename":"REZ A-A JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749575/download","filename":"REZ A-A NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749577/download","filename":"REZ B-B NOVY STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749578/download","filename":"SITUACIA JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749580/download","filename":"REZ B-B JESTV. STAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643490/content/749581/download","filename":"SITUACIA NOVY STAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka - GEMMA CONSULTING, a.s. 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684927/content/488415/download","filename":"Obálky - GEMMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684927/content/488416/download","filename":"Kritériá - GEMMA.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 2016/5/014 6. Júl 2016 6. Júl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684807/content/488153/download","filename":"Zmluva o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/684807/content/488154/download","filename":"Príloha zmluvy_Rozpočet.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku 19. Máj 2016 19. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/666072/content/539244/download","filename":"Informácia o výsledku.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otváranie ponúk - časť Ostatné 11. Apríl 2016 11. Apríl 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/643550/content/751351/download","filename":"Otváranie Ostatné.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×