Obstarávanie

Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mestská časť Bratislava - Rača
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
529 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
529 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Nadstavba a rekonštrukcia budovy Materskej školy Pri Šajbách č. 14.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
DAG SLOVAKIA, a. s. 10 529 000,00 Neuvedené EUR 26. September 2016 43966

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720987/content/398752/download","filename":"SpravaOzakazkach_24_2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP_1 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675646/content/434527/download","filename":"vysvetlenie_SP_MSpriSajbach1.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414639/download","filename":"ponuka_EB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414640/download","filename":"E1_Výkaz výmer Bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414641/download","filename":"E1_Výkaz výmer_silnoprúd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414642/download","filename":"Krycí list rozpočtu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414643/download","filename":"ST_Obnova M_ Pri _ajb_ch rekon_tr.a dostavba- v_kaz v_mer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414644/download","filename":"ST_Obnova M_ Pri _ajb_ch rekon_tr.a dostavba- v_kaz v_mer-re.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414645/download","filename":"UK_obnova_materskej__koly_pri__ajb_ch-objektvykurovanie_-_al.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722617/content/414646/download","filename":"ZT_BEZ PLYNU EUROROZPOCET rača školka.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Jednotný európsky dokument 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665205/content/536669/download","filename":"JED_formular.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720995/content/398791/download","filename":"zapisnica_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722622/content/414657/download","filename":"ponuka_DagSlovakia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722622/content/414658/download","filename":"ponuka1_DagSlovakia.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 3. August 2016 3. August 2016 []
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP2 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675789/content/435667/download","filename":"vysvetlenie_SP_MSpriSajbach2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722609/content/414264/download","filename":"ponuka_ZeleznicneStavebnictvo.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 18. Máj 2016 18. Máj 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/665202/content/536666/download","filename":"SP_MSPriSajbach.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 30. Máj 2017 30. Máj 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827508/content/590386/download","filename":"Dc1_159_DagSlovakia1_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/827508/content/590387/download","filename":"Dc1_159_DagSlovakia2_scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414798/download","filename":"01_Titulna-strana_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414799/download","filename":"02_Identifikacne-udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414800/download","filename":"02_Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414801/download","filename":"HARMONOGRAM - Obnova Materskej školy Pri šajbách.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414802/download","filename":"navrh_ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414803/download","filename":"rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414804/download","filename":"rozpocet1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414805/download","filename":"rozpocet2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414806/download","filename":"rozpocet3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722630/content/414807/download","filename":"rozpocet4.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Informácia o zverejnení zmluvy 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720981/content/398743/download","filename":"Zc53_262_DagSlovakia_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720981/content/398744/download","filename":"Zc53_262_DagSlovakia1_scan.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 6. Jún 2016 6. Jún 2016 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 15. August 2016 15. August 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/703140/content/434622/download","filename":"info_vyhodnotenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722595/content/414104/download","filename":"KAMI_PROFIT_KRITERIA_Raca.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie SP 10. Jún 2016 10. Jún 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/675642/content/434366/download","filename":"vysvetlenie_SP_MSpriSajbach.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720990/content/398766/download","filename":"zapisnica_Ostatne.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720990/content/398767/download","filename":"zapisnica_Kriteria.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720992/content/398769/download","filename":"zapisnica_splnpodmienok.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414195/download","filename":"1 Titulný list časť Kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414196/download","filename":"2 Identifikačné údaje uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414197/download","filename":"3 návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414198/download","filename":"4 Návrh na plnenie kritérii..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414199/download","filename":"Krycí list rozpočtu - MŠ Rača - ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414200/download","filename":"Krycí list rozpočtu - MŠ Rača - stavebná časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414201/download","filename":"Krycí list rozpočtu - MŠ Rača - UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414202/download","filename":"Krycí list rozpočtu MŠ Rača - bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414203/download","filename":"Krycí list rozpočtu MŠ Rača - ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414204/download","filename":"Príloha č. 2 k ZoD Harmonogram prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414205/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu - bleskozvod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414206/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu - MŠ Rača - ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414207/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu - MŠ Rača - stavebná časť.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414208/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu - MŠ Rača - UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414209/download","filename":"Rekapitulácia rozpočtu - MŠ Rača - ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414210/download","filename":"Rozpočet - MŠ Rača - UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414211/download","filename":"Rozpočet - MŠ Rača - ELI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414212/download","filename":"Rozpočet - MŠ Rača - stavebná časť 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414213/download","filename":"Rozpočet - MŠ Rača - ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722600/content/414214/download","filename":"Rozpočet - MŠ Rača rozpočet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414687/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414688/download","filename":"Návrh na plnenie kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414689/download","filename":"Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414690/download","filename":"Rozpocet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414691/download","filename":"Rozpocet1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414692/download","filename":"Titulný list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722624/content/414693/download","filename":"Harmonogram - Obnova MŠ Pri Šajbách - rekonštrukcia a dostavba, Bratislava - Rača.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 53/2016 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719452/content/541413/download","filename":"Zc53_262_DagSlovakia_scan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719452/content/541414/download","filename":"Zc53_262_DagSlovakia1_scan.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722627/content/414765/download","filename":"ponuka_Lechstav.PDF"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414594/download","filename":"1. Titulný list s uvedením obsahu ponuky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414595/download","filename":"2. Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414596/download","filename":"3. Návrh na plnenie kritérií na vyhodnotenie ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414597/download","filename":"4. Návrh zmluvy o dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414598/download","filename":"5. Rozpočet.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414599/download","filename":"5.1 Podrozpočty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414601/download","filename":"6. Harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722613/content/414602/download","filename":"Kritéria.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuky uchádzačov 10. Október 2016 10. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414096/download","filename":"ponuka_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414097/download","filename":"ponuka_kriteria1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414098/download","filename":"ponuka_kriteria2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414099/download","filename":"ponuka_kriteria3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414100/download","filename":"ponuka_kriteria4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/722588/content/414101/download","filename":"harmonogram.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×