Obstarávanie

Odborná prehliadka a odborná skúška a prevádzkový servis elektrickej inštalácie systému EPS


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
IUVENTA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 031,25
Zaplatené:
51.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
60000000-8
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 ZVO
Jednotka:
podľa špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Vykonanie odbornej prehliadky a odbornej skúšky (revízie)  a prevádzkový servis Elektrickej požiarnej signalizácie, vrátane záložného zdroja v rozsahu:  ročná revízia systému EPS vrátane záložného zdroja v zmysle vyhlášky MVSR č. 726/2002 Z.z. a súv. platných právnych predpisov ako aj v zmysle predpisov výrobcu a prevádzkový servis 3x ročne.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a odborná skúška EPS: kontrola funkčnosti náhradného napájacieho zdroja vrátane skúšobnej prevádzky EPS na náhradný napájací zdroj, kontrola funkčnosti ovládacích zariadení, zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení , kontrola hlásičov požiaru, vystavenie správy o odbornej prehliadke a skúške počas prevádzky., Hodnota / charakteristika: termín: január 2019; Technické vlastnosti: Kontrola raz za tri mesiace: kontrola náhradného napájacieho zdroja, kontrola hlásičov požiaru, funkčná skúška výstupov ovládacích zariadení, zariadení zobrazujúcich jednotlivé stavy a doplňujúcich zariadení, kontrola zaznamenávania údajov v prevádzkovej knihe., Hodnota / charakteristika: termíny: apríl 2019, júl 2019 a október 2019.; Technické vlastnosti: Školenie, Hodnota / charakteristika: termín: podľa dohody s objednávateľom

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Odborná prehliadka a odborná skúška (revízia), Jednotka: JV, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Prevádzkový servis - kontrola raz za tri mesiace, Jednotka: JV, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: Počet požiarnych hlásičov typu MHA102, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 61; Technické vlastnosti: Počet požiarnych hlásičov typu MHG103, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 37; Technické vlastnosti: Počet požiarnych hlásičov typu MHG220, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Počet požiarnych hlásičov typu MHG231, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 12; Technické vlastnosti: Počet ústrední, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ExNet s. r. o. 4 1 237,50 20% EUR 28. November 2018 243487

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×