Obstarávanie

Univerzálny priamo digitálny rtg prístroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové Zámky
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
205 038,00
Konečná suma(Bez DPH):
124 166,66
Zaplatené:
60.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Univerzálny priamo digitálny RTG prístroj - závesný typ -  1 ks.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: RTG prístroj:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Typ prístroja, Hodnota / charakteristika: závesný typ prístroja; Technické vlastnosti: - Typ detektora, Hodnota / charakteristika: CsI; Technické vlastnosti: - Automatické nabíjanie akumulátora detektoru alebo nabíjačka s min. 2 akumulátormi pre detektor, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Vertigraf s AEC s funkciou motorizovaného nakláňania, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Rozlíšenie veľkosť bodu a počet bodov, Hodnota / charakteristika: pri 150μm minimálne 2300x2800 pixelov, pri 175μm minimálne 1900x2400 pixelov a pri 200μm minimálne 1700x2000 pixelov; Technické vlastnosti: - Rozsah kV pri 1 kV krokoch, Hodnota / charakteristika: minimálne od 40 kV do 150 kV v prípade použitia žiariča s integrovaným VN transformátorom rozsah minimálne od 40 kV do 130 kV; Technické vlastnosti: - RTG žiarič nad stolom s minimálnym maximálnym výkonom zodpovedajúci výkonu RTG generátora, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Bucky clona vo vertigrafe aj v stole, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Pacientský rádiotransparentný stôl s plávajúcou doskou alebo plavajúcim detektrom (priečne aj pozdĺžne), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Davkový parameter so zápisom k aktívnemu obrazu s automatickým prenosom do PACS-u (DAP), Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Zabudované laserové zameriavanie a kolimačné svetlo, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Autopositioning pre stropný statív a žiarič,  motorizované pohyby statívu a žiariča v 5 osiach, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Autotracking, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Expozičná automatika, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - DAP meter, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Variofocus - automatické prepínanie ohniska v rámci jednej expozície, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Akvizičná stanica pre RTG prístroje:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Operačný systém, Hodnota / charakteristika: Windows alebo Linux; Technické vlastnosti: - Zabudované CD/DVD alebo USB rozhranie, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Hard disk, Hodnota / charakteristika: minimálne 150 GB alebo pamäť na min. 10 000 obrazov v DICOM formáte; Technické vlastnosti: - Pamäť RAM, Hodnota / charakteristika: minimálne 4 GB, v prípade operačného systému Linux - minimálne 2 GB; Technické vlastnosti: - Minimálne DICOM verzia 3 alebo novšia, Dicom Worklist, Dicom Send, Dicom MPPS, Dicom Storage Commitment, DICOM zasielanie snímiek na PACS, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Užívateľské rozhranie alebo manuál v slovenskom alebo českom jazyku, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: - Monitor akvizičnej stanice s rozmerom minimálne 19 palcov, s rozlíšením minimálne 1280x1024, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Doplnková výbava RTG prístroja:, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Mobilný bezdrótový detektor s rozmerom aktívnej plochy dektora minimálne 32 x 42 cm s držiakom a ochranným krytom pre detektor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Stitching alebo detektor s rozmerom min. 115 cm (spájanie obrazov) vo vertigrafe aj v stole, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: - Možnosť rozšírenia o technológiu umožňujúcu expozíciu bez použitia sekundárneho rastra zachovavajúca rovnakú kvalitu obrazu založená na model Based algoritme potlačujúceho scattering, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Počet detektorov (min. v stole a vo vertigrafe) :, Jednotka: ks, Minimum: 2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer aktívnej plochy detektora (výška x šírka), Jednotka: cm, Minimum: 32 x 42, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie - rozsah šedi, Jednotka: bit, Minimum: 14, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čas cyklu - možnosť snímkovať ďalšiu expozíciu, Jednotka: sekúnd, Minimum: , Maximum: 8, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Čas zobrazenia snímky po expozícií, Jednotka: sekúnd, Minimum: , Maximum: 12, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výstupný výkon generátora, Jednotka: kW, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah nastavenia mAs, Jednotka: mAs, Minimum: od 0,5 do 800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť malého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 0,6, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť veľkého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 1,3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tepelná kapacita anódy, Jednotka: kHU, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer stola (dĺžka x šírka), Jednotka: mm, Minimum: 240 x 75, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah motorického nastavenia výšky stola, Jednotka: cm, Minimum: 40, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 4 149 000,00 20% EUR 27. November 2018 243449

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×