Obstarávanie

Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou Nové Mesto nad Váhom n. o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
200 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
125 138,89
Zaplatené:
62.56%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Univerzálny celotelový priamy digitálny RTG komplet pre rádiologické oddelenie -  1 ks.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Ďalšie parametre mobilného pojazdného stola, Hodnota / charakteristika: Motorizovaná elevácia stola, úložná doska pre minimálny útlm RTG žiarenia, pohyb dosky stola v pozdĺžnom a priečnom smere, elektrické ovládanie zdvihu stola, mechanické brzdenie pojazdu stola; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre mobilného pojazdného stola, Hodnota / charakteristika: Možnosť bezkáblového napájania stola dobíjateľným akumulátorom, náhradný akumulátor, možnosť použitia pre šikmé projekcie, možnosť použitia pre bočné projekcie, nabíjačka pre akumulátor; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre náradia, Hodnota / charakteristika: Náradie s postavením do miestnosti a s montážou na podlahu, automaticky synchronizované pohyby detektora a žiariča, plne motorizované pohyby zariadenia, dotykový displej ovládania pohybu zariadenia; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre náradia, Hodnota / charakteristika: Flat panel detektor so zabudovaným držiakom na raster, buď jeden raster fokusovaný na SID 150 cm, alebo dva rastre jeden fokusovaný na 120 cm a druhý fokusovaný na SID 180 cm; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre detektora, Hodnota / charakteristika: Pevne zabudovaný detektor, režim skiagrafie, motorizované otáčanie detektora, držiak mriežky integrovaný v konštrukcii detektora; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre generátora, Hodnota / charakteristika: Výber režimov orgánovej automatiky s možnosťou dodatočnej manuálnej zmeny parametrov AEC (automatická kontrola expozície), parametre napájania 400 V (±)10%, 50 Hz, samostatný panel ovládania expozície; Technické vlastnosti: Ďalšie parametre RTG žiariča, Hodnota / charakteristika: DAP meter; Technické vlastnosti: Parametre kolimátora, Hodnota / charakteristika: Kolimátor manuálny alebo automatický (pri automatickom stitchingu, možnosť zmeny filtrácie, možnosť manuálnej voľby veľkosti snímkovacieho poľa; Technické vlastnosti: Post processing, Hodnota / charakteristika: Jas/kontrast, gamma korekcia, automatická optimalizácia histogramu, Negativ/Pozitiv, zrkadlové otočenie snímok (vertikálne a horizontálne), otočenie obrazu, meranie vzdialeností a uhlov; Technické vlastnosti: Funkcie vizuálnej analýzy, Hodnota / charakteristika: Plynulé zväčšenie až 10 násobne, vyhladzovanie, zdôrazňovanie okrajov, histogram; Technické vlastnosti: Ďalšie funkcie, Hodnota / charakteristika: Stanovenie rozmerov a vzdialeností, stanovenie uhlov, zošívanie min.3 snímok (stitching), hodnotenie optickej hustoty, automatická tvorba protokolu štúdie; Technické vlastnosti: Servis/služby, Hodnota / charakteristika: Funkcia prenosu dát na DICOM server, funkcie pre vytváranie a čítanie súborov vo formáte DICOM, vyhlásenie o zhode s požiadavkami na softvér pre DICOM; Technické vlastnosti: Server pre ukladanie snímok, Hodnota / charakteristika: Počet DICOM snímok v internom archíve min. 10000, kapacita pevného disku v GB min. 3000, systém bezpečného ukladania snímok – duplikovanie snímok na rezervné HDD (Raid systém); Technické vlastnosti: Server pre ukladanie snímok, Hodnota / charakteristika: Počet rezervných diskov min. 2 ks, archivácia dát na externé médiá, možnosť archivácie snímok na prenosný pevný disk, možnosť integrácie do lokálnej a globálnej siete; Technické vlastnosti: Príslušenstvo a podmienky inštalácie, Hodnota / charakteristika: Intercom, rozvodná doska, nástenný držiak ovládača generátora, ovládacie prostredie generátora a RTG kompletu v slovenskom jazyku, vzdialená správa zariadenia

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Rozmer plávajúcej dosky, Jednotka: mm, Minimum: 2100 x 650, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Požadovaný rozsah elevácie stola, Jednotka: mm, Minimum: 650-850, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Požadovaná zaťažiteľnosť stola, Jednotka: kg, Minimum: 250, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah ohniskovej vzdialenosti pri snímkovaní na stole, Jednotka: mm, Minimum: 400-1300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah ohniskovej vzdialenosti pri snímkovaní vo vertikálnej polohe, Jednotka: mm, Minimum: 1000-2000, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Priečny pohyb rtg žiariča, Jednotka: mm, Minimum: +-150, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška stredu detektora od podlahy v hornej úvrati, Jednotka: mm, Minimum: 1800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výška stredu detektora od podlahy v dolnej úvrati, Jednotka: mm, Minimum: 400, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer aktívnej plochy detektora, Jednotka: mm, Minimum: 430x430, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozmer pixela, Jednotka: um, Minimum: , Maximum: 143x143, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozlíšenie, Jednotka: lp/mm, Minimum: 3,5, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Integrované ionizačné komory, Jednotka: ks, Minimum: 3, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Vysokofrekvenčný generátor, Jednotka: kHz, Minimum: 100, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Výkon generátora, Jednotka: kW, Minimum: 65, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Rozsah napätia, Jednotka: kV, Minimum: 40, Maximum: 150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Maximálny čas expozície, Jednotka: s, Minimum: , Maximum: 5, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Minimálny čas expozície, Jednotka: s, Minimum: 0,001, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť malého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: 0,6, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Veľkosť veľkého ohniska, Jednotka: mm, Minimum: 1,2, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Tepelná kapacita anódy žiariča, Jednotka: kHU, Minimum: 300, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: Otáčky RTG žiariča, Jednotka: /min., Minimum: 8500, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 2 150 166,67 20% EUR 26. November 2018 247196

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×