Obstarávanie

Výrobné automatizované pracovisko brúsenia vonkajších krúžkov ložísk


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
KINEX BEARINGS, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 850 760,00
Konečná suma(Bez DPH):
3 850 760,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42990000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup výrobného automatizovaného pracoviska brúsenia vonkajších krúžkov ložísk. Zákazka nie je rozdelená na časti, nakoľko jednotlivé stroje v rámci automatizovaného pracoviska musia mať jednotný typ Riadiaceho systému z dôvodu kompatibility kontrolného zariadenia s jednotlivými obrábacími strojmi a zabezpečenia automatickej korekcie nastavenia spätnou väzbou. Stroje musia byť vybavené automatickými systémami nakladania a vykladania obrobkov. Stroje musia byť vzájomne spojené dopravníkom pre zabezpečenie transportu obrobkov medzi strojmi. Za kontrolným meracím zariadením musí byť umiestnený robot, ktorý vykladá krúžky z dopravníka do manipulačných paliet. Celkové rozmery pracoviska musia byť maximálne 32 x 8 metrov. Súčasťou dodania predmetu zákazky je doprava strojov a zariadení a ich inštalácia. Podrobný opis dodania predmetu zákazky je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
O.ERRE.PI SRL 1 3 850 760,00 Neuvedené EUR 15. November 2018 237317

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009293/content/884371/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009293/content/884372/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009293/content/884373/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009293/content/884374/download","filename":"zápsinica_splnenie podmienok účasti_4.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009318/content/884410/download","filename":"Správa o zákazke_§ 24 ods. 2 ZoVO.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 31. Október 2016 31. Október 2016 []
Odkaz na oznámenie Výzva na predkladanie ponúk 4. Október 2016 4. Október 2016 []
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 7. Február 2017 7. Február 2017 []
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie súťažných podkladov_komunikácia 26. Október 2018 26. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3003739/content/865692/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie_komunikácia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie_zmena lehoty viazanosti ponúk 29. December 2017 29. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/918561/content/784950/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie IV..pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk_KRITÉRIÁ 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009292/content/884370/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok - KRITÉRIÁ.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 3. Október 2017 3. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/882576/content/603459/download","filename":"Informácia o vyýsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009325/content/884425/download","filename":"ponuka ORREPI.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719533/content/541580/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719533/content/541581/download","filename":"Príloha č. 3 súťažných podkladov.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009295/content/884375/download","filename":"zápsinica_vyhodnotenie_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009295/content/884377/download","filename":"zápsinica_vyhodnotenie_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009295/content/884378/download","filename":"zápsinica_vyhodnotenie_4.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk_OSTATNÉ 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009290/content/884369/download","filename":"Zápisnica z otvárania obálok - OSTATNÉ.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie II. 13. Október 2016 13. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/725134/content/421794/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie II..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie III_zmena lehoty viazanosti ponúk 28. Apríl 2017 28. Apríl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/813780/content/639233/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie III..pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 23. November 2018 23. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009289/content/884368/download","filename":"Kúpna zmluva_Výrobné automatizované pracovisko brúsenia vonkajších krúžkov ložísk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam-vykonanie opravy vo výzve na predkladanie ponúk 17. Október 2016 17. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/726450/content/426068/download","filename":"Oznam_vykonanie opravy_výzva na predkladanie ponúk_II..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie_zmena lehoty viazanosti ponúk 30. Jún 2018 30. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1001653/content/704364/download","filename":"sutazne_podklady_13556-wyt_doplnenie_V..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie zmena lehoty viazanosti ponúk 31. Október 2018 31. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004531/content/874160/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie_zmena lehoty viazanosti ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie III_zmena lehoty viazanosti ponúk 31. August 2017 31. August 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/870038/content/664006/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie III..pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady_doplnenie 4. Október 2016 4. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/719673/content/542250/download","filename":"Súťažné podklady_13556-WYT_doplnenie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznam-vykonanie opravy vo výzve na predkladanie ponúk 11. Október 2016 11. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/723214/content/416701/download","filename":"Oznam_vykonanie opravy_výzva na predkladanie ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×