Obstarávanie

odborné prehliadky a odborné skúšky elektrickej požiarnej signalizácie,požiarneho rozhlasu, zabezpečovacej signalizácie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
8 196,00
Konečná suma(Bez DPH):
4 790,00
Zaplatené:
58.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
50413200-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 ZVO
Jednotka:
kpl
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

podľa vyhl. MV SR č. 726/2002 Z.z. ročne 1x, štvrťročne 3x, mesačne 8x

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: ústredňa MHU 106+106+115, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: samočinný hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 198; Technické vlastnosti: tlač. hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 52; Technické vlastnosti: lok.sirény-ovládacie prvky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: ústredňa MHU 116, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: samočinný hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 192; Technické vlastnosti: tlač. hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 42; Technické vlastnosti: lok. sirény-ovládacie prvky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: ústredňa EPS BMZ 349, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: samočinný hlásič ORM 130A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: tepelný diferenciálny hlásič VVDM 215A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3; Technické vlastnosti: tlačidlový hlásič FT 513, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: systém nastavenia vzduchu RAS 51B, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: signálne svietidlá RAL 715, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 20; Technické vlastnosti: interné lokálne sirény, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: doplnkový zdroj Previs 27-5A, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: eps Esser s ústredňou IQ8 Control C, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: automatický hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 41; Technické vlastnosti: manuálny hlásič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21; Technické vlastnosti: ovládacie prvky-interné lokálne sirény, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: ústredňa Philips Bosch, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: ovládacie prvky, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 6; Technické vlastnosti: stropné reproduktory 8 W, PC 1867FC, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44; Technické vlastnosti: reproduktor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 44

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FITTICH ALARM spol. s r.o. 3 5 748,00 20% EUR 19. November 2018 250192

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×