Obstarávanie

Rekonštrukcia interného pavilónu FNsP J.A.Reimana, Hollého 14, Prešov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Fakultná nemocnica s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 346 360,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 346 360,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215140-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Budova interného pavilónu má jedno podzemné a štyri nadzemné podlažia a v zadnej časti dve podlažia. Budova, v ktorej sa budú prevádzať stavebné úpravy je napojená na všetky inžinierske siete. K budove sú vedené jestvujúce vnútroareálové komunikácie. Stavba sa skladá z týchto častí: Stavebné úpravy interného pavilónu IV. NP, Stavebné úpravy interného pavilónu III. NP, Stavebné úpravy interného pavilónu I. NP, Zateplenie interného pavilónu, Stavebné úpravy interného pavilónu II. NP nevyhnutné stavebné práce, Stavebné úpravy bývalé OKB - denný stacionár onkológie, Klimatizácia určených priestorov I.-IV. NP. Pre lôžkové oddelenie sa vybuduje nová elektroinštalácia, slaboprúd, zdravotechnika, vzduchotechnika, medicinálne plyny a ústredné vykurovanie. Podrobný popis stavebných prác je uvedený v textovej a výkresovej časti projektovej dokumentácie, ktorá je súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 14 2 346 360,00 Neuvedené EUR 29. Október 2018 237027

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - klimatizácia 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971514/content/682730/download","filename":"2 PDF - ASR,EO,STATIKA,VZT,ZTI,PO klim, fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971514/content/682731/download","filename":"2 Výkazy ASR,ELI,VZT,ZTI fin.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986520/content/753192/download","filename":"Oznámenie o predľženie lehoty.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005862/content/876669/download","filename":"PU interne.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 15. Máj 2018 15. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983632/content/737015/download","filename":"interne vysvetlenie č. 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983632/content/737016/download","filename":"Rehabilitacia 1PP Presov UK VV bez cien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983632/content/737017/download","filename":"Rehabilitacia 2NP Presov UK VV bez cien.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 6 k súťažným podkladom 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971642/content/683014/download","filename":"Príloha č.6 JED interné.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - stavebné úpravy int.pavilónu II 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971559/content/682862/download","filename":"4 PDF - ASR,ts fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971559/content/682863/download","filename":"4 Výkaz rekonš.inter.pav.II.np fin.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 30. Apríl 2018 30. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/978394/content/712788/download","filename":"interne profil.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - denný stacionár onkológie 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971447/content/682192/download","filename":"1 Výkazy ASR,EO,MP,SL,UK,VZT,ZTI fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971447/content/682193/download","filename":"1 PDF -ASR,EO,MP,SL,UK,VZT,ZTI,PO fin.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 7. November 2018 7. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005867/content/876671/download","filename":"interne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004846/content/874592/download","filename":"Ponuka VHS-PS.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 6 25. Máj 2018 25. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987969/content/760336/download","filename":"Vysvetlenie č. 6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987969/content/760337/download","filename":"VZT_FNSP_1NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987969/content/760338/download","filename":"VZT_FNSP_3NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/987969/content/760339/download","filename":"VZT_FNSP_4NP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava č. 1 17. Máj 2018 17. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/984601/content/741511/download","filename":"interne - oprava č. 1.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo 6. November 2018 6. November 2018 []
Súťažné podklady Príloha č. 1, 2, 3, 4 k súťažným podkladom 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971636/content/683013/download","filename":"Prílohy č.1,2,3,4 interne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004834/content/874574/download","filename":"Ponuka TEAM.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 5 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747421/download","filename":"príloha č. 1 k vysvetleniu č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747422/download","filename":"príloha č. 2 k vysvetleniu č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747423/download","filename":"príloha č. 2 vykaz ocele k vysvetleniu č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747424/download","filename":"príloha č. 3 k vysvetleniu č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747425/download","filename":"príloha č. 4 k vysvetleniu č. 5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985936/content/747426/download","filename":"Vysvetlenie č. 5.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004870/content/874620/download","filename":"Ponuka Metrostav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004847/content/874593/download","filename":"Ponuka DAG SLOVAKIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004862/content/874613/download","filename":"Ponuka MARCUS INDUSTRY.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004855/content/874602/download","filename":"Ponuka DÚHA.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 17. September 2018 17. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1033538/content/813062/download","filename":"interne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004848/content/874594/download","filename":"PONUKA UNIRES - Bau.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. November 2018 6. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005430/content/875798/download","filename":"interne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004861/content/874612/download","filename":"Ponuka Betpres.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 14. Máj 2018 14. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/983254/content/735232/download","filename":"interne predlženie profil.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - súhrnný list stavby 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971571/content/682873/download","filename":"6 Súhrnný list stavby, rekonš.inter.pav.fin.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971333/content/681916/download","filename":"interne.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 3. Máj 2018 3. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/979863/content/719645/download","filename":"interne profil 2.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 4 18. Máj 2018 18. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985436/content/744666/download","filename":"Vysvetlenie č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985436/content/744668/download","filename":"príloha č. 1 k vysvetleniu č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985436/content/744669/download","filename":"príloha č. 2 k vysvetlenie č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985436/content/744670/download","filename":"príloha č. 3 k vysvetleniu č. 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985436/content/744671/download","filename":"príloha č. 4 k vysvetleniu č. 4.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - zateplenie 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971563/content/682867/download","filename":"5 PDF- ASR,BLESKOZVOD,ZTI,PO zatepl.fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971563/content/682868/download","filename":"5 Výkaz ASR,EO,ZTI fin.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava č. 2 22. Máj 2018 22. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/986114/content/748408/download","filename":"interne - oprava č. 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - úprava č. 3 29. Máj 2018 29. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988614/content/762733/download","filename":"interne - oprava č. 3.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004851/content/874598/download","filename":"Ponuka Chemkostav.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha k SP č. 5 PD , Výkaz výmer - stavebné úpravy int.pavilónu I, III, IV 17. Apríl 2018 17. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971554/content/682850/download","filename":"3 PDF - ASR,EO,MP,SLA,UK,VZT,ZTI,PO fin.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/971554/content/682851/download","filename":"3 Výkaz ASR,ELI,MP,Slaboprúd,UK,VZT,ZTI fin.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005952/content/876921/download","filename":"interne.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004849/content/874595/download","filename":"Ponuka OMOSS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004858/content/874608/download","filename":"Ponuka EURO-BUILDING.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004864/content/874615/download","filename":"Ponuka UNISTAV.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004867/content/874618/download","filename":"Ponuka GMT MOVYR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 2. November 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3004866/content/874616/download","filename":"Ponuka IBEG.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×