Obstarávanie

Prevádzkovanie pohrebísk v Leviciach a v mestských častiach a údržba verejných priestranstiev v mestských častiach


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levice
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
98371111-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zákazka sa delí na dve časti. Predmetom 1. časti zákazky je údržba pohrebísk, vrátane údržby zelene na pohrebiskách a cintorínskych služieb v meste Levice a v mestských častiach mesta Levice a to Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar. Predmetom 2. časti zákazky je údržbe verejnej zelene a čistenie verejných priestorov v mestských častiach Čankov, Horša, Kalinčiakovo a Malý Kiar.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 pre II. časť PZ 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009970/content/886021/download","filename":"green tree services-II-časť.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009972/content/886022/download","filename":"zápisnica z otvárania ponúk uchádzačom.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3006103/content/877237/download","filename":"správa - poradie ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009973/content/886023/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia PU.pdf"}]
Zmluva Zmluva 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009969/content/886020/download","filename":"zmluva.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009975/content/886025/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 11. Október 2018 11. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045622/content/816429/download","filename":"súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045622/content/816430/download","filename":"príloha 4A k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045622/content/816431/download","filename":"príloha 4B k SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045622/content/816432/download","filename":"príloha 5 k SP vzn112.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 pre II. časť PZ 27. November 2018 27. November 2018 []
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 27. November 2018 27. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3009974/content/886024/download","filename":"zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×