Obstarávanie

Organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave – OBSE 2019


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
55120000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je organizácia konferencií v hoteloch v Bratislave pre potreby slovenského predsedníctva v OBSE počas roku 2019, ktorá zahŕňa zabezpečenie priestorov, konferenčnej a tlmočníckej techniky a cateringu. Predpokladaný počet účastníkov konferencií je od 230 do 400, maximálne však 400 účastníkov. Predbežný kalendár konferencií bude stanovený v druhom polroku 2018. Všetky konferencie sa uskutočnia v rozmedzí od januára do decembra 2019. Trvanie konferencií : 1 alebo 2 rokovacie dni v čase od 8:00 do 20:00. Jednotlivé hotely sa musia nachádzať do 3 km od sídla verejného obstarávateľa (Hlboká cesta č. 2, Bratislava), táto požiadavka sa bude vyhodnocovať prostredníctvom funkcie Meranie vzdialenosti na stránke https://www.google.sk/maps. Bližšie informácie sú uvedené v časti B.1 "Opis predmetu zákazky" súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača MERTEL RG SLOVENSKÁ REPUBLIKA 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005948/content/876911/download","filename":"MERTEL_RG_SLOVENSKA_REPUBLIKA_Organizácia_konferencií_v_hoteloch_v_Bratislave_–_OBSE_2019“_-_2_cast.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005940/content/876902/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027846/content/830967/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu na profile.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005939/content/876898/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_konferencie c.1.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005939/content/876899/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_konferencie c. 2.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005939/content/876900/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_konferencie c. 3.doc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005939/content/876901/download","filename":"Zapisnica_z_vyhodnotenia ponuk_konferencie c. 4.doc.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TEHELNÉ POLE a. s. časti 1 a 2 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005947/content/876909/download","filename":"CastA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005947/content/876910/download","filename":"CastB.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Best Hotel Properties, a.s. 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005950/content/876914/download","filename":"Cenova_ponuka_k_VS__Orgkonf_OBSE_2019_-_Grand_Hotel(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005950/content/876915/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_pre_cast_1_predmetu_zakazky_Grand_Hotel_River_Park.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005938/content/876896/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005938/content/876897/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Hotel Saffron s.r.o. 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005951/content/876916/download","filename":"Xerox_Scan_27092018150931.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005951/content/876917/download","filename":"Xerox_Scan_27092018151055.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005951/content/876918/download","filename":"Xerox_Scan_27092018151102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005951/content/876919/download","filename":"Xerox_Scan_27092018151115.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005951/content/876920/download","filename":"Xerox_Scan_27092018151125.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVEA, a. s. 8. November 2018 8. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005949/content/876912/download","filename":"Cenova_ponuka_k_VS__Orgkonf_OBSE_2019_-_Sheraton_Hotel.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3005949/content/876913/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_pre_cast_1_predmetu_zakazky_Sheraton_BA.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×