Obstarávanie

Prenájom kopírovacích strojov a tlačiarní a s tým súvisiace služby_V.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Komárno
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
125 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
75 000,00
Zaplatené:
60.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30121100-4
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Prenájom kopírovacích služieb a tlačiarní a s tým súvisiace služby; Ak sa vo výzve na predkladanie cenovej ponuky uvádzajú údaje alebo odkazy na konkrétneho výrobcu, značky, obchodný názov, umožňuje sa dodávateľom predložiť ponuky s ekvivalentným riešením, prípadne lepších kvalitatívnych parametrov. Pod pojmom EKVIVALENT sa rozumie iná značka! Objednávateľ bude akceptovať ako ekvivalentný výrobok len tovar s ROVNAKOU alebo VYŠŠOU kvalitou - parametrami ako požadovaný výrobok.; Na predmet zákazky bude uzatvorená Zmluva o poskytovaní služieb v zmysle § 269 ods. 2 Obchodného zákonníka na dobu trvania 48 mesiacov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Tlačiareň, A4, ČB, Hodnota / charakteristika: -----------------------------------------------; Technické vlastnosti: Typ, Hodnota / charakteristika: laser, monochrom; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače color / mono, Hodnota / charakteristika: str./min., min., 0/40; Technické vlastnosti: Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: dpi; min., 1200; Technické vlastnosti: Životnosť tlačiarne, Hodnota / charakteristika: strán., min., 50 000; Technické vlastnosti: Zabezpečenie, Hodnota / charakteristika: PIN; Technické vlastnosti: Odporúčané mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: strán / min; 3300; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: min., 256 MB; Technické vlastnosti: Emulácia, Hodnota / charakteristika: PCL 6 (PCL5c/PCL-XL), PostScript3 kompatibilný; Technické vlastnosti: Vstup papiera, Hodnota / charakteristika: Univerzálny zásobník na 1 x 250 listov; A6 - A4; Viacúčelové zásobníky papiera na 100 listov A6 - A4; Technické vlastnosti: Formát a gramáž papiera:, Hodnota / charakteristika: 60-163 g/m2; univerzálne zásobníky; 60 - 210 g/m2 viacúčelový zásobník papiera na 100 listov; Technické vlastnosti: Výstup papiera, Hodnota / charakteristika: listy / min  250; Technické vlastnosti: Duplexná jednotka, Hodnota / charakteristika: štandardná duplexná jednotka, gramáž papiera 60 - 90 g/m2; Technické vlastnosti: I/O porty, Hodnota / charakteristika: min; 1 x USB 2.0 vysokorýchlostné; 1x USB Host; Fast Ethernet 10Base - T/100Base-TX/1000Base-T; Technické vlastnosti: Protokol úloh, Hodnota / charakteristika: Automatické mazanie úloh po uplynutí 1 hodiny; Technické vlastnosti: Tlačový ovládač podpora OS, Hodnota / charakteristika: V českom alebo slovenskom jazyku Microsoft certifikované ovládače pre tlač z prostredia MS Windows, Windows Server 2003/2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016 Windows XP, Windows Vista, Windows 7; 8; 8.1;10; Technické vlastnosti: Displej, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Tonery, Hodnota / charakteristika: Toner 6000 str.Valec a developer 100 000 str.; Technické vlastnosti: Doplňujúce funkcie, Hodnota / charakteristika: Možnosť zistenia priemerného pokrytia v % za určité časové obdobie; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Emailové odosielanie plánovaných hlásení o počte vytlačených strán, o plánovanej údržbe.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatické hlásenie emailom o nedostatku tonera, papiera, o zásekoch papiera a ostatných chybách. Možnosť nastaviť tieto hlásenia v rôznych kombináciach na rôzne emaily.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatická synchrónizácia systémového času zariadenia s časovým serverom; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Zálohovanie a obnova nastavení zariadenia a export nastavení do csv a xml formátu; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzdialenej aktualizácie firmvéru zariadenia; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A4, ČB, Hodnota / charakteristika: -----------------------------------------------; Technické vlastnosti: Typ, Hodnota / charakteristika: laser, monochrom; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače color / mono, Hodnota / charakteristika: 0/47; Technické vlastnosti: Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: dpi; min; 1200 x 1200; Technické vlastnosti: Životnosť tlačiarne, Hodnota / charakteristika: 100 000; Technické vlastnosti: Zabezpečenie, Hodnota / charakteristika: PIN; Technické vlastnosti: Odporúčané mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: strán / min; 15 000; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: 1 GB , max. 3GB + 128 SSD; Technické vlastnosti: Emulácia, Hodnota / charakteristika: PCL 6 (PCL5c /PCL-XL), PostScript 3 kompatibilný; Technické vlastnosti: Vstup papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník papiera na 100 listov.Univerzálny zásobník na 1x500 listov.; Technické vlastnosti: Voliteľný vstup papiera, Hodnota / charakteristika: 2600 listov A4; Technické vlastnosti: Formát a gramáž papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 60 – 220 g/m2Univerzálny zásobník A4, A5, A6, B5, B6, Letter, 60 – 120 g/m2; Technické vlastnosti: Výstup papiera, Hodnota / charakteristika: min. 500; Technické vlastnosti: Podávač originálov (sken / copy), Hodnota / charakteristika: Jednoprechodový obojstranný automatický podávač originálov na 100 listov.Formát dokumentov A4, A5, A6, B5, Letter, LegalGramáž 50-120 g/m2; Technické vlastnosti: Duplexná jednotka, Hodnota / charakteristika: Štandardná duplexná jednotkaFormát A4, A5, B5, Letter, LegalGramáž papiera 60-90 g/m2; Technické vlastnosti: I/O porty, Hodnota / charakteristika: USB 2.0 vysokorýchlostné, 1x USB Host, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T; Technické vlastnosti: Protokol úloh, Hodnota / charakteristika: Automatické mazanie úloh po uplynutí 1 hodiny.; Technické vlastnosti: Funkcia skenovania, Hodnota / charakteristika: Skenovanie: do emailu, FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAIN Formát výstupu: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF (vysoká komp.), PDF/A (1a, 1b,2a,2b). Vynechanie čistých strán, Náhľad skenu na displeji zariadenia; Technické vlastnosti: Rýchlosť skenovania, Hodnota / charakteristika: 60 ipm (300 dpi, A4, čb), 100 ipm (duplex, 300 dpi, A4, čb.); 40 ipm (300 dpi, A4, farba), 74 ipm (duplex, 300 dpi, A4, farba); Technické vlastnosti: Funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: Súvislé kopírovanie: 1–999 kópiíZoom: 25–400% po 1% krokochVynechanie prázdnych stránok"; Technické vlastnosti: Tlačový ovládač - podpora OS, Hodnota / charakteristika: V českom alebo slovenskom jazykuMicrosoft certifikované ovládače pre tlač z prostredia MS WindowsWindows Server 2003/2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016Windows XP, Windows Vista, Windows 7,;8; 8.1;10; Technické vlastnosti: Podpora mobilnej tlače, Hodnota / charakteristika: Podpora mobilnej tlače pre iOS a Android. Direct WiFi (voliteľné), Airprint, Mopria.; Technické vlastnosti: Displej, Hodnota / charakteristika: min. 7" farebný, dotykový, slovenské menu. Polohovateľný; Technické vlastnosti: Tonery, valce, developer, Hodnota / charakteristika: Toner 10 000 str.Valec a developer 100 000 str.; Technické vlastnosti: Doplňujúce funkcie, Hodnota / charakteristika: Možnosť zistenia priemerného pokrytia v % za určité časové obdobie pre tlač a kopírovanie.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Integrácia OCR systému do zariadenia.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Multitasking-paralelná práca dvoch užívateľov - pokiaľ jeden iba tlačí, druhý môže skenovať.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Emailové odosielanie plánovaných hlásení o počte vytlačených strán, o plánovanej údržbe.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatické hlásenie emailom o nedostatku tonera, papiera, o zásekoch papiera a ostatných chybách. Možnosť nastaviť tieto hlásenia v rôznych kombináciach na rôzne emaily.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatická synchrónizácia systémového času zariadenia s časovým serverom.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Zálohovanie a obnova nastavení zariadenia a export nastavení do csv a xml formátu.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzdialenej aktualizácie firmvéru zariadenia.; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A3, ČB, Hodnota / charakteristika: ----------------------------------------------; Technické vlastnosti: Typ, Hodnota / charakteristika: laser, monochrom; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače color / mono, Hodnota / charakteristika: 0/35 - A4; 0/17 - A3; Technické vlastnosti: Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: 1200 x 1200; Technické vlastnosti: Životnosť tlačiarne, Hodnota / charakteristika: strán / min; 700 000; Technické vlastnosti: Zabezpečenie, Hodnota / charakteristika: Prístup k funkcii tlače, skenovanie a kopírovanie cez PIN.; Technické vlastnosti: Max. mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: strán / 150 000; Technické vlastnosti: Odporúčané mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: strán / min; 30 000; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: 2 GB + voliteľný HDD 320 GB; Technické vlastnosti: Emulácia, Hodnota / charakteristika: PCL 6 (PCL5c /PCL-XL), PostScript 3 kompatibilný; Technické vlastnosti: Vstup papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník papiera na 100 listov.Univerzálny zásobník na 2x500 listov.; Technické vlastnosti: Voliteľný vstup papiera, Hodnota / charakteristika: Max 4100 A4; Technické vlastnosti: Formát a gramáž papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník A6R-A3, 52-256 g/m2Univerzálny zásobník A5R-A3, 52-163 g/m2; Technické vlastnosti: Výstup papiera, Hodnota / charakteristika: 250 - A4/A3. Voliteľne max. výstupná kapacita 3 200 listov."; Technické vlastnosti: Podávač originálov (sken / copy), Hodnota / charakteristika: Obojstranný automatický podávač originálov na 50 listov. Voliteľne jednopriechodový na 270 listov. Formát dokumentov A5R-A3, baner. Gramáž 45-160 g/m2"; Technické vlastnosti: Duplexná jednotka, Hodnota / charakteristika: Štandardná duplexná jednotkaFormát A5R-A3, gramáž papiera 60–160 g/m2"; Technické vlastnosti: I/O porty, Hodnota / charakteristika: 1x USB 2.0 vysokorýchlostné, 1x USB Host, Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T."; Technické vlastnosti: Protokol úploh, Hodnota / charakteristika: Automatické mazanie úloh po uplynutí 1 hodiny; Technické vlastnosti: Funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: Skenovanie: do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAIN Formát výstupu:TIFF,JPEG,XPS, PDF, PDF (vysoká kompresia), PDF/A (1a, 1b,2a,2b).Vynechanie čistých strán, Náhľad skenu na displeji zariadenia; Technické vlastnosti: Rýchlosť skenovania, Hodnota / charakteristika: 48 ipm (300 dpi, A4, čb aj farba).Voliteľne až 160 ipm (300 dpi, A4, čb aj farba)."; Technické vlastnosti: Funkcie skonovania, Hodnota / charakteristika: Súvislé kopírovanie: 1–999 kópií; Zoom: 25–400% po 1% krokoch; Vynechanie prázdnych stránok; Náhľad kópie na displeji zariadenia"; Technické vlastnosti: Tlačový ovládač - podpora OS:, Hodnota / charakteristika: V českom alebo slovenskom jazyku Microsoft certifikované ovládače pre tlač z prostredia MS Windows Windows Server 2003/2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016 Windows XP, Windows Vista, Windows 7, 8, 8.1,10; Technické vlastnosti: Displej, Hodnota / charakteristika: min. 9" farebný, dotykový, slovenské menu; Polohovateľný; Podpora vzdialeného prístupu a ovládania Integrovaná alebo externá číselná klávesnica (voliteľne)"; Technické vlastnosti: Tonery, valce, developer, Hodnota / charakteristika: Toner 25 000 str.Valec a developer 250 000 str."; Technické vlastnosti: Doplňujúce funkcie, Hodnota / charakteristika: Možnosť nastavenia a monitorovania pokrytia po 1%, min. v troch úrovniach pre tlač aj kopírovanie.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť zistenia priemerného pokrytia v % za určité časové obdobie pre tlač a kopírovanie.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Integrácia OCR systému do zariadenia.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Multitasking-paralelná práca dvoch užívateľov - pokiaľ jeden iba tlačí, druhý môže skenovať.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Emailové odosielanie plánovaných hlásení o počte vytlačených strán, o plánovanej údržbe.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatické hlásenie emailom o nedostatku tonera, papiera, o zásekoch papiera a ostatných chybách. Možnosť nastaviť tieto hlásenia v rôznych kombináciach na rôzne emaily.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatická synchrónizácia systémového času zariadenia s časovým serverom.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Zálohovanie a obnova nastavení zariadenia a export nastavení do csv a xml formátu.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzdialenej aktualizácie firmvéru zariadenia.; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A3, COLOR, Hodnota / charakteristika: -------------------------------------------------; Technické vlastnosti: Typ, Hodnota / charakteristika: laser, color; Technické vlastnosti: Rýchlosť tlače color / mono, Hodnota / charakteristika: 35/35-A4 17/17-A3; Technické vlastnosti: Rozlíšenie, Hodnota / charakteristika: dpi / min; 1200 x 1200; Technické vlastnosti: Životnosť tlačiarne, Hodnota / charakteristika: strán . / min. 500 000; Technické vlastnosti: Zabezpečenie, Hodnota / charakteristika: Prístup k funkcii tlače, skenovanie a kopírovanie cez PIN.; Technické vlastnosti: Maximálne mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: 150 000; Technické vlastnosti: Odporúčané mesačné zaťaženie, Hodnota / charakteristika: 30 000; Technické vlastnosti: Pamäť, Hodnota / charakteristika: 4 GB + HDD 500GB; Technické vlastnosti: Emulácia, Hodnota / charakteristika: PCL 6 (PCL5c /PCL-XL), PostScript 3 kompatibilný; Technické vlastnosti: Vstup papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník papiera na 150 listov.Univerzálny zásobník na 2x500 listov.Baner max. 320 x 1 220 mm.Podávanie obálok z kazetového uzavretého zásobníka."; Technické vlastnosti: Voliteľný vstup papiera, Hodnota / charakteristika: 7000 listov A4; Technické vlastnosti: Formát a gramáž papiera, Hodnota / charakteristika: Viacúčelový zásobník A6R-SRA3, 52-256 g/m2; Univerzálny zásobník A6R-SRA3, 52-256 g/m2; Baner 320 x 1 220, 135 – 165 g/m2"; Technické vlastnosti: Výstup papiera, Hodnota / charakteristika: min. 500 - A4/A3. Voliteľne max. výstupná kapacita 4 300 listov."; Technické vlastnosti: Podávač originálov (sken / copy), Hodnota / charakteristika: Obojstranný automatický podávač originálov, na 140 listov. Voliteľne jednopriechodový na 270 listov. Formát dokumentov A6-A3, baner. Gramáž 35-160 g/m2"; Technické vlastnosti: Duplexná jedntoka, Hodnota / charakteristika: Štandardná duplexná jednotkaFormát A6R-SRA3, gramáž papiera 64-256 g/m2"; Technické vlastnosti: I/O porty, Hodnota / charakteristika: 1x USB 2.0 vysokorýchlostné, 1x USB Host (podporuje priamu tlač súborov PDF, XPS, TIFF cez hostiteľské rozhranie USB).Fast Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T."; Technické vlastnosti: Protokol úloh, Hodnota / charakteristika: Automatické mazanie úloh po uplynutí 1 hodiny.; Technické vlastnosti: Funkcie skenovania, Hodnota / charakteristika: Skenovanie:do e-mailu, FTP, SMB, USB Host, sieťový TWAINFormát výstupu: TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF (vysoká kompresia), PDF/A (1a, 1b,2a,2b).Vynechanie čistých strán, Náhľad skenu na displeji zariadenia; Technické vlastnosti: Rýchlosť skenovania, Hodnota / charakteristika: 80 ipm (300 dpi, A4, čb aj farba).Voliteľne až 180 ipm (300 dpi, A4, čb aj farba). Jednoprechodový duplex."; Technické vlastnosti: Funkcie kopírovania, Hodnota / charakteristika: Súvislé kopírovanie: 1–999 kópiíZoom: 25–400% po 1% krokochVynechanie prázdnych stránokNáhľad kópie na displeji zariadenia"; Technické vlastnosti: Tlačový ovládač - podpora OS:, Hodnota / charakteristika: V českom alebo slovenskom jazyku Microsoft certifikované ovládače pre tlač z prostredia MS Windows, Windows Server 2003/2008/2008 R2/ 2012/2012 R2/2016Windows XP, Windows Vista, Windows 7; 8; 8.1; 10; Technické vlastnosti: Podpora mobilnej tlače, Hodnota / charakteristika: Podpora mobilnej tlače pre iOS a Android.Direct WiFI, Airprint, Mopria, Google Cloud Print, NFC. "; Technické vlastnosti: Prístup, Hodnota / charakteristika: Možnosť doplnenia o USB čítačky pre identifikáciu užívateľov pomocou bezkontaktných kariet alebo čipov.; Technické vlastnosti: Displej, Hodnota / charakteristika: min. 9" farebný, dotykový, slovenské menuPolohovateľnýPodpora vzdialeného prístupu a ovládaniaIntegrovaná alebo externá číselná klávesnica (voliteľne)"; Technické vlastnosti: Tonery, valce, developer, Hodnota / charakteristika: Čierny 30 000 str. Každá farba (C,M,Y) 20 000 str.Valec 300 000 str., developer 300 000 str."; Technické vlastnosti: Doplňujúce funkcie, Hodnota / charakteristika: Možnosť nastavenia a monitorovania pokrytia po 1%, min. v troch úrovniach pre tlač aj kopírovanie.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť zistenia priemerného pokrytia v % za určité časové obdobie pre tlač a kopírovanie.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Integrácia OCR systému do zariadenia.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Multitasking-paralelná práca dvoch užívateľov - pokiaľ jeden iba tlačí, druhý môže skenovať.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Emailové odosielanie plánovaných hlásení o počte vytlačených strán, o plánovanej údržbe.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatické hlásenie emailom o nedostatku tonera, papiera, o zásekoch papiera a ostatných chybách. Možnosť nastaviť tieto hlásenia v rôznych kombináciach na rôzne emaily.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Automatická synchrónizácia systémového času zariadenia s časovým serverom.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Zálohovanie a obnova nastavení zariadenia a export nastavení do csv a xml formátu.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: Možnosť vzdialenej aktualizácie firmvéru zariadenia.; Technické vlastnosti: -, Hodnota / charakteristika: inštalovaná Rfid 125 MHz čítačka v 8 kusoch

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Tlačiareň, A4, ČB, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 28; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A4, ČB, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 11; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A3, ČB, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 9; Technické vlastnosti: Multifunkčná tlačiareň, A3, COLOR, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 8 90 000,00 20% EUR 8. November 2018 251751

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×