Obstarávanie

Dodávka elektrickej energie


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Sociálne služby mesta Trenčín, mestská rozpočtová organizácia
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
69 828,00
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09310000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka elektrickej energie na 2 roky do odberných miest odberateľa špecifikovaných odberateľom , vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku a zabezpečenie distribúcie podľa predmetu zákazky do odberných miest v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete.; Dodávka elektrickej energie vrátane distribúcie a prepravy do odberných miest musí zodpovedať technickým podmienkam a prevádzkovému poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete a musí byť v súlade s všeobecne platnými právnymi predpismi SR počas celej zmluvnej doby, t.j. od 1.1.2019 00,00 hod do 31.12.2020 24,00 hod.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: OM 24ZZS2170795000W, sústava NN, istič 63 A, počet fáz 3 Piaristická 42, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 208226; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2170796000R, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Piaristická 42, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 70292; Technické vlastnosti: OM 24ZZS21730220003, sústava NN, istič 15 A, počet fáz 1, Piaristická 42,TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4948; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2173049000U, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3 , 28. októbra 7, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 21520; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2226267000P, sústava NN, istič 32 A, počet fáz 3, Nešporova 8, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 71152; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2234497000O, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3130; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22327333000E, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3128; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22344870006, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN,, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10936; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22344960005, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2912; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22345000008, sústava NN, istič 40 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3076; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2234491000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 17662; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2234522000N, sústava NN, istič 35 A, počet fáz 3, Lavičková 10, TN,, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 5238; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2234528000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 3,Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1262; Technické vlastnosti: OM 24ZZS6080923000R, sústava NN, istič 20 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 0; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2233038000U, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1,Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2508; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2232673000Y, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10 TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 444; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2232731000O, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1100; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2233042000H, sústava NN, istič 25A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 630; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2232669000A, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 282; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2233040000R, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 3412; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2232643000F, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 820; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22330350008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 566; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22330360003, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 708; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22330100008, sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 600; Technické vlastnosti: OM 24ZZS2232677000E, sústava NN, istič 16 A, počet fáz 1, Lavičková 10, TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 432; Technické vlastnosti: OM 24ZZS22327340009 sústava NN, istič 25 A, počet fáz 1,  izba 106, Lavičková 10,TN, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 800

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×