Obstarávanie

Obstaranie inovatívnej technológie II NAF Slovakia Žarnovica


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Neuman Aluminium Fliesspresswerk Slovakia, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
876 904,00
Konečná suma(Bez DPH):
299 600,00
Zaplatené:
34.16%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42600000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka novej technológie vrátanie dopravy na miesto dodania rozdelenej do nasledujúcich logických celkov: LC 1: CNC Sústruh s protivretenom LC 2: CNC Fréza 5-osá LC 3: CNC Fréza 4-osá LC 4: Excentrický lis

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
H.SUKOPP Gesellschaft m.b.H 3 299 600,00 Neuvedené EUR 5. November 2018 236976