Obstarávanie

Inovácia výrobných procesov a výrobkov REGADA, s.r.o.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
REGADA, s.r.o.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
42900000-5
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je Inovácia výrobných procesov a výrobkov REGADA, s.r.o., ktorá pozostáva z nákupu nasledovných strojov a zariadení: Časť: 1 - CNC obrábacie a sústružnícke stroje -CNC vertikálne obrábacie centrum 5. osé s príslušenstvom 2 ks -CNC dlhotočný sústružnícky automat 1 ks -CNC sústružnícke centrum s osou Y 1 ks Časť:2 - Softvér pokročilého plánovania kapacít výroby -Plánovací softvér pokročilé plánovanie 1 ks Časť: 3 - Automatizovaný sklad -Automatizované skladovacie centrum 1 ks Časť: 4 - Zlievarenské stroje a zariadenia -CNC tlakový lejací stroj s príslušenstvom1 ks -Udržiavacia elektrická pec1 ks -Taviaca výklopná elektrická pec1 ks -Odplyňovacie zariadenie taveniny1 ks -CNC automatizovaný ostrek foriem2 ks -CNC automatické dávkovacie zariadenie1 ks -Temperačné zaradenie2 ks -Hydraulický ostrihovací lis1 ks Podrobný opis predmetu zákazky všetkých častí je uvedený v súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily