Obstarávanie

Laboratórny spotrebný materiál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 834,65
Konečná suma(Bez DPH):
1 528,87
Zaplatené:
83.33%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38000000-5
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
bal.
Množstvo:
18.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Laboratórny spotrebný materiál pre na účely výskumnej práce v laboratóriu.; Pre zachovanie kontinuity laboratórnych experimentov v prebiehajúcom výskume a jednotnosť výsledkov je nevyhnutné používať produkty od uvedeného výrobcu, použitie iných produktov by mohlo negatívne ovplyvniť výsledky experimentov. Z uvedeného dôvodu objednávateľ nepripúšťa dodanie ekvivalentu.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Centrifugačné skúmavky VWR collection, 15 ml, PP, graduované, čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šraubovacím uzáverom, sterilizované ožiarením, bez obsahu pyrogénov, netoxické, autoklávovateľné, slúžia na centrifugáciu do 12 500 x g, riedenie a skladovanie roztokov, médií a protilátok až do -80°C, 50ks/vrecko, 10 vreciek/balenie., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: Centrifugačné skúmavky VWR collection, 15 ml so stojanom, PP, graduované, čiernou farbou od 1,5-14,5 ml, kónické, plocha označená bielou farbou na písanie, so šraubovacím uzáverom, sterilizované ožiarením, bez obsahu pyrogénov, netoxické, autoklávovateľné, slúžia na centrifugáciu do 12 500 x g, riedenie a skladovanie roztokov, médií a protilátok až do -80°C, 50ks/vrecko, 10 vreciek/balenie., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Agaróza s vysokým rozlíšením (HR), nízka teplota tavenia (max. 90°C), electran pre elektroforézu pre jemné a konzistentné rozdelenie nukleových kyselín pod 1000 bázových párov, pre konzistentnú gélovú separáciu (analytickú aj preparatívnu) a vykonávanie in vitro translácie a transkripčného mapovania, ako aj in vivo ligácie a transformácie. Bez DNázy a RNázy. 125 g/balenie, Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Metanol (99,8%), HiPerSolv Chromanorm reag., gradient grade for HPLC, 2,5 L/balnie, Kyslosť max. 0,0003 meq/g, zásaditosť max. 0,0002 meq/g, Absorbancia pri 235 nm – max. 0,1., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 4; Technické vlastnosti: 3-(4,5-Dimetyltiazol-2-yl)-2,5-divenyltetrazóliumbromid (98 %), 5g/bal, Ultra Pure Grade od VWR Chemicals., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: β-N-acetylglukozaminidáza z prasačej placenty 5U/mg, 5MU/bal., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: Hliníkové platne potiahnutné špeciálnym povrchom silikagélu o 500 m2/g v objeme 0,75 ml/g s veľkosťou častíc 5-17 uM na separáciu látok. Veľkosť platne 20x20 cm, 25 ks/balenie., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Kanamycín sulfát zmes hlavného komponentu kanamycínu A a kanamycínu B a C, 5 g/bal. Zarobená zmes musí byť stabilná počas 5 dní pri 37 °C., Jednotka: bal., Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VWR International GmbH 1 1 834,65 20% EUR 5. November 2018 242164

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×