Obstarávanie

Dodávka zemného plynu alebo ekvivalent


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Dopravná akadémia, Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
70 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
47 777,77
Zaplatené:
68.25%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
MWh
Množstvo:
1500.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

vykurovanie, ohrev, varenie

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Zmes uhľovodíkových plynov tvorenou prevažne metanom , Hodnota / charakteristika: Obchodná jednotka - MWh, objemová jednotka - kubický meter ; Technické vlastnosti: Predpokladané celkové náklady , Hodnota / charakteristika: Pozostávajú zo súčtu ceny za komoditu, ceny za služby súvisiace s distribúciou... ; Technické vlastnosti: Predpokladané celkové náklady - pokračovanie riadku 1, Hodnota / charakteristika: ..ceny za služby súvisiace s prepravou,ceny za plyn na prevádzkové účely a ceny za služby obchodníka, spotrebnej dane; Technické vlastnosti: Číslo odberného miesta 3000000549, POD kód SKSPPDIS000430021985, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: Fakturačné obdobie , Hodnota / charakteristika: Mesiac , na základe skutočného odberu, bez zálohových platieb

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: zmluvné množstvo (ZM) 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500 MWh; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za január 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 310; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za február 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 253; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za marec 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 205; Technické vlastnosti: 9odiel zemného plynu za apríl 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 90; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za máj 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 25; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za jún 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za júl 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu za august 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 10; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu september 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 40; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu október 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 110; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu november 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 170; Technické vlastnosti: podiel zemného plynu december 2019, Jednotka: MWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 267; Technické vlastnosti: Denné maximálne množstvo (DMM), Jednotka: m3/deň, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1500

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
RWE Gas Slovensko, s.r.o. 4 57 333,33 20% EUR 5. November 2018 243833

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×