Obstarávanie

Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu/Tatranské elektrické železnice


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
38 801 691,00
Konečná suma(Bez DPH):
38 801 691,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34600000-3
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Dodávka 5 ks ozubnicových elektrických jednotiek, 1 ks multifunkčné hnacie koľajové vozidlo, vrátane náhradných dielov, technickej dokumentácie, zaškolenia zamestnancov obstarávateľa z obsluhy, údržby a prevádzky predmetu zákazky, a dodanie diagnostických zariadení

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Stadler Bussnang AG 1 38 801 691,00 Neuvedené EUR 17. Október 2018 236403

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001952/content/841520/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk-TEŽ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001952/content/841521/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia ponúk - záverečná.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001951/content/841518/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia plnenie podmienok účasti..pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008894/content/803094/download","filename":"Vysvetlenie SP č. 3.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z ozvárania ponúk 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001948/content/841517/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. Október 2018 2. November 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001947/content/874537/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a úprava súťažných podkladov 2. Júl 2018 2. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002230/content/707018/download","filename":"Vysvetlenie a úprava SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1002230/content/707019/download","filename":"Vysvetlenie a úprava SP.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov II 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003894/content/713187/download","filename":"Vysvetlenie a úprava SP II.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994559/content/779205/download","filename":"Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania.pdf"}]
Zmluva kúpna zmluva č.4600003871/VS/2018 23. Október 2018 23. Október 2018 []
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia použizého postupu 24. Október 2018 24. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3002316/content/842313/download","filename":"Zdôvodnenie nezrušenia postupu obstarávania na profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 23. Október 2018 23. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001941/content/841513/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Úprava súťažných podkladov č. 3 16. Júl 2018 16. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1008890/content/803090/download","filename":"Úprava SP.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 8. Jún 2018 8. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/994563/content/779253/download","filename":"Súťažné podklady - Nákup železničných koľajových vozidiel pre Ozubnicovú železnicu_Tatranské elektrické železnice.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 13. September 2018 13. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1032313/content/831300/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk - § 55 ods. 2.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×