Obstarávanie

Navýšenie operačnej pamäte serverov IBM jej aktiváciou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
29 178,01
Konečná suma(Bez DPH):
19 905,83
Zaplatené:
68.22%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72541100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súhrn definovaných požiadaviek
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

- navýšenie operačnej pamäte v serveroch IBM ktorými disponuje Objednávateľ, formou aktivácie RAM modulov bez nutnosti fyzického zakúpenia RAM modulov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Spôsob prevedenia:, Hodnota / charakteristika: elektronicky - zaslaním aktivačných kľúčov, objednávateľ dodávateľovi sprístupní pamäť na vykonanie konfigurácie za účelom navýšenia operačnej pamäte, bez nutnosti jej fyzického navýšenia; Technické vlastnosti: Požadované navýšenie:, Hodnota / charakteristika: o 48 GB; Technické vlastnosti: Server typ 1:, Hodnota / charakteristika: model serveru IBM, 9117 - MMD, výrobné číslo: 65CCE8A, inštalovaná kapacita pamäte: 576 GB; Technické vlastnosti: Server typ 2:, Hodnota / charakteristika: model serveru IBM, 9117 - MMD, výrobné číslo: 65FDFEF, inštalovaná kapacita pamäte: 512 GB

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Navýšenie operačnej pamäte v serveroch IBM, Jednotka: aktivácia, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
TI8IT, s.r.o. 2 23 887,00 20% EUR 23. Október 2018 245099

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×