Obstarávanie

Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
6 267,00
Konečná suma(Bez DPH):
6 267,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
31400000-0
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
AutoSave, s.r.o. 1 6 267,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 236064

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786372/content/625319/download","filename":"Zapisnica z OP-Ostatné.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786372/content/625320/download","filename":"Zapisnica otv ponúk - Kritériá.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786367/content/625286/download","filename":"Zápisnica KPU po EA_výzva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786367/content/625287/download","filename":"Zápisnica KPU a PZ č. 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786367/content/625288/download","filename":"Zápisnica KPU a PZ č. 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786367/content/625289/download","filename":"Zápisnica KPU po EA_predloženie dokladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786367/content/625290/download","filename":"Zápisnica KPU pred EA.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie a doplnenie súťažných podkladov 11. Marec 2016 11. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/632695/content/534898/download","filename":"Vysvetlenie SP_finál.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 6. Október 2016 6. Október 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/720336/content/396482/download","filename":"Oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 25. Február 2016 25. Február 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627051/content/457066/download","filename":"SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627051/content/457067/download","filename":"Príloha č. 1 k SP Všeobecné informácie o uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627051/content/457068/download","filename":"Cenová časť_Príloha č. 2.1 Príloha č. 2 k SP_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627051/content/457069/download","filename":"Príloha č. 3 k SP Špecifikácia miest plnenia Zmluvy_finál.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/627051/content/457070/download","filename":"Príloha č. 1 ku Zmluve_fin..pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Jún 2016 29. Jún 2016 []
Suma skutočne uhradeného plnenia ZM/2017/0066-skutočne uhradené plnenie za rok 2017 23. Marec 2018 23. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/958796/content/750074/download","filename":"ZM_2017_0066_skutočne uhradené plnenie za rok 2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786914/content/628865/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda - nákup nových akumulátorov pre automobilz a mechanizmy v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 2. Marec 2017 2. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/785295/content/616474/download","filename":"ZM_2017_0066_podpisana verzia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786143/content/623673/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786880/content/628716/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda - nákup nových akumulátorov pre automobily a mechanizmy v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s. 3. Marec 2017 3. Marec 2017 []
Iný dokument k zákazke Informačná povinnosť podľa § 41 ods.1 zákona: Otváranie časti ponúk "Ostatné" 21. Marec 2016 21. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635807/content/583255/download","filename":"INO (3).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Doplnenie súťažných podkladov 18. Marec 2016 18. Marec 2016 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/635283/content/568239/download","filename":"Doplnenie SP - final.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 6. Marec 2017 6. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786375/content/625333/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786885/content/628732/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786869/content/628674/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786909/content/628835/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786894/content/628779/download","filename":"časť Ostatné.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Kritériá 7. Marec 2017 7. Marec 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/786902/content/628819/download","filename":"časť Kritériá.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×