Obstarávanie

Nákup ľahkých dodávkových automobilov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
221 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
183 750,00
Zaplatené:
83.14%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
34136100-0
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
5.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Nákup 5 ks nových ľahkých dodávkových automobilov vrátane vnútorného vybavenia (podlaha, steny, regál, stôl, lavica) podľa technickej špecifikácie uvedenej nižšie.; Súčasťou plnenia predmetu zmluvy je:; - vyhotovenie a dodanie písomnej dokumentácie súvisiacej s predmetom zmluvy (preberací-odovzdávajúci protokol, technický preukaz, záznam zo zaškolenia obsluhy, návody na obsluhu a údržbu vozidla, potvrdenie zástupcu výrobcu vozidla o zachovaní platnosti záruk poskytnutých pri kúpe nového vozidla na jeho časti dodatočnými úpravami nedotknuté, záručný list, servisná knižka, certifikát o zhode COC).; Vyhotovenie ľahkého dodávkového automobilu a jeho vnútorného vybavenia sa požaduje s nasledovnou charakteristikou a parametrami:; Ľahký dodávkový automobil; - sériovo vyrábané nové vozidlo kategórie N1 resp. N2 s rokom výroby 2018 v štandardnom vyhotovení a štandardnej výbave;; - vznetový motor s výkonom min. 130 kW pri objeme 2 200-2 800 cm3 s krútiacim momentom min. 400 Nm;; - v čase dodávky musí spĺňať požiadavky na energetické a environmentálne vplyvy prevádzky vozidla počas jeho životnosti v zmysle zákona č. 158/2011 Z. z. o podpore energeticky a environmentálne úsporných motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (alebo ekvivalentný predpis v závislosti od krajiny záujemcu), t.j. musí spĺňať emisnú normu platnú v čase realizácie dodávky a v čase prihlásenia vozidla do evidencie vozidiel;; - užitočná hmotnosť min. 1 200 kg pri najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti max. 3 500 kg;; - ľavostranné riadenie;; - posilňovač riadenia;; - výškovo nastaviteľný volant;; - výškovo a pozdĺžne nastaviteľné sedadlo vodiča;; - antiblokovací brzdový systém (ABS) s kotúčovými brzdami na obidvoch nápravách;; - elektronická stabilizácia vozidla (ESP);; - protiprekĺzový systém (ASR);; - podvozková časť s dvomi nápravami s rázvorom 3 400 - 4 200 mm a náhonom postačujúcim na jednu z dvoch náprav;; - plne synchronizovaná mechanická min. 6-stupňová prevodovka s priamym radením;; - karoséria celokovová oceľová čiastočne pozinkovaná v bielom farebnom vrchnom odtieni s kabínou v dvojdverovom vyhotovení pre 3 osoby v jednom rade (sedadlá s opierkami hlavy a snímateľnými látkovými poťahmi v tmavom odtieni);; - airbag vodiča a spolujazdcov;; - bezpečnostné pásy vodiča a spolujazdcov 3-bodové výškovo nastaviteľné;; - vonkajšie spätné zrkadlá elektricky ovládané a vyhrievané;; - centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním;; - imobilizér;; - alarm;; - tempomat;; - klimatizácia kabíny vodiča a spolujazdcov;; - signalizácia zapnutých svetiel;; - prídavné (tretie) brzdové svetlo;; - akustický signál pri zaradenom spätnom chode;; - predné svetlomety pre denné svietenie;; - systém snímania a kontroly tlaku v pneumatikách;; - determálne sklá;; - elektrické ovládanie okien vodiča a spolujazdca;; - nízky podvozok s úrovňou podlahy vodiča max. 40 cm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave);; - nástupné schodíky do vozidla z obidvoch strán z protišmykového kovového materiálu (potrebná dlhá životnosť - časté nastupovanie a vystupovanie posádky);; - najvyššia dovolená prepravná rýchlosť min. 130 km/hod.;; - celková šírka vozidla 2 000 - 2 100 mm;; - celková výška vozidla max. 3 000 mm (pri svetelnej signalizačnej výklopnej šípke sklopenej do prepravnej polohy);; - celková dĺžka vozidla max. 6 000 mm;; - oddelenie priestoru kabíny od priestoru skrine pevnou deliacou kovovou stenou s priehľadom (napr. oknom) a možnosťou komunikácie osôb medzi kabínou a skriňou;; - skriňový priestor bez presklenia s prednými zasúvateľnými dverami bez presklenia s poistkou vpravo a zadnými dvojkrídlovými pántovými dverami bez presklenia;; - objem priestoru skrine min. 10 m3;; - svetlá výška vnútorného priestoru skrine 1 900 - 2 000 mm;; - svetlá šírka vnútorného priestoru skrine min. 1 800 mm;; - svetlá dĺžka vnútorného priestoru skrine min. 3 700 mm;; - svetlá šírka podlahy vnútorného priestoru skrine medzi podbehmi (blatníkmi) zadnej nápravy min. 1 400 mm; - úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 - 17 mm, pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou z kovového antikorózneho materiálu; - ťažné zariadenie podľa DIN (guľa ISO 50 mm) s únosnosťou min. 2 000 kg vo výške osi gule 500 - 600 mm od úrovne vozovky (v nezaťaženom stave);; - 7 pólová 12 V elektrická zásuvka pre elektrické pripojenie prívesov; - autorádio s MP3 prehrávačom a Bluethoot-om s dotykovým displejom;; - kolesá s plechovými diskami 15" resp. 16";; - príprava na montáž univerzálnej elektrickej zásuvky na pripojenie externých elektrospotrebičov v dosahu obsluhy z vonku pri otvorených bočných dverách skriňového priestoru;; - plnohodnotné rezervné koleso;; - lapače nečistôt zadných kolies;; - sada gumenných rohoží na podlahu;; - povinná výbava podľa platných predpisov.; Vnútorné vybavenie automobilu; Pre vnútorné vybavenie automobilu sa požaduje:; - doplnenie okopových líšt na prahoch dvier;; - doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore;; - doplnenie preglejkových výstuží a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti;; - namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene;; - namotovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene;; - namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene;; - namontovanie stenových úchytiek na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia) a univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov).; Doplnenie okopových líšt na prahoch dvier sa požaduje nasledovne:; - po úprave podlahy skriňového priestoru vodovzdornou protišmykovou preglejkou sa požaduje dodatočná úprava prahov bočných výsuvných dverí a zadných krídlových dverí ochrannými okopovými prahovými lištami z kovového antikorózneho materiálu z dôvodu dosiahnutia dlhšej životnosti pri častom nastupovaní a vystupovaní osádky.; Doplnenie podlahovej preglejky v skriňovom priestore sa požaduje nasledovne:; - úprava podlahy vodovzdornou protišmykovou preglejkou hrúbky 15 - 17 mm pri bočných a zadných vstupných dverách s ochrannou prahovou lištou.; Doplnenie preglejkových výstuží a výplne bočných stien a dverí skriňovej časti sa požaduje nasledovne:; - úprava bočných stien interiéru a vnútornej časti dverí preglejkou hrúbky 10 - 12 mm opatrených nárazuvzdornou a oteruvzdornou vrstvou nekovového materiálu.; Namontovanie troch sklopných sedadiel na deliacej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska tromi samostatnými čalúnenými sklopnými sedadlami v rade vedľa seba resp. trojmiestnou čalúnenou sklopnou lavičkou upevnenou na pevnej deliacej stene oddeľujúcej kabínu vodiča a skriňový priestor. Požaduje sa vytvorenie sedacej plochy pre tri osoby s celkovou šírkou 1 200 - 1 250 mm a hĺbkou 400 - 420 mm. Súčasťou sedadiel musí byť na deliacej stene v rozsahu šírky sedacej časti čalúnená opierka chrbta a hlavy pre sediace osoby. Sedacia časť sa požaduje vo výklopnom vyhotovení s možnosťou vyklopenia do; zvislej polohy istiacim mechanizmom zabraňujúcicm jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohe.; Namontovanie sklopného stolíka na ľavej bočnej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie skriňového priestoru pre operatívne vytvorenie administratívneho pracoviska sklopným stolom upevneným na ľavej bočnej stene, tvoriacim doplnenie sklopnej sedacej časti. Pracovná plocha stola sa požaduje v rozmeroch šírka cca 800 mm (pozdĺž sedačiek), umožňujúca sklopenie stola po strop skriňového priestoru a v hĺbke 400 - 500 mm (v smere kolmo na sedačky). Konštrukcia stola musí byť doplnená v pracovnej polohe jeho podpornou časťou o podlahu. Vrchná doska stola sa požaduje z dreveného materiálu s povrchovou úpravou akrylovým lakom. Doska stola vrátane jej podpornej konštrukcie musí; byť doplnená istiacim mechanizmom zabraňujúcim jej pohybu počas prepravy tak vo vyklopenej ako aj sklopenej polohe.; Namontovanie skrinkovej zostavy na ľavej bočnej stene sa požaduje nasledovne:; - doplnenie ľavej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru o nasledovnú skrinkovú zostavu s rozmerom šírka 1 200 - 1 300 mm, hĺbka 360 - 400 mm, výška 1 400 - 1 500 mm; - skrinka s výsuvnou pracovnou doskou a so zverákom; - dve skrinky s výsuvnými zásuvkami; - odkladacie skrinky s prestaviteľnými separátormi; - odkladacia skrinka s plastovými zásobníkmi.; Namontovanie stenových úchytiek na pravej bočnej stene za posuvnými dverami (univerzálna stena na uchytenie náradia) a univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov) sa požaduje nasledovne:; - doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového pirestoru v hornej časti panelom z perforovaného plechu s rôznymi držiakmi pre uchytenie ručného náradia s celkovou plochou min. 2 m2; - doplnenie pravej bočnej steny vnútorného skriňového priestoru resp. na deliacej stene v jej dolnej časti v dosahu obsluhy pri otvorených bočných dverách univerzálnej elektrickej zásuvky (pre pripojenie externých elektrospotrebičov).

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
autosport SZILÁGYI s.r.o. 2 220 500,00 20% EUR 19. Október 2018 246648

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×