Obstarávanie

Vybudovanie traktu urgentnej medicíny


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NsP Sv. Jakuba, n.o., Bardejov
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
2 399 073,00
Konečná suma(Bez DPH):
2 399 073,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie traktu urgentnej medicíny NsP Bardejov, n.o. Podrobné vymedzenie predmetu obstarávania je v časti (B) Opis predmetu zákazky súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Chemkostav, a.s. 7 2 399 073,00 Neuvedené EUR 9. Október 2018 235785

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835374/download","filename":"Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835375/download","filename":"Plna_moc_Cimbalak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835376/download","filename":"Osobne_postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835377/download","filename":"Bankove_vyjadrenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835378/download","filename":"Vyhlasenie_bankove_vyjadrenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835379/download","filename":"Zoznam_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835380/download","filename":"Referencie_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835381/download","filename":"Vypis_OR_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835382/download","filename":"Plna_moc_vedenie_skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835383/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_o_podmienkach_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835384/download","filename":"Navrh_zmluvy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835385/download","filename":"Harmonogram_Urgent_Bardejov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835386/download","filename":"Sposob_urcenia_ponukovej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835387/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835388/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045842/content/835389/download","filename":"Bankova_zabezpeka.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835400/download","filename":"CoverLetter2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835401/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835402/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835403/download","filename":"Zoznam_hospodarskych_subjektov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835404/download","filename":"Bankova_informacia_UniCreditBank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835405/download","filename":"Bankova_informacia_UniCreditBank.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835406/download","filename":"Bankova_informacia_Postova_banka_pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835407/download","filename":"Bankova_informacia_Postova_banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835408/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_uchadzaca_bankove_ucty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835409/download","filename":"Zoznam_stavebnych_prac.xls [rezˇim kompatibility].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835410/download","filename":"Referencny_list_1_pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835411/download","filename":"Referencny_list_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835412/download","filename":"Referencny_list_2_pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835413/download","filename":"Referencny_list_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835414/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835415/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835416/download","filename":"Sposob_urcenia_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835417/download","filename":"Oceneny_vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835418/download","filename":"HMNG_NsP_Bardejov.xls [rezˇim kompatibility].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835419/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835420/download","filename":"Zabezpeka_pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835421/download","filename":"Zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045854/content/835422/download","filename":"Bankova_informacia_UniCreditBank.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702179/download","filename":"SP_EVO_NsP Bardejov_v1[final].pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702180/download","filename":"Hlavna´ oba´lka_VTUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702181/download","filename":"Zoznam_hlavna´ oba´lka_VTUM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702182/download","filename":"A.1.2_Po^dorys I.NP-ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702183/download","filename":"A.1.3_Pozdl´zˇny´ rez A3-A3 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702184/download","filename":"A.1.4_Pozdl´zˇny´ rez A6-A6 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702185/download","filename":"A.1.5_Pohlˇad cˇelny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702186/download","filename":"A.1.6_Pohlˇad zadny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702187/download","filename":"A.1.7_Po^dorys I.NP- bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702188/download","filename":"A.1.8_Pozdl´zˇny´ rez A3-A3 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702189/download","filename":"A.1.9_Pozdl´zˇny´ rez A6-A6 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702190/download","filename":"A.1.10_Po^dorys za´kladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702191/download","filename":"A.1.11_Po^dorys I.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702192/download","filename":"A.1.12_Po^dorys I.NP- novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702193/download","filename":"A.1.13_po^dorys krovu; strechy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702194/download","filename":"A.1.14_Pozdl´zˇny´ rez A3-A3 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702195/download","filename":"A.1.15_Pozdl´zˇny´ rez A6-A6 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702196/download","filename":"A.1.16_Pozdl´zˇny´ rez A7-A7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702197/download","filename":"A.1.17_Pohlˇad cˇelny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702198/download","filename":"A.1.18_Pohlˇad zadny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702199/download","filename":"A.1.19_Vy´pis stola´rskych vy´robkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702200/download","filename":"A.1.20_Zdravotni´cka technolo´gia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702201/download","filename":"A.1.21_ Prestresenia rampy-1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702202/download","filename":"SO-101 Urgentny´ pri´jem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702203/download","filename":"Tabulka dveri´_Urgentny´ pri´jem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702204/download","filename":"Tabulka okien_Urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702205/download","filename":"Technicka_sprava_SO-101_Vybudovanie traktu urgentnej medici´ny (opravene´).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702206/download","filename":"Zoznam vy´kresov_VTUM - SO101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702207/download","filename":"A.1.1_Situa´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702208/download","filename":"SO-101 elektroinstalacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702209/download","filename":"SO-101 EPS a HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702210/download","filename":"Osadenie odberne´ho panela + oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702211/download","filename":"Po^dorys 1. NP - MEDICIA´LNE PLYNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702212/download","filename":"technicka sprava urgentny´ pri´jem medicia´lne plyny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702213/download","filename":"SO101_MaR_1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702214/download","filename":"SO101_MaR_1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702215/download","filename":"T_RVZT 3_1_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702216/download","filename":"T_RVZT 3_1_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702217/download","filename":"T_RVZT 3_1_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702218/download","filename":"T_RVZT 3_1_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702219/download","filename":"T_RVZT 3_1_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702220/download","filename":"T_RVZT 3_1_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702221/download","filename":"T_RVZT 3_1_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702222/download","filename":"T_RVZT 3_1_C08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702223/download","filename":"T_RVZT 3_1_C09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702224/download","filename":"T_RVZT 3_1_C10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702225/download","filename":"T_RVZT 3_1_C11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702226/download","filename":"T_RVZT 3_1_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702227/download","filename":"T_RVZT 3_1_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702228/download","filename":"T_RVZT 3_1_L03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702229/download","filename":"T_RVZT 3_1_L04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702230/download","filename":"T_RVZT 3_1_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702231/download","filename":"T_RVZT 3_1_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702232/download","filename":"T_RVZT 3_1_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702233/download","filename":"T_RVZT 3_1_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702234/download","filename":"T_RVZT 3_1_P05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702235/download","filename":"T_RVZT 3_1_P06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702236/download","filename":"T_RVZT 3_1_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702237/download","filename":"SCHE´MA_VZT1 - OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702238/download","filename":"SCHE´MA_VZT3 - URG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702239/download","filename":"SO101_Cˇelo sche´my.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702240/download","filename":"Ka´ble_RVZT 3_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702241/download","filename":"Tech spra´va SO101 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702242/download","filename":"ZPZ_VZT1 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702243/download","filename":"ZPZ_VZT3 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702244/download","filename":"SO-101 Urgentny´ pri´jem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702245/download","filename":"Zoznam_hlavna´ oba´lka_VTUM - SO101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702246/download","filename":"Oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702247/download","filename":"PO.1.1_Situa´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702248/download","filename":"PO.1.2_Po^dorys I.NP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702249/download","filename":"Zoznam vy´kresov_VTUM-PO-SO101.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702250/download","filename":"PO.1.3_Pozdl´zˇny´ rez A3-A3; Priecˇny´ rez A6-A6; A7-A7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702251/download","filename":"SO 101_00 ZP_Prestresˇenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702252/download","filename":"SO 101_01 TS_Vy´kaz ocele.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702253/download","filename":"SO 101_01TS_Prestresˇenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702254/download","filename":"SO 101_02 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702255/download","filename":"SO 101_03 Rez1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702256/download","filename":"SO 101_04_Rez_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702257/download","filename":"SO 101_05 OK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702258/download","filename":"SO 101_06 Zakladova patka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702259/download","filename":"SO 101_07 Staticky posudok_Prestresˇenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702260/download","filename":"SO 101 Staticky posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702261/download","filename":"Projektove´ hodnotenie VTUM SO-101 Urgentny´ pri´jem.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702262/download","filename":"0 urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702263/download","filename":"1 urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702264/download","filename":"2 urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702265/download","filename":"3 urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702266/download","filename":"TS UK urgent.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702267/download","filename":"Po^dorys_I.NP-SO101 - urg.pri´jem-RP v.cˇ.02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702268/download","filename":"Po^dorys_I.PP - SO101-urg.pri´jem-RP v.cˇ.01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702269/download","filename":"Rez 1-1, 2-2, I.PP - SO101-urg.pri´jem-RP v.cˇ. 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702270/download","filename":"Rez 3-3, 4-4. I.PP - SO101-urg.pri´jem-RP v.cˇ.04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702271/download","filename":"Rezy 1-1, 2-2, I.NP-SO101 - urg.pri´jem-RP v.cˇ. 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702272/download","filename":"Rezy 3-3, 4-4, 5-5, 6-6_I.NP-SO101 - urg.pri´jem-RP v.cˇ. 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702273/download","filename":"Rezy 7-7, 8-8_I.NP-SO101 - urg.pri´jem-RP v.cˇ. 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702274/download","filename":"Sche´my zar. cˇ. 4.1, 4.2 SO101-RP - MaR v. cˇ.09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702275/download","filename":"Sche´my zar. cˇ.3.1 SO101-RP - MaR v.cˇ. 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702276/download","filename":"VZT NsP Bardejov TS.RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702277/download","filename":"VZT NsP Bardejov VV.RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702278/download","filename":"Technicka´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702279/download","filename":"Vy´kres cˇ. 1 - 1. NP kanaliza´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702280/download","filename":"Vy´kres cˇ. 2- 1. NPvodovod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702281/download","filename":"Vy´kres cˇ. 3- osadenie zariadˇovaci´ch predmetov + oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702282/download","filename":"A.2.1_Situa´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702283/download","filename":"A.2.2_Po^dorys I.PP - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702284/download","filename":"A.2.3_Po^dorys I.NP - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702285/download","filename":"A.2.4_Po^dorys II, III, IV,V.NP - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702286/download","filename":"A.2.5_Priecˇny´ rez A2-A2 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702287/download","filename":"A.2.6_Priecˇny´ rez A3-A3 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702288/download","filename":"A.2.7_Priecˇny´ rez A4-A4 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702289/download","filename":"A.2.8_Pozdl´zˇny´ rez A5-A5 - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702290/download","filename":"A.2.9 Pohlˇad cˇelny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702291/download","filename":"A.2.10 Pohlˇad bocˇny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702292/download","filename":"A.2.11 Pohlˇad zadny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702293/download","filename":"A.2.12 Pohlˇad bocˇny´ - ss.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702294/download","filename":"A.2.13_Po^dorys I.PP - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702295/download","filename":"A.2.14_Po^dorys I.NP - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702296/download","filename":"A.2.15_Po^dorys II, III, IV,V.NP - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702297/download","filename":"A.2.16_Priecˇny´ rez A2-A2 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702298/download","filename":"A.2.17_Priecˇny´ rez A3-A3 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702299/download","filename":"A.2.18_Priecˇny´ rez A4-A4 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702300/download","filename":"A.2.19_Pozdl´zˇny´ rez A5-A5 - bu´racie pra´ce.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702301/download","filename":"A.2.20_Po^dorys za´kladov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702302/download","filename":"A.2.21_Po^dorys I.PP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702303/download","filename":"A.2.22_Po^dorys I.NP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702304/download","filename":"A.2.23_Po^dorys II, III, IV,V.NP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702305/download","filename":"A.2.24_Priecˇny´ rez A1-A1 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702306/download","filename":"A.2.25_Priecˇny´ rez A2-A2 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702307/download","filename":"A.2.26_Priecˇny´ rez A3-A3 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702308/download","filename":"A.2.27_Priecˇny´ rez A4-A4 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702309/download","filename":"A.2.28_Pozdl´zˇny´ rez A5-A5 - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702310/download","filename":"A.2.29 Pohlˇad cˇelny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702311/download","filename":"A.2.30 Pohlˇad bocˇny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702312/download","filename":"A.2.31 Pohlˇad zadny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702313/download","filename":"A.2.32 Pohlˇad bocˇny´ - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702314/download","filename":"A.2.33 Vy´pis stola´rskych vy´robkov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702315/download","filename":"A.2.34 Zdravotna´ techno´logia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702316/download","filename":"A.2.35 Po^dorys III.NP_OCOS-ss-bp-ns.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702317/download","filename":"SO-102 OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702318/download","filename":"Tabulka dveri´_OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702319/download","filename":"Tabulka okien_OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702320/download","filename":"Technicka_sprava_SO-102_Vybudovanie traktu urgentnej medici´ny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702321/download","filename":"Zoznam vy´kresov_VTUM - SO102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702322/download","filename":"SO-102 elektroinstalacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702323/download","filename":"SO-102 EPS a HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702324/download","filename":"OAIM MEDICIALNE PLYNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702325/download","filename":"Osadenie odberne´ho panela + oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702326/download","filename":"Vy´kres cˇ. 1 1. NP - MEDICIA´LNE PLYNY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702327/download","filename":"SO102_MaR_1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702328/download","filename":"SO102_MaR_1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702329/download","filename":"T_RVZT 5_6_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702330/download","filename":"T_RVZT 5_6_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702331/download","filename":"T_RVZT 5_6_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702332/download","filename":"T_RVZT 5_6_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702333/download","filename":"T_RVZT 5_6_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702334/download","filename":"T_RVZT 5_6_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702335/download","filename":"T_RVZT 5_6_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702336/download","filename":"T_RVZT 5_6_C08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702337/download","filename":"T_RVZT 5_6_C09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702338/download","filename":"T_RVZT 5_6_C10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702339/download","filename":"T_RVZT 5_6_C11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702340/download","filename":"T_RVZT 5_6_C12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702341/download","filename":"T_RVZT 5_6_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702342/download","filename":"T_RVZT 5_6_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702343/download","filename":"T_RVZT 5_6_L03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702344/download","filename":"T_RVZT 5_6_L04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702345/download","filename":"T_RVZT 5_6_L05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702346/download","filename":"T_RVZT 5_6_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702347/download","filename":"T_RVZT 5_6_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702348/download","filename":"T_RVZT 5_6_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702349/download","filename":"T_RVZT 5_6_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702350/download","filename":"T_RVZT 5_6_P05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702351/download","filename":"T_RVZT 5_6_P06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702352/download","filename":"T_RVZT 5_6_P07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702353/download","filename":"T_RVZT 5_6_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702354/download","filename":"SCHE´MA_VZT5 - JIS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702355/download","filename":"SCHE´MA_VZT6 - STER.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702356/download","filename":"SO102_Cˇelo sche´my.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702357/download","filename":"Ka´ble_RVZT 5_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702358/download","filename":"Tech spra´va SO102 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702359/download","filename":"ZPZ_VZT1 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702360/download","filename":"ZPZ_VZT5 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702361/download","filename":"ZPZ_VZT6 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702362/download","filename":"T_RVZT 8_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702363/download","filename":"T_RVZT 8_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702364/download","filename":"T_RVZT 8_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702365/download","filename":"T_RVZT 8_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702366/download","filename":"T_RVZT 8_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702367/download","filename":"T_RVZT 8_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702368/download","filename":"T_RVZT 8_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702369/download","filename":"T_RVZT 8_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702370/download","filename":"T_RVZT 8_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702371/download","filename":"T_RVZT 8_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702372/download","filename":"2_SO101+102_MaR_UK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702373/download","filename":"2_SO102_MaR_5.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702374/download","filename":"T_RUK_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702375/download","filename":"T_RUK_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702376/download","filename":"T_RUK_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702377/download","filename":"T_RUK_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702378/download","filename":"T_RUK_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702379/download","filename":"T_RUK_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702380/download","filename":"T_RUK_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702381/download","filename":"T_RVZT 7.2_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702382/download","filename":"T_RVZT 7.2_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702383/download","filename":"T_RVZT 7.2_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702384/download","filename":"T_RVZT 7.2_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702385/download","filename":"T_RVZT 1_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702386/download","filename":"T_RVZT 1_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702387/download","filename":"T_RVZT 1_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702388/download","filename":"T_RVZT 1_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702389/download","filename":"T_RVZT 1_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702390/download","filename":"T_RVZT 1_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702391/download","filename":"T_RVZT 1_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702392/download","filename":"T_RVZT 1_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702393/download","filename":"T_RVZT 1_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702394/download","filename":"T_RVZT 1_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702395/download","filename":"T_RVZT 1_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702396/download","filename":"T_RVZT 1_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702397/download","filename":"T_RVZT 1_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702398/download","filename":"T_RVZT 1_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702399/download","filename":"T_RVZT 2_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702400/download","filename":"T_RVZT 2_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702401/download","filename":"T_RVZT 2_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702402/download","filename":"T_RVZT 2_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702403/download","filename":"T_RVZT 2_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702404/download","filename":"T_RVZT 2_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702405/download","filename":"T_RVZT 2_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702406/download","filename":"T_RVZT 2_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702407/download","filename":"T_RVZT 2_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702408/download","filename":"T_RVZT 2_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702409/download","filename":"T_RVZT 2_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702410/download","filename":"T_RVZT 2_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702411/download","filename":"T_RVZT 2_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702412/download","filename":"T_RVZT 2_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702413/download","filename":"T_RVZT 3_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702414/download","filename":"T_RVZT 3_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702415/download","filename":"T_RVZT 3_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702416/download","filename":"T_RVZT 3_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702417/download","filename":"T_RVZT 3_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702418/download","filename":"T_RVZT 3_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702419/download","filename":"T_RVZT 3_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702420/download","filename":"T_RVZT 3_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702421/download","filename":"T_RVZT 3_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702422/download","filename":"T_RVZT 3_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702423/download","filename":"T_RVZT 3_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702424/download","filename":"T_RVZT 3_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702425/download","filename":"T_RVZT 3_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702426/download","filename":"T_RVZT 3_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702427/download","filename":"T_RVZT 4_C01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702428/download","filename":"T_RVZT 4_C02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702429/download","filename":"T_RVZT 4_C03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702430/download","filename":"T_RVZT 4_C04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702431/download","filename":"T_RVZT 4_C05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702432/download","filename":"T_RVZT 4_C06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702433/download","filename":"T_RVZT 4_C07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702434/download","filename":"T_RVZT 4_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702435/download","filename":"T_RVZT 4_L02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702436/download","filename":"T_RVZT 4_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702437/download","filename":"T_RVZT 4_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702438/download","filename":"T_RVZT 4_P03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702439/download","filename":"T_RVZT 4_P04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702440/download","filename":"T_RVZT 4_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702441/download","filename":"T_RVZT 7.1_L01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702442/download","filename":"T_RVZT 7.1_P01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702443/download","filename":"T_RVZT 7.1_P02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702444/download","filename":"T_RVZT 7.1_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702445/download","filename":"2_SCHE´MA_U´K.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702446/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702447/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702448/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702449/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702450/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702451/download","filename":"2_SCHE´MA_VZT8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702452/download","filename":"2_SCHE´MY_RAZITKO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702453/download","filename":"Ka´ble_RUK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702454/download","filename":"Ka´ble_RVZT 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702455/download","filename":"Ka´ble_RVZT 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702456/download","filename":"Ka´ble_RVZT 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702457/download","filename":"Ka´ble_RVZT 4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702458/download","filename":"Ka´ble_RVZT 7.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702459/download","filename":"Ka´ble_RVZT 7.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702460/download","filename":"Ka´ble_RVZT 8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702461/download","filename":"SO102_ZPZ_U´K - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702462/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT1 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702463/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT2 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702464/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT3 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702465/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT4 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702466/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT7 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702467/download","filename":"SO102_ZPZ_VZT8 - tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702468/download","filename":"Tech spra´va SO102 - OCOS - Tender.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702469/download","filename":"SO-102 OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702470/download","filename":"Zoznam_hlavna´ oba´lka_VTUM - SO102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702471/download","filename":"Oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702472/download","filename":"PO.2.1_Situa´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702473/download","filename":"PO.2.2_Po^dorys I.NP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702474/download","filename":"PO.2.3_Po^dorys II.; III.; IV.; a V.NP - novy´ stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702475/download","filename":"PO.2.4_Priecˇny´ rez A1-A1; A2-A2; A3-A3; A4-A4; Pozdl´zˇny´ rez A5-A5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702476/download","filename":"Zoznam vy´kresov_VTUM-PO-SO102.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702477/download","filename":"SO 102 Staticky posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702478/download","filename":"Projektove´ hodnotenie VTUN SO-102 OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702479/download","filename":"0 oaim.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702480/download","filename":"1 oaim.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702481/download","filename":"2 oaim.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702482/download","filename":"3 oaim.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702483/download","filename":"TS UK OAIM.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702484/download","filename":"SO 102_00 ZP_Unikova´ rampa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702485/download","filename":"SO 102_01TS_Unikova rampa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702486/download","filename":"SO 102_02 Podorys_ rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702487/download","filename":"SO 102_03 Zakladanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702488/download","filename":"SO 102_04 OK RAmpy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702489/download","filename":"SO 102_05 Zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702490/download","filename":"SO 102_06 Staticky posudok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702491/download","filename":"NsP Bardejov TS. OCOS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702492/download","filename":"NsP Bardejov_5. NP. OCOS. RP oprava v. cˇ. 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702493/download","filename":"NsP Bardejov_5. NP. OCOS. RP oprava v.cˇ. 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702494/download","filename":"NsP Bardejov_5. NP. OCOS. RP oprava v.cˇ. 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702495/download","filename":"NsP Bardejov_5. NP.OCOS. RP oprava v.cˇ. 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702496/download","filename":"NsP Bardejov, OCOS_RP.VV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702497/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v. cˇ. 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702498/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v.cˇ. 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702499/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v.cˇ. 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702500/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v.cˇ. 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702501/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v.cˇ. 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702502/download","filename":"Sche´my _SO102 - MaR., OCOS v.cˇ. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702503/download","filename":"Po^dorys_I.NP-SO102.RP v.cˇ. 02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702504/download","filename":"Po^dorys_I.PP - S0102.RP v.cˇ. 01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702505/download","filename":"Rez 3-3, 4-4 - S0102.RP v.cˇ. 04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702506/download","filename":"Rez 7-7, I.NP. - S0102.RP v.cˇ. 06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702507/download","filename":"Rez 13-13- S0102.RP v.cˇ. 10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702508/download","filename":"Rez 15-15, 16-16 - S0102.RP v.cˇ. 11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702509/download","filename":"Rezy 1-1, 2-2, 1.PP - S0102.RP v.cˇ. 03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702510/download","filename":"Rezy 5-5, 6-6 - S0102.RP v.cˇ. 05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702511/download","filename":"Rezy 8-8, 9-9 - S0102.RP v.cˇ. 07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702512/download","filename":"Rezy 10-10, 11-11 - S0102.RP v.cˇ. 08.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702513/download","filename":"Rezy 12-12, 14-14 - S0102.RP v.cˇ. 09.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702514/download","filename":"Sche´my zar. 2.1, 2.2_S0102 - MaR, OAIM v.cˇ.13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702515/download","filename":"Sche´my zar.cˇ.1.1 _S0102 - MaR, OAIM v.cˇ.12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702516/download","filename":"VZT NsP Bardejov TS.RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702517/download","filename":"VZT NsP Bardejov VV.RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702518/download","filename":"Oba´lka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702519/download","filename":"Technicka´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702520/download","filename":"Vy´kres cˇ. 1 - 1.PP - kanaliza´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702521/download","filename":"Vy´kres cˇ. 2 - 1.NP - kanaliza´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702522/download","filename":"Vy´kres cˇ. 3 - 5.NP - kanaliza´cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702523/download","filename":"Vy´kres cˇ. 4 - 1.NP - vodovod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702524/download","filename":"Vy´kres cˇ. 5 - 5.NP - vodovod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702525/download","filename":"Vy´kres cˇ. 6 - Osadenie zariadˇovaci´ch predmetov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702526/download","filename":"00_Tech_sprava_SO-103_Pristavba detskeho odd.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702527/download","filename":"01_zaklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702528/download","filename":"02_1np_Z1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702529/download","filename":"03_2np_Z1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702530/download","filename":"04_rezAA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702531/download","filename":"05_rezBB.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702532/download","filename":"06_rezCC.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702533/download","filename":"08_krov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702534/download","filename":"09_strecha.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702535/download","filename":"10_poh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702536/download","filename":"11_poh2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702537/download","filename":"12_persp.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702538/download","filename":"13_1np_celkom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702539/download","filename":"14_2np_celkom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702540/download","filename":"15_1NP_PODHLAD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702541/download","filename":"16_BURACIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702542/download","filename":"17_Vypis_okien.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702543/download","filename":"C_sit_500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702544/download","filename":"D_SIT_200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702545/download","filename":"E_sirsie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702546/download","filename":"obalka DSP dosky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702547/download","filename":"obalka DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702548/download","filename":"07_rezDD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702549/download","filename":"Vizualizacie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702550/download","filename":"01_Podorys 1.PP_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702551/download","filename":"02_Podorys 1.np_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702552/download","filename":"03_Podorys 2.np_ELI_NsP BARDEJOV .pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702553/download","filename":"04_Regulacia U´K_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702554/download","filename":"05_Podorys 1.np Slaboprud_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702555/download","filename":"06_Podorys 2.np Slabopru´d_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702556/download","filename":"07_Bleskozvod_ELI_NsP Bardejov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702557/download","filename":"08_Istiaca skrinˇa SR4_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702558/download","filename":"09_ROZVA´DZAC´ RS1_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702559/download","filename":"10_ROZVA´DZAC´ RS2_ELI_NsP BARDEJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702560/download","filename":"TS_SO 103_ELI_NsP Bardejov DRS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702561/download","filename":"01_HSP_stitok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702562/download","filename":"02_EPS_stitok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702563/download","filename":"02_EPS_Technicka´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702564/download","filename":"02_HSP_Technicka´ spra´va.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702565/download","filename":"Katalog-JE-H-ST-H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702566/download","filename":"Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702567/download","filename":"Opravnenia SCHRACK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702568/download","filename":"Opravnenie ESSER Variodyn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702569/download","filename":"OUT_IN_ZONE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702570/download","filename":"prog. tab..pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702571/download","filename":"1NP100_EPS-1.NP HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702572/download","filename":"1NP100_EPS-1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702573/download","filename":"1NP100_EPS-2.NP HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702574/download","filename":"1NP100_EPS-2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702575/download","filename":"1NP100_EPS-BL EPS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702576/download","filename":"1NP100_EPS-BL HSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702577/download","filename":"1NP100_EPS-BL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702578/download","filename":"PBS_nemocnica 2NP 31 03 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702579/download","filename":"PBS_nemocnica SITUACIA 31 03 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702580/download","filename":"PBS_nemocnica TS 31 03 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702581/download","filename":"PBS_nemocnica 1NP 31 03 2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702582/download","filename":"17-01-09-PSP-KL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702583/download","filename":"17-01-09-PSP-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702584/download","filename":"ST-02 - VYKRES TVARU 2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702585/download","filename":"ST-03 - ZB DOSKA D1 - DOLNA VYSTUZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702586/download","filename":"ST-04 - ZB DOSKA D1 - HORNA VYSTUZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702587/download","filename":"ST-05 - ZB DOSKA D2-DOLNA VYSTUZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702588/download","filename":"ST-06 - ZB DOSKA D2 - HORNA VYSTUZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702589/download","filename":"ST-07 - ZB MONOLITICKY TRAM MT21.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702590/download","filename":"ST-08 - STLP S1 - VY´STUZˇ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702591/download","filename":"ST-09 - OC. POZIARNE SCHODY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702592/download","filename":"ST-01 - VYKRES TVARU 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702593/download","filename":"01_Projektove hodnotenie_Nsp BJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702594/download","filename":"Nemocnica Bardejov pri´stavba TS-UK RP 16-03-2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702595/download","filename":"Nemocnica Bardejov pri´stavba UK FINAL-v.cˇ.01-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702596/download","filename":"Nemocnica Bardejov pri´stavba UK FINAL-v.cˇ.02-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702597/download","filename":"Nemocnica Bardejov pri´stavba UK FINAL-v.cˇ.03-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702598/download","filename":"Nemocnica Bardejov pri´stavba UK FINAL-v.cˇ.04 dwg-Model.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702599/download","filename":"VZT1_VTUM_1.NP_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702600/download","filename":"VZT2_VTUM_2.NP_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702601/download","filename":"VZT3_VTUM_STR_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702602/download","filename":"VZT_VTUM_TS_RP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702603/download","filename":"1NP VNUT cˇ3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702604/download","filename":"1PP VNUT cˇ2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702605/download","filename":"2NP VNUT cˇ4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702606/download","filename":"REZ VNUT cˇ5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702607/download","filename":"REZ VON. cˇ3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702608/download","filename":"STRECHA VON. cˇ2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702609/download","filename":"SˇACHTA VON. cˇ4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702610/download","filename":"Technicka´ ZTI.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702611/download","filename":"ZAKLADY VON. cˇ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702612/download","filename":"ZAKLADY+1PP VNUT. cˇ1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702613/download","filename":"ZVISLA VNUT cˇ6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702614/download","filename":"Obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702615/download","filename":"Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702616/download","filename":"Ulozenie vodovodneho potrubia v zemi.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702617/download","filename":"Vodomerna sachta.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702618/download","filename":"Vykres c. 1 situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702619/download","filename":"Vykres c. 2 kladacsky´ plan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702620/download","filename":"SO401 Vonkajsie osvetlenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702621/download","filename":"SO 601_00_ZP_MK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702622/download","filename":"SO 601_01 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702623/download","filename":"SO 601_02 PS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702624/download","filename":"SO 601_03 Situacia stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702625/download","filename":"SO 601_04 Situacia vetva 1 a 2 a 3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702626/download","filename":"SO 601_05 Pozdlzny PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702627/download","filename":"SO 601_06 Vzorove PR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702628/download","filename":"SO 601_07 Rez A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702629/download","filename":"SO 601_08 Rez B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702630/download","filename":"SO 601_09 OM Tvar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702631/download","filename":"SO 601_10 OM Vystuz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702632/download","filename":"SO 601_11 Zabradlie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702633/download","filename":"SO 601_12 Vstupna brana-.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702634/download","filename":"SO 601_13 TDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702635/download","filename":"SO 601_14 DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702636/download","filename":"SO 601-14_TS DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702637/download","filename":"Priloha 4 - Vykaz vymer (final).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/976045/content/702638/download","filename":"P02 - JED.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Vysvetlenie/opava zo dňa 12.06.2018 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995719/content/783047/download","filename":"Vysvetlenie SP07.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045832/content/835371/download","filename":"G_Zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045837/content/835373/download","filename":"M_Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835456/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835457/download","filename":"Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835458/download","filename":"Plna_moc.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835459/download","filename":"Oznamenie_o_zapise_IBEG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835460/download","filename":"Potvrdenie_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835461/download","filename":"Cestne_vyhlasenie_banky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835462/download","filename":"Zoznam_stavieb.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835463/download","filename":"Referencny_list.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835464/download","filename":"Zmluva_o_uzatvorenie_buducej_zmluvy_IBEG_PKB_INVEST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835465/download","filename":"Oznamenie_o_zapise_PKB_INVEST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835466/download","filename":"Vypis_z_obchodneho_registra_PKB_INVEST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835467/download","filename":"Zmluva_o_uzatvoreni_buducej_zmluvy_IBEG_UNISTAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835468/download","filename":"Oznamenie_o_zapise_UNISTAV_CONSTRUCTION.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835469/download","filename":"Vypis_z_obchodneho_registra_UNISTAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835470/download","filename":"Vypis_z_evidencie_registra_trestov_pravnickej_osoby_UNISTAV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835471/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_priloha_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835472/download","filename":"Zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835473/download","filename":"Sposob_urcenia_ponukovej_ceny_priloha_A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835474/download","filename":"Vykaz_vymer.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835475/download","filename":"Navrh_na_plnenie_kriterii_priloha_B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835476/download","filename":"Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045865/content/835477/download","filename":"Harmonogram.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Vysvetlenie/opava zo dňa 05.06.2018 5. Jún 2018 5. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993184/content/775602/download","filename":"Vysvetlenie SP06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993184/content/775603/download","filename":"Vy´kaz vy´mer (CT. VZT).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/993184/content/775604/download","filename":"Vy´kaz vy´mer (oprava DSRS).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835423/download","filename":"CoverLetter_podpisany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835424/download","filename":"1_Identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835425/download","filename":"2_Vyhlasenie_os_postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835426/download","filename":"3_VUB_bankove_potvrdenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835427/download","filename":"4_Cestne_vyhlasenie_banka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835428/download","filename":"5_Zoznam_staveb_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835429/download","filename":"6_Referencia_stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835430/download","filename":"7_Zmluva_o_poskytnuti_zdrojov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835431/download","filename":"8_Priloha_1_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835432/download","filename":"9_ZoD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835433/download","filename":"91_Priloha_A_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835434/download","filename":"Priloha_4_VV_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835435/download","filename":"91_Priloha_B_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835436/download","filename":"93_Bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045857/content/835437/download","filename":"harmonogram_NsP_Bardejov.xls [rezˇim kompatibility].pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045834/content/835372/download","filename":"F_Zapisnica_z_otvarania.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov zo dňa 27.04.2018 27. Apríl 2018 27. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/977202/content/707811/download","filename":"Vysvetlenie SP01.pdf"}]
Súťažné podklady Oprava súťažných podkladov zo dňa 10.05.2018 10. Máj 2018 10. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981855/content/730555/download","filename":"Vysvetlenie SP02 SP_EVO_NsP Bardejov_v2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/981855/content/730556/download","filename":"Vysvetlenie SP02.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835478/download","filename":"Cover_Letter_podpisany.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835479/download","filename":"17_2_8_Priloha_A_Sposob_urcenia_ponukovej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835480/download","filename":"17_2_10_Priloha_B_Navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835481/download","filename":"17_2_7_HMG.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835482/download","filename":"17_2_6_Priloha_c_1_Vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835483/download","filename":"17_2_4_JED_CHST.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835484/download","filename":"17_2_3_Plna_moc_Macijevic.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835485/download","filename":"17_2_2_Identifikacne_udaje_uchadzaca.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045871/content/835486/download","filename":"17_2_11_Bankova_zabezpeka.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo 25. Október 2018 25. Október 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - Vysvetlenie/opava zo dňa 04.06.2018 4. Jún 2018 4. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990747/content/773431/download","filename":"Vysvetlenie SP05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/990747/content/773433/download","filename":"Vy´kaz vy´mer (oprava DSRS).pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1014307/content/835369/download","filename":"M01_Informa´cia o vy´sledku 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835390/download","filename":"CoverLetter.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835391/download","filename":"nsp_bardejov_zod.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835392/download","filename":"nsp_bardejov_vyhlasenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835393/download","filename":"nsp_bardejov_tabulka_kriteria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835394/download","filename":"nsp_bardejov_sposob_urcenia_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835395/download","filename":"JED_euro_stukonz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835396/download","filename":"identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835397/download","filename":"harmonogram.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835398/download","filename":"bankova_zaruka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045850/content/835399/download","filename":"priloha_4_vykaz_vymer.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Vysvetlenie/opava zo dňa 28.05.2018 28. Máj 2018 28. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/988246/content/761493/download","filename":"Vysvetlenie SP04.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045942/content/835487/download","filename":"ZoD Chemkostav (rev).pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - Vysvetlenie/opava zo dňa 21.05.2018 21. Máj 2018 21. Máj 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985934/content/747399/download","filename":"Vysvetlenie SP03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985934/content/747400/download","filename":"Medicina´lne plyny Po^dorys 1. NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985934/content/747401/download","filename":"so103-Bardejov -VYPIS_17-5-18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/985934/content/747402/download","filename":"Vykaz vymer SO103_SC03-Uprava povrchov, fasa´da, vy´plne otvorov, zateplenie (uprava).xls [rezˇim kompatibility].pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835438/download","filename":"CoverLetter_Urgent_BJ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835439/download","filename":"identifikacne_udaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835440/download","filename":"Plna_moc_Cimbalak.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835441/download","filename":"Vypis_OR_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835442/download","filename":"osobne_postavenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835443/download","filename":"Bankove_vyjadrenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835444/download","filename":"Vyhlasenie_bankove_vyjadrenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835445/download","filename":"Zoznam_prac.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835446/download","filename":"Referencie_Metrostav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835447/download","filename":"splnomocnenie_konanie_za_skupinu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835448/download","filename":"Vyhlasenie_uchadzaca_o_podmienkach_sutaze.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835449/download","filename":"zmluva_o_dielo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835450/download","filename":"Harmonogram_Urgent_Bardejov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835451/download","filename":"sposob_urcenia_ponukovej_ceny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835452/download","filename":"VV_Vybudovanie_traktu_urgentnej_mediciny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835453/download","filename":"navrh_na_plnenie_kriterii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835454/download","filename":"Bankova_zabezpeka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045862/content/835455/download","filename":"Bankova_zabezpeka.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×