Obstarávanie

Výber finančného sprostredkovateľa pre implementáciu finančného nástroja – Portfóliová záruka prvej straty (First loss portfolio guarantee)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
National Development Fund II., a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
32 100 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
32 100 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66000000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Áno
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Vybraný finančný sprostredkovateľ bude zodpovedný za vykonávanie činností súvisiacich s implementáciou finančného nástroja - Portfóliová záruka prvej straty.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky 3 32 100 000,00 Neuvedené EUR 27. September 2018 235704

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie žiadostí o účasť 18. Júl 2017 18. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/850756/content/566307/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o predĺžení LPŽoÚ.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk č. 2 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012112/content/803808/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o predĺžení LVP_2_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 12_Podmienky účasti 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836064/content/640947/download","filename":"Priloha 12_Podmienky ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informatívny dokument 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836061/content/640928/download","filename":"Informativny dokument.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (11-12) 14. Júl 2017 14. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/848665/content/558700/download","filename":"SIH_PRSL_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_11-12_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z osobného rokovania_2. fáza dialógu 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932311/content/725719/download","filename":"SIH_FLPG_U1_Zápisnica z osobného rokovania_2. fáza dialógu_15-01-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932311/content/725720/download","filename":"SIH_FLPG_U2_Zápisnica z osobného rokovania_2. fáza dialógu_12-01-2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932311/content/725721/download","filename":"SIH_FLPG_U3_Zápisnica z osobného rokovania_2. fáza dialógu_15-01-2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 13. Február 2018 13. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/943992/content/766591/download","filename":"SIH_FLPG_12_Informácia podľa § 52_Ostatné.pdf"}]
Zmluva Dohoda o obmedzenej portfóliovej záruke 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042697/content/815034/download","filename":"SIH_FLPG_Zmluva_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v Záverečnom informatívnom dokumente (24) + Oprava Prílohy č. 4 - Špecifikácia kritéria ceny a návrh na plnenie kritéria 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939110/content/743599/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_24_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/939110/content/743600/download","filename":"FLPG_Príloha 4_Špecifikácia Kritéria ceny a návrh na plnenie kritéria_oprava I_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 10_Špecifikácia Kritérií na vyhodnotenie ponúk 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836063/content/640939/download","filename":"Priloha 10_Specifikacia kriterii na vyhodnotenie ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (1-10) 6. Júl 2017 6. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/843898/content/678122/download","filename":"SIH_PRSL_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_1-10_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 2 súťažného dialógu (16-18) 22. December 2017 22. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/916735/content/778481/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_16-18_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (15) 27. Október 2017 27. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/894982/content/653756/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_15_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha 9_Opis finančného nástroja FLPG 21. Jún 2017 21. Jún 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/836062/content/640933/download","filename":"Priloha 9_Opis Financneho nastroja FLPG.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043510/content/869175/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z otvárania žiadostí o účasť_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043510/content/869176/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (14) 21. Júl 2017 21. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/853461/content/576871/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_14_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie konečných ponúk 31. Január 2018 31. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/938736/content/743094/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o predĺžení LPP_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z úvodného stretnutia_Kick off meeting 23. Október 2017 23. Október 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892085/content/641780/download","filename":"SIH_FLPG_U1_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892085/content/641781/download","filename":"SIH_FLPG_U2_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892085/content/641782/download","filename":"SIH_FLPG_U3_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892085/content/641783/download","filename":"SIH_FLPG_U4_Zápisnica z kick-off meetingu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/892085/content/641784/download","filename":"SIH_FLPG_Príloha č. 1_harmonogram.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty viazanosti ponúk 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932773/content/727311/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o predĺžení LVP_profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 12. Október 2018 12. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045704/content/869995/download","filename":"SIH_FLPG_23_Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043521/content/869193/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z výhodnotenia ponúk_Ostatné_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043521/content/869194/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z vyhodnotenia ponúk_Kritériá_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave Záverečného informatívneho dokumentu 24. Január 2018 24. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933562/content/731076/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o oprave Záverečného informatívneho dokumentu_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/933562/content/731077/download","filename":"FLPG_Priloha 5_Špecifikacia Kriteria kvality a navrh na plnenie kriteria_oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v Záverečnom informatívnom dokumente (19-23) 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937922/content/741529/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie ZID záujemcom_19-23_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií uvedených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania a v informatívnom dokumente k fáze č . 1 súťažného dialógu (13) 19. Júl 2017 19. Júl 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/851702/content/569532/download","filename":"SIH_FLPG_05_Zaslanie vysvetlenie SP záujemcom_13_profil.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 9. Apríl 2018 9. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/967273/content/780036/download","filename":"SIH_FLPG_22_Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk_PROFIL.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zápisnice z osobného rokovania_1. fáza dialógu 6. December 2017 6. December 2017 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908910/content/740459/download","filename":"SIH_FLPG_U3_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza dialógu_20-11-2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908910/content/740460/download","filename":"SIH_FLPG_U1_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza dialógu_21-11-2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908910/content/740461/download","filename":"SIH_FLPG_U2_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza dialógu_23-11-2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/908910/content/740462/download","filename":"SIH_FLPG_U4_Zápisnica z osobného rokovania_1. fáza dialógu_24-11-2017.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043492/content/869159/download","filename":"FLPG_Ponuka_SZRB_Ostatné_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043492/content/869160/download","filename":"FLPG_Ponuka_SZRB_Kriteria_profil.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043515/content/869185/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z otvárania ponúk_Ostatné_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043515/content/869186/download","filename":"SIH_FLPG_Zápisnica z otvárania ponúk_Kritériá_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o oprave Záverečného informatívneho dokumentu (II) 30. Január 2018 30. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937937/content/741562/download","filename":"SIH_FLPG_Oznámenie o oprave Záverečného informatívneho dokumentu_oprava II_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937937/content/741563/download","filename":"FLPG_Cast C_Navrh zmluvy do ZID_final_oprava_I_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937937/content/741564/download","filename":"FLPG_Priloha 5_Špecifikacia Kriteria kvality a navrh na plnenie kriteria_oprava_II_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/937937/content/741565/download","filename":"FLPG_ZID_final_oprava_I_profil.pdf"}]
Rozhodnutie o kontrole Rozhodnutie o kontrole 4. Júl 2018 4. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1003234/content/845680/download","filename":"6001_6000_2018.pdf"}]
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 21. Február 2018 21. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/946467/content/683670/download","filename":"SIH_FLPG_17_Informácia podľa § 52_Kritériá.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043502/content/869171/download","filename":"FLPG_Ponuka_SLSP_Ostatné_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043502/content/869172/download","filename":"FLPG_Ponuka_SLSP_Kriteria_profil.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 9. Október 2018 9. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043485/content/869148/download","filename":"FLPG_Ponuka_UCB CZ a SK_Ostatné_profil.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1043485/content/869150/download","filename":"FLPG_Ponuka_UCB CZ a SK_Kriteria_profil.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Záverečný informatívny dokument súťažného dialógu 23. Január 2018 23. Január 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932762/content/727265/download","filename":"FLPG_ZID_final_clean.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932762/content/727266/download","filename":"FLPG_Casť B_Opis nástroja do ZID_final_clean.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932762/content/727267/download","filename":"FLPG_Casť C_Návrh zmluvy do ZID_final_clean.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932762/content/727268/download","filename":"FLPG_Príloha 4_Špecifikácia Kritéria ceny a návrh na plnenie kritéria.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/932762/content/727269/download","filename":"FLPG_Priloha 5_Špecifikácia Kritéria kvality a návrh na plnenie kritéria.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×