Obstarávanie

Zabezpečenie prepravy zásielok_2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
63520000-0
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Komplexné zabezpečovanie medzinárodnej prepravy diplomatických zásielok pre verejného obstarávateľa do a zo zahraničia. Preprava zásielok bude realizovaná cestnou, leteckou a lodnou dopravou spôsobom "door to door", vrátane zabezpečenia colného prerokovania zásielok a pri preprave osobného majetku zabezpečenie jeho nákladky a vykládky z bytu zamestnanca do vozidla a z vozidla do bytu zamestnanca, príp. iného miesta určenia (napr. sklad). Zákazka zahŕňa aj súvisiace služby, spracovanie kompletnej dokumentácie pre colné vybavenie prepravy, vrátane špedičného vybavenia (JCD, CMR a pod.), ak to podmienky prepravy v krajine adresáta zásielky vyžadujú.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Sutazne_podklady 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1027936/content/833172/download","filename":"SP_Informacia k zverejnovaniu na profile.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045067/content/815987/download","filename":"Zapisnica_z_otvárania_ponúk_ bez ucastiuchadzac.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045095/content/816001/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE zasielky.pdf"}]
Ponuky uchádzačov PONUKA 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816012/download","filename":"1cast_Zabezpeky___Zabezpecenie_prepravy_zasielok_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816013/download","filename":"2_cast__Zabezpeky__Zabezpecenie_prepravy_zasielok_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816014/download","filename":"Čestné_prehlásenie_o_vzdialenosti_skladu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816015/download","filename":"Čestné_vyhlásenie_o_súhlase_a_akceptovaní_návrhu_Rámcovej_dohody_o_zabezpečení_prepravy_zásielok_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816016/download","filename":"Identification_data_+_Invoicing_address_SantaFeRelo.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816017/download","filename":"Návrh_na_plnenie_kritérií.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816018/download","filename":"Poistenie_prepravy_zásielok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816019/download","filename":"Santa_Fe_Group_Insurance_Certificate.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816020/download","filename":"Vyhlásenie_o_súhlase_s_podmienkami_súťaže_(1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045104/content/816021/download","filename":"Vyplnený JED.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácia o zrušení verejného obstarávania 10. Október 2018 10. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1045076/content/815999/download","filename":"INFORMÁCIA o zrušení VO.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×