Obstarávanie

kancelársky nábytok


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Športové centrum polície
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
30 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
20 693,05
Zaplatené:
68.97%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39000000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
súbor položiek
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 1, Hodnota / charakteristika: Vynesenia materiálu ručne na miesto určenia na 1. poschodie.Zmluvná cena v sebe zahŕňa dopr. náklady vrátane doručenia, naloženia a vyloženia predmetu plnenia, balenie, prípadné poistenie prepravy,; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 2, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa do 3 pracovných dní od uzatvorenia zmluvy predložiť certifikát (v slovenskom prípadne českom jazyku alebo úradnom preklade) dodávateľa ISO 9001; ISO 14001; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 3, Hodnota / charakteristika: Požaduje sa do 3 pr. dní od uzatv. zmluvy predložiť doklad o pridelení ochr. známky.Požaduje sa do 7 dní od uzatv. zmluvy predložiť vzorku. Plnenie nastane až po odsúhl. vzoriek kont. osobou objedn.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 4, Hodnota / charakteristika: Dodacia lehota na dodanie a zmontovanie predmetu zmluvy je 14 dní od prijatia objednávky.Dodávateľ poskytne záruku 12 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 5, Hodnota / charakteristika: Pri uplatnení vady v záručnej dobe je dodávateľ povinný do 5 pracovných dní sa na vlastné náklady dostaviť na miesto plnenia (sídlo objednávateľa) za účelom odstránenia vady.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 6, Hodnota / charakteristika: Dodávateľ poskytne záruku 12 mesiacov odo dňa prevzatia predmetu zmluvy objednávateľom.Splatnosť faktúry je 30 dní.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 7, Hodnota / charakteristika: Nedodržanie ktorejkoľvek podmienky a požiadavky objednávateľa sa bude považovať za podstatné porušenie zmluvných podmienok.; Technické vlastnosti: Osobitné požiadavky - 8, Hodnota / charakteristika: Nedodržanie akéhokoľvek bodu z technickej špecifikácie a uvedených osobitných požiadaviek na plnenie bude objednávateľ považovať za závažné porušenie zmluvných podmienok zákazky.

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NABIMEX, s.r.o. 3 24 831,67 20% EUR 3. Október 2018 235330

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×