Obstarávanie

Analytické váhy SARTORIUS SECURA 225D – 1CEU


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 156,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 441,66
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38311100-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks (podľa technickej špecifikácie)
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Analytické váhy budú použité ako určené meradlo s prvotným overením výrobcu na precízne navažovanie vzoriek a štandardov. Kódovaná ochrana MENU pred manipuláciou s nastavenými parametrami neoprávnenou osobou umožní, že váhu nemôže obsluhovať osoba, ktorá nemá prístupový kód k MENU. Ľahko oddeliteľná predná časť váhového priestoru umožni vkladanie vzoriek bez otvárania bočných dvierok, alebo vrchnej časti váhového priestoru. Zablokovanie váhy bude umožnené v prípade zistenej neistoty merania – napr. výsledok pod limitom USP, váha nebude vo vodováhe, alebo ak sa bude vyžadovať kalibrácia isoCAL.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Trieda presnosti, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Opakovateľnosť, Hodnota / charakteristika: maximálne 0,02 mg do 60 g, 0,04 mg/110 g, 0,07 mg/220 g; Technické vlastnosti: Váživosť / odčítateľnosť, Hodnota / charakteristika: 120 g/220 g / 0,01 mg/0,1 mg; Technické vlastnosti: Interná kalibrácia podľa ISO, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchle prepínanie odčítateľnosti, Hodnota / charakteristika: 0,01/0,1 mg; Technické vlastnosti: Nastavenie vodováhy v rámci displeja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zablokovanie váhy v prípade zistenej neistoty merania – napr. výsledok pod limitom USP, váha nie je vo vodováhe, alebo ak sa vyžaduje kalibrácia isoCAL, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zálohovanie dát o vykonanej kalibrácii, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Ochranné nastavenie parametrov váhy heslom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Inteligentný optoelektronický sensor nivelácie váhy s alarm funkciou, interaktívny návod nivelácie váhy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Interface mini USB, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Programovateľný interval prenosu dát, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Automatický transfer dát do programov Microsoft Windows, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Analytické váhy SARTORIUS SECURA 225D – 1CEU, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Minimálny rozmer okrúhlej navažovacej misky, Jednotka: mm, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 10 130,00 20% EUR 5. Október 2018 235154

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×