Obstarávanie

Analytické váhy SARTORIUS SECURA 225D – 1CEU


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
12 156,00
Konečná suma(Bez DPH):
8 441,66
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
38311100-9
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
ks (podľa technickej špecifikácie)
Množstvo:
2.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Analytické váhy budú použité ako určené meradlo s prvotným overením výrobcu na precízne navažovanie vzoriek a štandardov. Kódovaná ochrana MENU pred manipuláciou s nastavenými parametrami neoprávnenou osobou umožní, že váhu nemôže obsluhovať osoba, ktorá nemá prístupový kód k MENU. Ľahko oddeliteľná predná časť váhového priestoru umožni vkladanie vzoriek bez otvárania bočných dvierok, alebo vrchnej časti váhového priestoru. Zablokovanie váhy bude umožnené v prípade zistenej neistoty merania – napr. výsledok pod limitom USP, váha nebude vo vodováhe, alebo ak sa bude vyžadovať kalibrácia isoCAL.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: Trieda presnosti, Hodnota / charakteristika: 1; Technické vlastnosti: Opakovateľnosť, Hodnota / charakteristika: maximálne 0,02 mg do 60 g, 0,04 mg/110 g, 0,07 mg/220 g; Technické vlastnosti: Váživosť / odčítateľnosť, Hodnota / charakteristika: 120 g/220 g / 0,01 mg/0,1 mg; Technické vlastnosti: Interná kalibrácia podľa ISO, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Rýchle prepínanie odčítateľnosti, Hodnota / charakteristika: 0,01/0,1 mg; Technické vlastnosti: Nastavenie vodováhy v rámci displeja, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zablokovanie váhy v prípade zistenej neistoty merania – napr. výsledok pod limitom USP, váha nie je vo vodováhe, alebo ak sa vyžaduje kalibrácia isoCAL, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Zálohovanie dát o vykonanej kalibrácii, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Ochranné nastavenie parametrov váhy heslom, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Inteligentný optoelektronický sensor nivelácie váhy s alarm funkciou, interaktívny návod nivelácie váhy, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Interface mini USB, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Programovateľný interval prenosu dát, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: Automatický transfer dát do programov Microsoft Windows, Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: Analytické váhy SARTORIUS SECURA 225D – 1CEU, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 2; Technické vlastnosti: Minimálny rozmer okrúhlej navažovacej misky, Jednotka: mm, Minimum: 80, Maximum: , Presná hodnota:

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
SARTORIUS Slovensko s.r.o. 1 10 130,00 20% EUR 5. Október 2018 235154

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×