Obstarávanie

Lesnícke činnosti v ťažbovom procese na OZ Žarnovica, LS Brod na rok 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
118 176,00
Konečná suma(Bez DPH):
118 174,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
77211000-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
4

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Lesnícke činnosti v ťažobnom procese dreva

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BIELIK P, s.r.o. 7 36 123,00 Neuvedené EUR 3. Január 2018 235032
Šuriansky s.r.o. 7 42 792,00 Neuvedené EUR 8. Január 2018 235031
Jozef Pacher-BIŽOK 7 16 020,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 235030
Jozef Maruška 7 23 239,00 Neuvedené EUR 11. Január 2018 235029

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Súťažné podklady SP komplex 2b 23. Október 2017 23. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady LS Brod 23. Október 2017 23. Október 2017
Súťažné podklady Zákazkový list 23. Október 2017 23. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 12. Január 2018 12. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Súťažné podklady SP komplex 2a 23. Október 2017 23. Október 2017
Súťažné podklady Rámcová dohoda 23. Október 2017 23. Október 2017
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk LS Brod 11. December 2017 11. December 2017
Súťažné podklady Opis 23. Október 2017 23. Október 2017
Súťažné podklady Zápis o vyhodnotení ponúk 23. Október 2017 23. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Správa o zákazke Správa LS Brod 12. Január 2018 12. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o vyhodnotení podmienok účasti 12. Január 2018 12. Január 2018
Súťažné podklady Objednávka 23. Október 2017 23. Október 2017
Ponuky uchádzačov Ponuky 12. Január 2018 12. Január 2018
Súťažné podklady Výzva na zaslanie CP 23. Október 2017 23. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia 17. Január 2019 17. Január 2019
Súťažné podklady Samofakturácia 23. Október 2017 23. Október 2017
Iný dokument k zákazke JED LS Brod 23. Október 2017 23. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018
Súťažné podklady Všeobecné záväzné podmienky 23. Október 2017 23. Október 2017
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda 16. Január 2018 16. Január 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×