Obstarávanie

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Vranov nad Topľou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 898,00
Konečná suma(Bez DPH):
53 897,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 37 010,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 234964
Union poisťovňa, a.s. 1 16 887,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 234963

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 28. Máj 2018 28. Máj 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady 23. Február 2018 23. Február 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 29. Marec 2018 29. Marec 2018
Súťažné podklady Súťažné podklady - doplnenie 27. Február 2018 27. Február 2018
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk (ostatné + kritériá) 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 16. Marec 2018 16. Marec 2018
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk č. 1 + č. 2 + č. 3 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. RD – 03/2018 pre poistenie majetku a zodpovednosti za škodu 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda č. RD – 04/2018 pre poistenie motorových vozidiel a pre poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Správa o zákazke Správa o zákazke 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Informácia o otváraní ponúk Informácia o otváraní ponúk 4. Apríl 2018 4. Apríl 2018
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 22. Jún 2018 22. Jún 2018
Zmluva Rámcové dohody 22. Jún 2018 22. Jún 2018

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×