Obstarávanie

Príležitostné spoločné obstarávanie poistných služieb - Mesto Vranov nad Topľou


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Vranov nad Topľou
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
53 898,00
Konečná suma(Bez DPH):
53 897,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
66510000-8
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky tvorí poistenie majetku, poistenie zodpovednosti za škodu právnických osôb, poistenie zodpovednosti za škodu štatutárnych zástupcov organizácií, poistenie motorových vozidiel, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla a poistenie úrazu osôb.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. 1 37 010,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 234964
Union poisťovňa, a.s. 1 16 887,00 Neuvedené EUR 30. September 2018 234963