Obstarávanie

Vypracovanie dokumentácie na DSP, Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti (8a), DSZ, DP, výkon AD a výkon KD pre stavbu: Rýchlostná cesta R1 Protihluková stena Nitra – Kynek


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Národná diaľničná spoločnosť, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
Konečná suma(Bez DPH):
0,00
Zaplatené:
0%
Mena:
Hlavný CPV kód:
71311220-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
0

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Navrhnúť protihlukové steny s cieľom zníženia hlukovej záťaže z cestnej dopravy rýchlostnej cesty R1 - po oboch stranách rýchlostnej cesty, ktoré zabezpečia dodržanie hygienických limitov stanovených technickými normami, predpismi a zákonmi. PHS je situovaná pozdĺž R1A, po oboch stranách v úseku cca km 1,000 ÷ 2,000. PHS budú zrealizované na rôznych podkladoch voľná trasa, násyp, most.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042129/content/814668/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042132/content/814669/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 10. August 2018 10. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825787/download","filename":"A3 1 Zoznam členov pracovnej skupiny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825788/download","filename":"B1 Príloha č 1 Požiadavky na vypracovanie DSP, 8a, DSZ, DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825789/download","filename":"B1 Príloha č 2 Základné náležitosti DSP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825790/download","filename":"B1 Príloha č 3 Základné náležitosti 8a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825791/download","filename":"B1 Príloha č 4 Základné náležitosti DSZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825792/download","filename":"B1 Príloha č 5 Požiadavky na vypracovanie DP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825793/download","filename":"B1 Príloha č 6 Rozsah prác AD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825794/download","filename":"B1 Priloha č 7 Rozsah prác koordinátora dokumentácie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825795/download","filename":"B1 Príloha č 8 Požiadavky na podrobný IGP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825796/download","filename":"B1 Príloha č 9 Tabuľky G a H.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825797/download","filename":"B1 Príloha č 10 Požiadavky na spracovanie dokumentácie stavby.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825798/download","filename":"B1 Príloha č 11 Poverenie pre KD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825799/download","filename":"B1 Príloha č 12 - Situácia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825800/download","filename":"B1 príloha č 13 LICENČNÁ ZMLUVA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825801/download","filename":"B1 Príloha č 16 Poziadavka na technicke a odborne predpoklady spracovatelov_23042018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825802/download","filename":"B3 4 Zoznam subdodávateľov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825804/download","filename":"Doplnenia 05_2017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825805/download","filename":"tesp cestne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825806/download","filename":"tesp mostne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825807/download","filename":"tesp objekty odvodnenia v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825808/download","filename":"tesp ostatne objekty v.A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825809/download","filename":"A SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825810/download","filename":"A3 0 Podmienky účasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825811/download","filename":"A3 2 JED.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013865/content/825812/download","filename":"B2 Sposob urcenia ceny.pdf"}]
Ponuky uchádzačov časť Ostatné 8. Október 2018 8. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1042135/content/814670/download","filename":"časť Ostatné - Dopravoprojekt, a.s..pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040811/content/825816/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 2 12. September 2018 12. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031611/content/825814/download","filename":"Vysvetlenie 2 - odpoveď.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031611/content/825815/download","filename":"B2 Sposob urcenia ceny-oprava.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií 7. September 2018 7. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1030050/content/825813/download","filename":"Vysvetlenie informácií.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×