Obstarávanie

Služby mobilného operátora 2018


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
514 962,00
Konečná suma(Bez DPH):
514 962,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
64200000-8
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytovanie komplexných, bezpečných a ekonomicky výhodných služieb mobilného operátora (hovory, SMS, MMS, internet v mobile, mobilný internet) prostredníctvom hlasovej virtuálnej privátnej siete (HVPS), t.j. vytvorením vnútropodnikovej siete pre SIM karty verejného obstarávateľa a pripojenie účastníka do telefónnej siete úspešného uchádzača a nákup mobilných zariadení za zvýhodnené ceny.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Orange Slovensko, a.s. 3 514 962,00 Neuvedené EUR 28. September 2018 234692

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006924/content/832945/download","filename":"Vysvetlenie súťažných podkladov.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038657/content/814268/download","filename":"Ponuka Orange.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006914/content/832944/download","filename":"Oznamenie o predlzeni lehoty.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie súťažných podkladov č. 2 18. Júl 2018 18. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1010175/content/832949/download","filename":"Vysvetlenie_Súťažnych_podkladov_č.2_vestník.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Rámcová dohoda o poskytovaní elektronickej komunikačnej služby 1. Október 2018 1. Október 2018 []
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 11. September 2018 11. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1031061/content/832950/download","filename":"INFORMÁCIA O VÝSLEDKU VYHODNOTENIA PONÚK_profil.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia suma skutočne uhradeného plnenia 4. Február 2019 4. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3023235/content/910280/download","filename":"suma skutocne uhradeneho plnenia Služby mobilného operátora 2018.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Zoznam subdodávateľov 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020903/content/906698/download","filename":"Zoznam subdodávateľov Orange Slovensko,a.s.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038654/content/814267/download","filename":"Ponuka Telekom.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 3 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038658/content/814269/download","filename":"Ponuka O2.pdf"}]
Zápisnica Zápisnice o vyhodnotení ponúk 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814260/download","filename":"2. Zapisnica_z_vyhodnotenia ponúk a zloženia zábezpeky č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814261/download","filename":"3. Zapisnica_z_vyhodnotenia ponúk a zloženia zábezpeky č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814262/download","filename":"4. Zapisnica_z_vyhodnotenia ponúk a zloženia zábezpeky č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814263/download","filename":"5. Zapisnica_z_vyhodnotenia ponúk pred elektronickou aukciou.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814264/download","filename":"6. Zapisnica_z_vyhodnotenia ponúk po elektronickej aukcii.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038661/content/814265/download","filename":"7. Zapisnica_z_celkového vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038663/content/814266/download","filename":"8. Zapisnica_z_vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady opravené na základe žiadosti o vysvetlenie 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006927/content/832946/download","filename":"Súťažné podklady_Služby_mobilného_operátora_2018_opravené.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 12. Jún 2018 12. Jún 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782107/download","filename":"Rámcová_dohoda_priloha_č.1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782108/download","filename":"Rámcová_dohoda_priloha_č.2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782109/download","filename":"Rámcová_dohoda_priloha_č.3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782110/download","filename":"Rámcová_dohoda_Služby_mobilného_operátora_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782111/download","filename":"Súťažné_podklady_Služby_mobilného_operátora_2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/995423/content/782112/download","filename":"JED-formular_Služby_mobilného_operátora_2018.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038659/content/814258/download","filename":"1. Zápisnica_z_otvárania_ponúk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady časť Rámcová dohoda opravené na základe žiadosti o vysvetlenie 11. Júl 2018 11. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1006929/content/832947/download","filename":"Rámcová_dohoda_Služby_mobilného_operátora_2018_upravena.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038665/content/814270/download","filename":"SPRÁVA O ZÁKAZKE Služby mobilného operátora.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×