Obstarávanie

Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Levoča
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
543 566,00
Konečná suma(Bez DPH):
425 000,00
Zaplatené:
78.18%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45222000-9
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Práce na rekonštrukcii Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa - časť A

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 3 425 000,00 Neuvedené EUR 3. Október 2018 234619

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Ponuka EUROVIA SK, a.s. 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040844/content/827598/download","filename":"CP Evia.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva o dielo ZM_412/2018 4. Október 2018 4. Október 2018 []
Súťažné podklady Súťažné podklady - Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803331/download","filename":"Súťažné podklady_prace podlimit_Levoča_Reko Namestia_II.etapa-časť A,B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803332/download","filename":"Zmluva o dielo NMP II.etapa_časť A-návrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803333/download","filename":"VV - PRESTAVBA NÁM. MAJSTRA PAVLA V LEVOČI - II. ETAPA -časť A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803334/download","filename":"ELI_vykaz vymer cast A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803335/download","filename":"Príloha č. 3 k ZoD - Časový harmonogram NMP II.etapa_časť A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803336/download","filename":"OBALKA ABCD.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803337/download","filename":"OBALKA HLAVNA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803338/download","filename":"OBSAH ELABORATU.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803339/download","filename":"A_LE NMP II ET SPRIEV SPRAVA akt 2018 k.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803340/download","filename":"obalka A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803341/download","filename":"B_LE NMP II ET STS akt 2018 k.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803342/download","filename":"B1 PBS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803343/download","filename":"obalka B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803344/download","filename":"C1 SIRSIE VZT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803345/download","filename":"C2 KN 500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803346/download","filename":"C3 KN 200.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803347/download","filename":"D4 KOORD 200 k.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803348/download","filename":"F_POV akt 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803349/download","filename":"obalka F.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803350/download","filename":"VSD 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803351/download","filename":"VSD 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803352/download","filename":"obalka E.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803353/download","filename":"Trvale DZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803354/download","filename":"00-rozpiska-HL-3x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803355/download","filename":"00-rozpiska-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803356/download","filename":"00-Zoznam-priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803357/download","filename":"01-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803358/download","filename":"02-DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803359/download","filename":"01-SITUÁCIA - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803360/download","filename":"03-ULOŽENIE POTRUBIA - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803361/download","filename":"04-KLADAČSKÝ PLÁN - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803362/download","filename":"05-VODOMERNÁ ŠACHTA - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803363/download","filename":"06-NAPOJOVACÍ VÝVOD - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803364/download","filename":"A POZDLZ PROF 2.dgn.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803365/download","filename":"TECHNICKA SPRAVA - SO 02 VODOVOD II.ETAPA CAST A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803366/download","filename":"01-SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803367/download","filename":"02-POZDL. P. VET. BIa1,K1,K2,K2-1,K3-6 - II. ET.-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803368/download","filename":"03-ULOŽENIE POTRUBIA - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803369/download","filename":"04-KANALIZAČNÁ ŠACHTA - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803370/download","filename":"05-DETAIL NAP. PRÍPOJKY NA KANAL.- II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803371/download","filename":"06-ULIČNÝ VPUST - II. ETAPA-ČASŤ A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803372/download","filename":"TS SO 03-ODKANALIZOVANIE A.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803373/download","filename":"IP10204-Levoca_NMP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803374/download","filename":"IP10204-TechSprava_SP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803375/download","filename":"01_Trasa_ST_Levoča_2_Etapa_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803376/download","filename":"Návrh technického riešenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803377/download","filename":"2018_01_A_SO07.01_E01 ROZVODY VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803378/download","filename":"2018_02_RVO2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803379/download","filename":"2018_03_STOZIAR_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803380/download","filename":"2018_04_VZOROVE_REZY_VYKOPOV_VO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803381/download","filename":"2018_05_RVO2_SCHEMA_ZAPOJENIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803382/download","filename":"2018_06_RVO2_UMIESTNENIE_PRISTROJOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803383/download","filename":"2018_07_SACHTA_VO_A_NN_ROZVODOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803384/download","filename":"2018_08_SO07.02_E08 ELEKTRICKA PRIPOJKA NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803385/download","filename":"2018_09_SO07.03_E09 ODBERNE EL.ZARIADENIE, RE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803386/download","filename":"2018_10_A_SO07.04_E10 ROZVODY NN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803387/download","filename":"2018_11_VZOROVE_REZY_VYKOPOV_NN_ROZVODOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803388/download","filename":"2018_12_A_SO07.04_RP1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803389/download","filename":"2018_OBALKY KRYCIE LISTY.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803390/download","filename":"2018_SO07_TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803391/download","filename":"Dendro. prieskum kríky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803392/download","filename":"Dendro. prieskum stromy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803393/download","filename":"Dendro. prieskum výrub kríky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803394/download","filename":"Dendro. prieskum výrub stromy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803395/download","filename":"TS Sadové úpravy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803396/download","filename":"SO 09 OBALKA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803397/download","filename":"SO 09 TS OBALKA ZAVLAZOVANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803398/download","filename":"SO 09 TS ZAVLAZOVANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803399/download","filename":"SO 09 ZAVLAZ SITUACIA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803400/download","filename":"SO 09 ZOZNAM VYKRESOV.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803401/download","filename":"TS so 09 ZAVLAžOVANIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803402/download","filename":"SO 10 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803403/download","filename":"SO10_obalka_zoznam_vykresov_skratene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803404/download","filename":"VKR_00_obalka_tech_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803405/download","filename":"VKR_01a_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803406/download","filename":"VKR_01b_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011721/content/803407/download","filename":"VKR_01c_informacny_prvok.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - časť 2 - Prestavba Námestia Majstra Pavla v Levoči - II. etapa – časť A 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803436/download","filename":"SO 10 TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803437/download","filename":"SO10_obalka_zoznam_vykresov_skratene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803438/download","filename":"VKR_00_obalka_tech_sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803439/download","filename":"VKR_01a_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803440/download","filename":"VKR_01b_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803441/download","filename":"VKR_01c_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803442/download","filename":"VKR_01d_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803443/download","filename":"VKR_01e_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803444/download","filename":"VKR_01f_informacny_prvok.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803445/download","filename":"VKR_1 PDA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803446/download","filename":"VKR_02a_odpadkovy_kos.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803447/download","filename":"VKR_02b_odpadkovy_kos.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803448/download","filename":"VKR_03_odpadkovy_kos.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803449/download","filename":"VKR_04a_cyklisticky_stojan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803450/download","filename":"VKR_04b_cyklisticky_stojan.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803451/download","filename":"VKR_05_stlpik_bariera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803452/download","filename":"VKR_06a_stlpik_bariera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803453/download","filename":"VKR_06b_stlpik_bariera.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803454/download","filename":"VKR_7a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803455/download","filename":"VKR_7b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803456/download","filename":"VKR_08_zvisla_mreza.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803457/download","filename":"VKR_09_tercik_parkovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803458/download","filename":"VKR_10_odvetravacia_mriezka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803459/download","filename":"00-rozpiska-HL-3x.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803460/download","filename":"00-rozpiska-TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803461/download","filename":"00-Zoznam-priloh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803462/download","filename":"01-Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803463/download","filename":"02-DDZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803464/download","filename":"STATIKA_VKR2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803465/download","filename":"STATIKA_VKR3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803466/download","filename":"STATIKA_VKR4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803467/download","filename":"STATIKA_VKR5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803468/download","filename":"STATIKA_VKR6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803469/download","filename":"STATIKA_VKR7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803470/download","filename":"STATIKA_VKR8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803471/download","filename":"STATIKA_VKR9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803472/download","filename":"STATIKA_VKR10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803473/download","filename":"STATIKA_VKR11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803474/download","filename":"STATIKA_VKR12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803475/download","filename":"STATIKA_VKR13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803476/download","filename":"STATIKA_VKR14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011754/content/803477/download","filename":"TS_zoznam_vrchny_list.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SATES, a.s 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040842/content/827597/download","filename":"CP Sates.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040829/content/827594/download","filename":"Zapisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. September 2018 4. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1028093/content/827592/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - 4.časť 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803832/download","filename":"VKR_46_0.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803833/download","filename":"VKR_46_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803834/download","filename":"VKR_46_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803835/download","filename":"VKR_46_3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803836/download","filename":"VKR_46_4.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803837/download","filename":"VKR_46_5.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803838/download","filename":"VKR_46_6.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803839/download","filename":"VKR_46_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803840/download","filename":"VKR_46_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803841/download","filename":"VKR_46_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803842/download","filename":"VKR_46_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803843/download","filename":"VKR_46_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012149/content/803844/download","filename":"VKR_46_12.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040837/content/827595/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka Metrostav a.s. 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040846/content/827599/download","filename":"CP Metrostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link na kompletné súťažné podklady 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1012159/content/803855/download","filename":"Link_SP_Levoča.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 4. Október 2018 7. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040840/content/889928/download","filename":"Správa o zákazke.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 4. Október 2018 4. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1040825/content/827593/download","filename":"Zapisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - 3.časť 23. Júl 2018 23. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803479/download","filename":"OBALKY KRYCIE LISTY SO 01_skratena.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803480/download","filename":"SO 01 TS akt 2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803481/download","filename":"SO01_obalka_zoznam_vykresov_skratene.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803482/download","filename":"SO01_obalkaTS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803483/download","filename":"VKR_01a situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803484/download","filename":"VKR_01b situacia buracie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803485/download","filename":"VKR_01b_vykazy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803486/download","filename":"VKR_2_POZDLZ_REZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803487/download","filename":"VKR_3_PRIECNY_REZ_VZOR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803488/download","filename":"VKR_4a.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803489/download","filename":"VKR_4b.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803490/download","filename":"VKR_05 figuracny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803491/download","filename":"VKR_06 vytycovaci.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803492/download","filename":"VKR_06_vykazy.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803493/download","filename":"VKR_7.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803494/download","filename":"VKR_8.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803495/download","filename":"VKR_9.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803496/download","filename":"VKR_10.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803497/download","filename":"VKR_11.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803498/download","filename":"VKR_12.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803499/download","filename":"VKR_13.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803500/download","filename":"VKR_14.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803501/download","filename":"VKR_15_DETAIL_SCHEMA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803502/download","filename":"VKR_15_DETAIL_SCHODISKOVY_STUPEN.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803503/download","filename":"VKR_15_DETAIL_SIGNALNY_PAS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803504/download","filename":"VKR_15_DETAIL_VAROVNY_RELIEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803505/download","filename":"VKR_15_DETAIL_VODIACI_RELIEF.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803506/download","filename":"VKR_15_obalka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803507/download","filename":"VKR_16.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803508/download","filename":"VKR_17.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803509/download","filename":"VKR_18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803510/download","filename":"VKR_19 vstupy situcia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803511/download","filename":"VKR_20 V1 Podorys zakl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803512/download","filename":"VKR_21 V1 Podorys sut.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803513/download","filename":"VKR_22 V1 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803514/download","filename":"VKR_23.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803515/download","filename":"VKR_24.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803516/download","filename":"VKR_25.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803517/download","filename":"VKR_26 V2 Podorys zakl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803518/download","filename":"VKR_27 V2 Podorys sut.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803519/download","filename":"VKR_28 V2 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803520/download","filename":"VKR_29.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803521/download","filename":"VKR_30 V2 rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803522/download","filename":"VKR_31.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803523/download","filename":"VKR_32 V3 Podorys zakl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803524/download","filename":"VKR_33 V3 Podorys sut.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803525/download","filename":"VKR_34 V3 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803526/download","filename":"VKR_35.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803527/download","filename":"VKR_36.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803528/download","filename":"VKR_37.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803529/download","filename":"VKR_38 V4 Podorys zakl.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803530/download","filename":"VKR_39 V4 Podorys sut.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803531/download","filename":"VKR_40 V4 Podorys.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803532/download","filename":"VKR_41.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803533/download","filename":"VKR_42.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803534/download","filename":"VKR_43.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1011798/content/803535/download","filename":"VKR_44.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×