Obstarávanie

Obstaranie kompostérov pre BRK odpad


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Pata
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
86 860,00
Konečná suma(Bez DPH):
86 860,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
39234000-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka záhradných kompostérov do obce Pata v celkovom počte 780 ks, z toho: 100 ks o objeme od 350l do 400l; 310ks o objeme od 601l- do 700l; 220ks o objeme od 801l do 900l; 80 ks o objeme od 1001l do 1200l a 70ks o objeme od 1500l do 2000l; informačných letákov v počte 780 ks, zaškolenia personálu a všetkých nákladov spojených s dodávkou vrátane dopravy.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
GROSSA NOVA s.r.o. 2 86 860,00 Neuvedené EUR 27. September 2018 234593

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradí uchádzačov 27. August 2018 27. August 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1025987/content/808908/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku vyhodnotenia ponu´k a poradi´ ucha´dzacˇov (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 1 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038833/content/814398/download","filename":"Ponuka uchádzača č. 1.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk podľa § 52 zákona 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038172/content/825642/download","filename":"Zápisnica otváranie ponúk § 52 ZVO.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 27. Júl 2018 27. Júl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013091/content/825638/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1013091/content/825639/download","filename":"Príloha č.5 Formulár jednotného Európskeho dokumentu.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve Obstaranie kompostérov pre BRK odpad č. 7/2018 5. December 2018 5. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011458/content/889069/download","filename":"Dodatok č.1 ku kúpnej zmluve č. 72018.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti podľa § 40 ods. 12 zákona 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038193/content/825643/download","filename":"1. Zápisnica SPÚ § 40 ods.12 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038193/content/825644/download","filename":"1.Tab. č. 1 SPÚ § 40 ZVO.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva - Obstaranie kompostérov pre BRK odpad č. 7/2018 28. September 2018 28. September 2018 []
Správa o zákazke Správa o zákazke 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038163/content/825641/download","filename":"Správa o zákazke § 24 ods. 2 a 3 ZVO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk z hľadiska splnenia požiadaviek na predmet zákazky podľa § 53 zákona 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038196/content/825645/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie Požiadavky na PZ § 53 ZVO.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038196/content/825646/download","filename":"Tab. č. 2 - Požiadavky § 53 ZVO.pdf"}]
Dokument o dodaní a prebratí plnenia zmluvy Dokumenty o dodaní a prebratí plnenia zmluvy 6. December 2018 6. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889689/download","filename":"Objednávka.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889690/download","filename":"Doklad o odoslaní objednávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889691/download","filename":"Doklad o prevzatí objednávky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889701/download","filename":"Odovzdávací a preberací protokol z 30.11.2018.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889702/download","filename":"Dodací list k faktúre č. 2018017.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3011877/content/889703/download","filename":"Faktúra č. 2018017.pdf"}]
Suma skutočne uhradeného plnenia Suma skutočne uhradeného plnenia podľa § 64 a ods. 1 písm. d) zákona č. 343/2015 Z.z. 12. Február 2019 12. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024703/content/913786/download","filename":"Suma skutočne uhradeného plnenia.pdf"}]
Odôvodnenie nezrušenia použitého postupu Odôvodnenie nezrušenia verejného obstarávania podľa §57 ods. 2 19. Október 2018 19. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3001113/content/839620/download","filename":"Odôvodnenie nezrušenia VO.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica o vyhodnotení ponúk z hľadiska návrhov na plnenie kritérií podľa § 53 zákona 28. September 2018 28. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038197/content/825647/download","filename":"Zápisnica vyhodnotenie Kritériá § 53 ZVO (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038197/content/825648/download","filename":"Tab. č. 3 - Kritériá (Cena + Lehota plnenia).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača č. 2 1. Október 2018 1. Október 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1038838/content/814400/download","filename":"Ponuka uchádzača č.2.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×