Obstarávanie

Dodávka zemného plynu


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
197 746,92
Konečná suma(Bez DPH):
112 475,06
Zaplatené:
56.87%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
09123000-7
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 110 ZVO
Jednotka:
kWh
Množstvo:
3391196.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Predmetom zákazky je dodávka zemného plynu v kategórii - maloodber a zabezpečenie distribúcie, prepravných služieb a súvisiacich systémových služieb do odberných miest odberateľa počas celého zmluvného obdobia, vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku odberateľa a v kvalite zodpovedajúcej technickým podmienkam prevádzkovateľa distribučnej siete, za dodržania platných právnych predpisov SR, technických podmienok a prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej siete.

Technická špecifikácia textová

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410405019 tarifa M3, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23 539; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409182, tarifa M8, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 328 588; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409186, tarifa M3, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 23 614; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS00410409185, tarifa M4, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 56 648; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409169, tarifa M1, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 75; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409191, tarifa M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 114 669; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000430022266, tarifa M8, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 621 064; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000430001529, M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 174 309; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000430020652, M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 295 372; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS010410006737, M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 231 181; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS030410021916, M8, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 542 508; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409126, M8, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 530 835; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS010410000291, M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 109 744; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409195, M7, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 208 470; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409117, M5, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 67 022; Technické vlastnosti: OM POD SKSPPDIS000410409189, M5, Jednotka: kWh, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 63 557

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MAGNA ENERGIA a.s. 8 134 970,08 20% EUR 28. September 2018 234405

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×