Obstarávanie

Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Rímskokatolícka cirkev, Trnavská arcidiecéza
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
455 166,00
Konečná suma(Bez DPH):
455 166,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45214100-1
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Opis obstarávania

Predmetom obstarávania sú stavebné práce pre realizáciu stavebných aktivít projektu Zvýšenie kapacity Cirkevnej materskej školy sv. Alžbety v Trnave, konkrétne: 1. Stavebné úpravy materskej školy 2. Revitalizácia detského ihriska 3. Vnútroareálové spevnené plochy a oplotenie Podrobnejší opis predmetu zákazky je uvedený v časti B.1 Opis predmetu zákazky a v projektovej dokumentácii, ktorá tvorí prílohu č. 8 súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HOLLSTAV, s. r. o. 4 455 166,00 Neuvedené EUR 20. September 2018 234378

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zmluva Zmluva o dielo 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037247/content/837608/download","filename":"Zmluva_o_dielo_zverejnena_TT.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizácia súťažných podkladov 1. Marec 2018 1. Marec 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950152/content/706195/download","filename":"Sutazne_podklady_Trnava_aktualizacia_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950152/content/706196/download","filename":"Priloha_5b_SP_Vykaz_vymer_Trnava_aktualizacia_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/950152/content/706197/download","filename":"Otazky_odpovede_profil_TT_doplnenie_1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037244/content/837606/download","filename":"Zapisnica_podmienky_ucasti_ABU_TT.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 9. Február 2018 9. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942605/content/760795/download","filename":"Sutazne_podklady_Trnava_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942605/content/760796/download","filename":"Priloha_1_SP_Zmluva_o_dielo_Trnava_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942605/content/760797/download","filename":"Priloha_5b_SP_Vykaz_vymer_Trnava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942605/content/760798/download","filename":"Prilohy_2-8_SP_Trnava_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/942605/content/760799/download","filename":"JED_espd-request.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Otázky a odpovede záujemcov 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947329/content/689016/download","filename":"Otazky_odpovede_profil_TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka HOLLSTAV 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037238/content/837598/download","filename":"HOLLSTAV_ponuka_TT_final.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037238/content/837599/download","filename":"HOLLSTAV_doklady_vysvetlovanie_TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka EURO-BUILDING 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037237/content/837597/download","filename":"EURO-BUILDING_ponuka_TT.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 18. Apríl 2018 18. Apríl 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972210/content/684783/download","filename":"Informacia_o_vysledku_TT_profil_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972210/content/837594/download","filename":"Informacia_o_vysledku_TT_profil_oprava_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972210/content/684784/download","filename":"Informacia_o_vysledku_TT_profil.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972210/content/837595/download","filename":"Informacia_o_vysledku_TT_profil_oprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/972210/content/837596/download","filename":"Informacia_o_vysledku_TT_profil.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037246/content/837607/download","filename":"Sprava_§24_UVO_TT.pdf"}]
Súťažné podklady Príloha č. 1 Zmluva o dielo - aktualizácia 1 22. Február 2018 22. Február 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/947327/content/689014/download","filename":"Priloha_1_SP_Zmluva_o_dielo_Trnava_aktualizacia_1.pdf"}]
Zápisnica Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037242/content/837605/download","filename":"Zapisnica_vyhodnotenie_ponuk_ABU_TT_final.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037241/content/837604/download","filename":"Zapisnica_otvaranie_ponuk_ABU_TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka MYproject 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037239/content/837600/download","filename":"MYproject_ponuka_TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037239/content/837601/download","filename":"MYproject_rozpocet_TT.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka SOAR 26. September 2018 26. September 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037240/content/837602/download","filename":"SOAR_ponuka_TT.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/1037240/content/837603/download","filename":"SOAR_doklady_vysvetlovanie_TT.pdf"}]

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×