Obstarávanie

Marketingová a mediálna kampaň pre projekt "Svätomariánska púť (Svetlo z východu)"


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Prešovský samosprávny kraj
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 772,00
Konečná suma(Bez DPH):
115 422,00
Zaplatené:
85.64%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79340000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je poskytnutie služieb - komplexný návrh mediálnej kampane, zabezpečenie produkcie všetkých potrebných výstupov, realizácia marketingovej kampane a nasadenie výstupov marketingovej kampane v rámci všetkých stanovených mediálnych formátov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
ZEBRA STUDIO s. r. o. 2 115 422,00 Neuvedené EUR 5. Máj 2021 311336

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Správa o zákazke Správa o zákazke 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154524/content/1189697/download","filename":"sprava_o_zakazke.pdf"}]
Odkaz na oznámenie VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK 14. Júl 2021 14. Júl 2021 []
Ponuky uchádzačov Ponuka ZEBRA STUDIO 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154518/content/1189693/download","filename":"Ponuka_Zebra-komplet.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady - odkaz na prístup 22. Február 2021 22. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3131390/content/1138637/download","filename":"PSK_Marketing_Súťažné podklady_prístup.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o výsledku_ZEBRA a M-KREO 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154523/content/1189696/download","filename":"Oznámenie o výsledku_ZEBRA a M-KREO.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA SPLNENIA PODMIENOK ÚČASTI A Z VYHODNOTENIA PONÚK 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154521/content/1189695/download","filename":"9.Zápisnica z vyhodnotenia podmienok účasti a ponúk_210406.pdf"}]
Jednotný európsky dokument - výzva Marketingová a mediálna kampaň pre projekt "Svätomariánska púť (Svetlo z východu)" 4. Marec 2021 4. Marec 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133053/content/1142002/download","filename":"jed-vyzva.xml"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3133053/content/1142003/download","filename":"jed-vyzva.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka M-KREO 14. Júl 2021 14. Júl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3154517/content/1189692/download","filename":"Ponuka_M Kreo - komplet.pdf"}]
Odkaz na oznámenie OZNÁMENIE O OPRAVE 14. Júl 2021 14. Júl 2021 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×