Obstarávanie

NOVOSTAVBA NÁJOMNÝCH BYTOV 3 x 12 b.j. ŽEMBEROVCE – 1.ETAPA (2 x 12 b.j.)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Žemberovce
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
1 531 394,00
Konečná suma(Bez DPH):
1 389 982,00
Zaplatené:
90.76%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45211000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je vybudovanie nájomných bytových domov v obci Žemberovce. V rámci 1.etapy sú riešené objekty bytových domov B a C, tzn. 2 x 12 b.j. Bytové domy budú samostatne stojace objekty na rovinatom pozemku dopravne napojené na miestnu prístupovú asfaltovú komunikáciu. Stavby budú umiestnené prevažne v zastavanom území obce Žemberovce, pozemky sú vo vlastníctve investora. Svojim architektonickým vzhľadom objekty vhodne zapadajú do daného prostredia s jestvujúcou bytovou výstavbou. Konštrukčne bude bytový dom navrhnutý ako jeden dilatačný celok, nosné konštrukcie budú murované s priečnym nosným systémom. Zastrešenie predmetných objektov bude šikmou valbovou strechou s obojstranným presahom 0,5 m a sklonom 25°. Navrhované bytové domy budú mať pôdorysný tvar obdĺžnika o pôdorysných vonkajších rozmeroch 12,0 m (šírka) x 30,0 m (dĺžka) t.j. obrys prízemia bytového domu. Zastavaná plocha bytového domu = 343,3 m2. Bytový dom je navrhnutý ako trojpodlažný, bez podpivničenia.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
VERÓNY OaS s.r.o. 5 1 389 982,00 Neuvedené EUR 24. Máj 2021 306368

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×