Obstarávanie

Nákup rádiologických prístrojov


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Nemocnica s poliklinikou n.o. Kráľovský Chlmec
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
217 583,00
Konečná suma(Bez DPH):
144 950,00
Zaplatené:
66.61%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33110000-4
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Áno
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka nových, nerepasovaných medicínskych zobrazovacích zariadení pre komplexné zabezpečenie zdravotnej starostlivosti vrátane ich dopravy na miesto podľa požiadaviek, montáže, inštalácie, vykonania skúšok/skúšobnej prevádzky a uvedenia do trvalej prevádzky a zaškolenia obsluhy verejného obstarávateľa. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky, vrátane požiadaviek a špecifikácií predmetu zákazky tvorí časť súťažných podkladov B1. Opis predmetu zákazky a spôsob určenia ceny. Predmet zákazky je rozdelený na časti: 1. časť predmetu zákazky: Ultrazvukový prístroj (ďalej len USG prístroj) v počte 1 ks 2. časť predmetu zákazky:Digitálny mamografický prístroj pre skríning a diagnostiku (ďalej len "mamograf) v počte 1 ks

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
MEDIXRAY, s.r.o. 3 105 000,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2021 301929
InMed Slovakia s.r.o. 2 39 950,00 Neuvedené EUR 31. Marec 2021 301928

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 4. Február 2021 4. Február 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3128911/content/1133436/download","filename":"profil_ Formular § 55 ods. 2.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 101/2021 - mamograf 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 []
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk - 1. časť a 2. časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137331/content/1152544/download","filename":"zapisnica_otvaranie ponuk_1_cast_predmetu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137331/content/1152545/download","filename":"zapisnica_otvaranie ponuk_2_cast_predmetu.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 2 - 2. časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137336/content/1152554/download","filename":"ponuka_Medixray_2_cast.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137340/content/1152557/download","filename":"správa o zákazke.pdf"}]
Iný dokument k zákazke oznámenie o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk a zmena miesta otvárania ponúk 22. December 2020 23. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123273/content/1122243/download","filename":"oznamenie_predlzenie_LPP_23_12_2020.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizácia súťažných podkladov č. 1, zo dňa 22.12.2020 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123276/content/1122178/download","filename":"aktualizacia_1_SP_22_12_2020.zip"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 1 - 2.časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137335/content/1152553/download","filename":"ponuka_S\u0026T Slovakia_2_cast.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 3 zo dňa 31.12.2020 31. December 2020 31. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124070/content/1124641/download","filename":"31_12_2020_vysvetlovanie_SP_11_22_23_12_2020.pdf"}]
Súťažné podklady Aktualizácia č. 2 SP_31_12_2020 31. December 2020 31. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3124072/content/1124644/download","filename":"aktualizacia_2_SP_31_12_2020.zip"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Kúpna zmluva č. 9/2021 - USG prístroj 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 []
Súťažné podklady vysvetlenie č. 2 súťažných podkladov 22_12_2020 22. December 2020 22. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3123272/content/1122171/download","filename":"22_12_2020_vysvetlovanie_SP_11_12_2020.pdf"}]
Súťažné podklady Vysvetlenie súťažných podkladov č. 1 zo dňa 16.12.2020 16. December 2020 16. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3122339/content/1120100/download","filename":"16_12_2020_ vysvetlovanie SP_02_12_09_12.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 2 - 1. časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137334/content/1152552/download","filename":"ponuka_InMed_1_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č.3 - 2.časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137337/content/1152555/download","filename":"ponuka_InMed_2_cast.pdf"}]
Ponuky uchádzačov ponuka č. 1 - 1.časť predmetu zákazky 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137333/content/1152551/download","filename":"ponuka_WEGA_1_cast.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk zápisnica z posúdenia splnenia podmienok účasti a vyhodnotenie ponúk 2. Apríl 2021 2. Apríl 2021 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137332/content/1152546/download","filename":"1. USG_pristroj_formular_vyhodnotenie splnenia PU_1_poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137332/content/1152547/download","filename":"1. USG_pristroj_formular_vyhodnotenie_poziadavky_1_poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137332/content/1152548/download","filename":"1.MAMOGRAF_formular_vyhodnotenie splnenia PU_1_poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137332/content/1152549/download","filename":"1.MAMOGRAF_formular_vyhodnotenie_poziadavky_1_poradie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3137332/content/1152550/download","filename":"zapisnica z vyhodnotenia_PU_vyhodnotenia_ponuk.pdf"}]
Súťažné podklady súťažné podklady 30. November 2020 30. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119688/content/1114172/download","filename":"Sutazne podklady final.zip"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×