Obstarávanie

predplatné technickej podpory a nových verzii SW


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ekonomická univerzita v Bratislave
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
702,00
Konečná suma(Bez DPH):
487,50
Zaplatené:
69.44%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72261000-2
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
celý predmet zákazky
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

1.  2ks predplatné technickej podpory a nových verzií Matlab na 24 mesiacov (Site ID31456661).; 2.  1ks predplatné technickej podpory a nových verzií ku knižnici Matlab Statistics and Machine Learning Toolbox na 24 mesiacov; 3. 1ks predplatné technickej podpory a nových verzií ku knižnici Matlab Parallel Computing Toolbox na 24 mesiacov

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 1. 2ks predplatné technickej podpory a nových verzií Matlab na 24 mesiacov (Site ID31456661).Základné funkcie:Modulárny inžiniersky nástroj a interaktívne prostredie pre vedecké, technické výpočty, analýzu dát, vizualizáciu a vývoj algoritmov., Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: • Výkonný programovací jazyk pre numerické výpočty a vývoj algoritmov• Interaktívne prostredie s grafickými nástrojmi pre skúmanie, formulovanie a riešenie problémov• Viac ako tisíc vstavaných funkcií z oblasti matematiky, štatistiky, optimalizácie• Grafické funkcie pre vizualizáciu dát s možnosťou tvorby vlastných grafov • Vývojové nástroje pre zlepšenie kvality kódu a maximalizáciu výpočtového výkonu• Možnosť rozširovania prostredníctvom špecializovaných knižníc• Aplikačné knižnice, toolboxy, rozširujúce prostredie softvéru o riešenie úloh z najrôznejších oblastí, akými sú:, Hodnota / charakteristika: áno - pre položku č. 1; Technické vlastnosti: • matematické výpočty, štatistika a optimalizácia• návrh a analýza riadiacich systémov• spracovanie signálu a komunikácia• spracovanie obrazu a videa• meranie a testovanie• finančná analýza a modelovanie• výpočtová biológia• modelovanie fyzikálnych sústav• možnosť inštalácie pre všetky podporované platformy (Windows, Linux a Macintosh), Hodnota / charakteristika: áno - pre položku č. 1; Technické vlastnosti: 2. 1ks predplatné technickej podpory a nových verzií ku knižnici Matlab Statistics and Machine Learning Toolbox na 24 mesiacovRozšírenie o funkcie štatistiky a nástrojov strojového učenia. Zahŕňajúce funkcie a interaktívne nástroje pre tvorbu modelov, analýzu trendov, simuláciu stochastických systémov a vývoj algoritmov pre štatistiku a strojové učenie.• Generátor náhodných čísel s rôznym rozdelením• Regresná analýza• Klasifikácia• Tvorba prediktívnych modelov• Hľadanie súvislostí vstupných dát, Hodnota / charakteristika: áno; Technické vlastnosti: 3. 1ks predplatné technickej podpory a nových verzií ku knižnici Matlab Parallel Computing Toolbox na 24 mesiacovRozšírenie dovoľujúce riešiť úlohy paralelne na viacerých jadrách v jednom PC. Podporované sú funkcie pre paralelné slučky (parfor) a distribuované dáta. Podpora pre výpočty na grafických kartách s architektúrou CUDA. Podpora špecializovaného dátového typu GPUArray. Verzie mutácií – angličtina., Hodnota / charakteristika: áno

Technická špecifikácia číselná

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
HUMUSOFT spol. s r.o. 1 585,00 20% EUR 1. Marec 2021 300607

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×