Obstarávanie

Detské jasle Brezno, časť Mazorníkovo


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Brezno
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
539 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
539 000,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45215200-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je výstavba novej budovy detských jaslí v Brezne v časti Mazorníkovo v susedstve nad areálom Základnej a Materskej školy, MPČĽ 35, Brezno, v tichej zóne vedľa existujúcich parkovacích plôch s dobrým dopravným napojením pre peších aj automobilovú obsluhu. Budova detských jaslí bude 1-podlažná, bezbariérová, zmiešanej konštrukcie s plochou strechou, v časti herní so sedlovou strechou nepravidelného tvaru a bude realizovaná na ploche, ktorá je v súčasnosti nevyužívaná. Parcela, na ktorej bude stavba budovy detských jaslí realizovaná, je mierne svahovitá. Prístup na parcelu je možný cez navrhnutú príjazdovú spevnenú plochu a vjazd z Ul. MPČĽ. Predmetom zákazky sú aj spevnené plochy s odstavnými parkovacími miestami. Všetky inžinierske siete sú dostupné. Stav, v akom sa pozemok nachádza, umožňuje okamžité začatie stavby. Súvisiacou investíciou je zriadenie nového prechodu pre chodcov s osvetlením a preložkou vedenia UPC.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Metrostav a.s. 4 539 000,00 Neuvedené EUR 13. Január 2021 295490

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×