Obstarávanie

Výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácii v Meste Trenčín


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Trenčín
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
4 750 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
597 866,00
Zaplatené:
12.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
5

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zriadenie DNS. Cieľom DNS je umožniť verejnému obstarávateľovi flexibilné zadávanie zákaziek v súlade so zákonom o verejnom obstarávaní podľa svojich reálnych potrieb, t.j. v čase a rozsahu, ktorý mu je známy. DNS bude slúžiť na zadávanie zákaziek týkajúcich sa stavebných prác bežne dostupných na trhu, v rámci ktorej sa budú uskutočňovať realizácie a rekonštrukcie súvislých povrchov miestnych komunikácií v Meste Trenčín, pričom budú obnovované povrchy komunikácií, prípadne chodníkov na dobu trvania max. 4 roky. Tento DNS je zriadený pre potreby verejného obstarávateľa a zákazky v ňom bude zadávať iba verejný obstarávateľ. DNS je rozdelený na 2 kategórie stavebných prác: 1. kategória: zákazky do 70.000,00 € bez DPH, ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby dláždených chodníkov a spevnených plôch. Súčasťou zákazky môže byť kladenie dlažby, cestných, chodníkových a záhonových obrubníkov( okrem bezbariérových kasselských), podkladných vrstiev, drobné betonárske a asfaltové práce, okrem súvislého asfaltovania veľkých plôch (špárovanie, zálievky a pod.) vrátane osadenia mestského mobiliáru, osvetlenia (lampy), búracích prác a vyvolaných investícii. 2. kategória: ostatné zákazky, iné ako v kategórii 1., ktoré sa týkajú opravy/rekonštrukcie/novostavby miestnych a účelových komunikácií alebo spevnených plôch vrátane vyvolaných investícií. Verejný obstarávateľ chce operatívnym zadávaním zákaziek a tým, že stavebné práce rozdelil do dvoch kategórií umožniť účasť aj menším dodávateľom a preto odporúča aj menším dodávateľom, ktorí spĺňajú podmienky účasti v zmysle časti B. týchto podkladov, aby zaslali žiadosť o zaradenie do DNS, aby sa tak mali možnosť uchádzať o vyhlásené zákazky. Len tým dodávateľom, ktorí boli zaregistrovaní v DNS je možné potom zasielať výzvu na predloženie ponuky a teda majú právo na predloženie ponuky, a preto verejný obstarávateľ odporúča dodávateľom, aby doručili žiadosť o zaradenie do DNS do uplynutia lehoty na predkladanie žiadostí uvedenej v týchto súťažných podkladoch. V momente po vyhlásení jednotlivej konkrétnej zákazky sa nezaradení dodávatelia nevedia už uchádzať o vyhlásenú zákazku, avšak po ich zaradení im verejný obstarávateľ bude môcť zaslať výzvu na predloženie ponuky do ďalšej vyhlásenej zákazky. To znamená, že do DNS je možné zasielať žiadosť o zaradenie v priebehu celého jeho trvania, avšak výzvu ku konkrétnej jednotlivej zákazke môže takémuto dodávateľovi verejný obstarávateľ zaslať až po jeho zaradení, a nie je možné dodatočne niekoho zaradiť do už vyhlásenej zákazky. Pozn.: Stavebný dozor si zabezpečí verejný obstarávateľ sám, na vlastné náklady na každú zákazku zadanú cez DNS.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Inžinierske stavby, a. s. 1 23 361,00 Neuvedené EUR 25. November 2020 294701
Inžinierske stavby, a. s. 5 104 800,00 Neuvedené EUR 10. November 2020 294700
Doprastav Asfalt, a.s. 2 40 938,00 Neuvedené EUR 27. Október 2020 294699
Inžinierske stavby, a. s. 6 45 896,00 Neuvedené EUR 19. Október 2020 294698
Inžinierske stavby, a. s. 4 382 871,00 Neuvedené EUR 13. Október 2020 294697

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady a JED 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062517/content/998010/download","filename":"SP_DNS_komunikácie _ mesto Trenčín.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062517/content/998011/download","filename":"priloha č. 2 _JED _pdf.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo (Prepojenie chodníka J . Halašu 2700 v Trenčíne) 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108057/content/1091527/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_PEMAL s.r.o._1126_2020.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zriadení DNS podľa §24 30. Január 2020 30. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077272/content/1029129/download","filename":"Sprava o zriadení DNS_ profil.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo ( Inovecká 28-38) 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106442/content/1087522/download","filename":"príloha k zmluve o dielo ÚI_COLAS Slovakia a.s._1104_2020.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106442/content/1087523/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_COLAS Slovakia a.s._1104_2020.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo ( Zástavka MHD a Statická doprava Dlhé Hony 1158 a Statická doprava Dlhé Hony- Smažienka 10. September 2020 10. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3108059/content/1091529/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_COLAS Slovakia a.s._1175_2020.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na Josephine 22. Október 2019 22. Október 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3062518/content/998012/download","filename":"odkaz na Josephine.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo ( MK pod Brezinou) 11. August 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104145/content/1082925/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_EUROVIA SK a . s ._992_2020.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo (Napojenie Ul. Opatovská na Ul. Armádna pri VÚO) 25. August 2020 25. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105971/content/1086736/download","filename":"ZMLUVA_O_DIELO_ÚI_COLAS_SLOVAKIA,_A.S._1067_2020.PDF"}]
Zmluva Zmluva o dielo ( MK Pod Brezinou II. etapa) 11. August 2020 11. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104146/content/1082926/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_EUROVIA SK a . s ._993_2020.pdf"}]
Zmluva Zmluva o dielo ( rekonštrukcia MHD na ul. Rozmarínova v Trenčíne (zástavka Gymnázium)) 17. August 2020 17. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104862/content/1084567/download","filename":"zmluva o dielo ÚI_COLAS Slovakia a.s._1026_2020.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×