Obstarávanie

Poskytovanie služieb riadenej tlače, skenovania a kopírovania (Managed Print Services – MPS)


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Západoslovenská distribučná, a.s.
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
609 018,00
Konečná suma(Bez DPH):
609 018,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
79800000-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Áno
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Zabezpečenie riadenej tlače, skenovania, faxovej služby a kopírovania dokumentov

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 5 609 018,00 Neuvedené EUR 3. December 2020 293437

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119590/content/1114036/download","filename":"HOD_21 Zapisnica z vyhodnotenia ponuk po eAukcii (bez reverz) (od 1.1.2019).pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119589/content/1114032/download","filename":"HOD_05 Zapisnica z posudenia splnenia podmienok ucasti (bez reverz) (od 1.1.2019).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119589/content/1114033/download","filename":"HOD_08 Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti (reverz) (od 1.1.2019).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119589/content/1114034/download","filename":"HOD_051 Zapisnica z posudenia splnenia podmienok ucasti (po Aukcii).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119589/content/1114035/download","filename":"HOD_081 Vyhodnotenie splnenia podmienok ucasti (po aukcii).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119643/content/1114111/download","filename":"Ponuka_KonicaMinolta_profil anon.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 18. Máj 2020 18. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092146/content/1058946/download","filename":"Informácia o zverejnení SP.pdf"}]
Zmluva Rámcová dohoda 535/2020 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119596/content/1114047/download","filename":"RD_535-2020_KonicaMinolta.zip"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119586/content/1114029/download","filename":"ZAZM_01 Sprava o zakazke (od 1.1.2019).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119638/content/1114106/download","filename":"Ponuka_ZMservis_profil anon.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 29. Október 2020 29. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115226/content/1105434/download","filename":"HOD_26_AUK Informacia o vysledku vyhodnotenia ponuk - s AUK.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119587/content/1114030/download","filename":"HOD_03 Zapisnica z otvarania ponuk s eAukciou (od 1.1.2019).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119639/content/1114107/download","filename":"Ponuka_Ricoh_profil anon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119641/content/1114108/download","filename":"Ponuka_PosAm_profil anon.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka uchádzača 9. December 2020 9. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119637/content/1114105/download","filename":"Ponuka_S\u0026T_profil anon.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×