Obstarávanie

Upgrade Mail Gateway


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA
Typ obstarávania:
Služby
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
98 504,00
Konečná suma(Bez DPH):
98 504,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
72000000-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodanie 4 ks hardvérových zariadení Mail Gateway spolu s ich imanentným softvérom (ďalej len zariadenia), servisnej podpory výrobcu pre zariadenia, dodatočnej servisnej podpory pre zariadenia v rozsahu maximálne 240 osobohodín, výkonania inštalačných a migračných prác pre zariadenia. Podrobné vymedzenie predmetu zákazky vrátane požiadaviek na predmet zákazky, množstva a špecifikácií je uvedené v časti B. OPIS PREDMETU ZÁKAZKY týchto súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
NESS Slovensko, a.s. 5 98 504,00 Neuvedené EUR 24. November 2020 292744

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácie č.2 26. August 2020 26. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106171/content/1087061/download","filename":"Informácia o zverejnení vysvetlenia č.2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120620/content/1116230/download","filename":"Ponuka S\u0026T Slovakia.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119201/content/1113301/download","filename":"01_Zápisnica z otvárania ponúk_Upgrade Mail Gateway_FINAL.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120619/content/1116229/download","filename":"Ponuka Slovanet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120621/content/1116231/download","filename":"Ponuka CSFIT.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119203/content/1113303/download","filename":"03_Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti_PLZ_Upgrade Mail Gateway_FINAL_bez mien.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119205/content/1113305/download","filename":"05_ Zapisnica z vyhodnotenia ponúk_PLZ_Upgrade Mail Gateway_FINAL_bez mien.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 3 uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií podľa § 113 ods. 7 ZVO 2. September 2020 2. September 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106717/content/1088552/download","filename":"Vysvetlenie č. 3 súťažných podkladov - odkaz na systém JOSEPHINE.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 26. November 2020 26. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3119206/content/1113306/download","filename":"Sprava o zakazke.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120618/content/1116228/download","filename":"Ponuka TEMPEST.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 2. November 2020 2. November 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3115801/content/1106423/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov_zaslanie.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie informácií č. 1 uvedených vo výzve na predkladanie ponúk, v súťažných podkladoch alebo v inej sprievodnej dokumentácií podľa § 113 ods. 7 ZVO 21. August 2020 21. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3105538/content/1085814/download","filename":"Vysvetlenie č. 1 súťažných podkladov - odkaz na systém JOSEPHINE.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka 4. December 2020 4. December 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3120617/content/1116227/download","filename":"Ponuka NESS Slovensko.pdf"}]
Súťažné podklady Informácia o zverejnení súťažných podkladov 12. August 2020 12. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3104249/content/1083167/download","filename":"Súťažné podklady - odkaz na systém JOSEPHINE.pdf"}]
Informácia o zverejnení zmluvy Zmluva na dodávku zariadení, podpory výrbocu a poskytnutie služieb k Mail Gateway 27. November 2020 27. November 2020 []

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×