Obstarávanie

Osobné ochranné pracovné prostriedky - chirurgické rúška a respirátory pre ošetrujúci personál


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Domov dôchodcov - Gerium
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
3 000,00
Konečná suma(Bez DPH):
414,58
Zaplatené:
13.81%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33140000-3
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
komplet v zmysle špecifikácie
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena s DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

filtračné polomasky na ochranu dýchacích orgánov pred časticami

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: veľkosť, Hodnota / charakteristika: univerzálna; Technické vlastnosti: materiál, Hodnota / charakteristika: môže byť výhradne alebo z podstatnej časti zhotovená z filtračného materiálu; Technické vlastnosti: materiál, Hodnota / charakteristika: tvarovateľný, aby maska dobre priliehala k tvári a pokrývala nos, bradu a ústa; Technické vlastnosti: materiál, Hodnota / charakteristika: pri styku s pokožkou nesmie vyvolávať podráždenie; Technické vlastnosti: pri pohybe hlavy, Hodnota / charakteristika: poskytuje primerané utesnenie tváre používateľa od okolitého prostredia; Technické vlastnosti: zorné pole, Hodnota / charakteristika: musí byť zachované dostatočné zorné pole obsluhy; Technické vlastnosti: uchytenie, Hodnota / charakteristika: s gumičkami na uchytenie okolo uší; Technické vlastnosti: jednorazové použitie, Hodnota / charakteristika: označenie triedy na výrobku (resp. obale): FFP2 NR pri maskách určených na použitie počas jednej pracovnej zmeny; Technické vlastnosti: balenie, Hodnota / charakteristika: tak, aby bolo eliminované mechanické poškodenie alebo znečistenie výrobku; Technické vlastnosti: najmenšie obchodné balenie, Hodnota / charakteristika: musí obsahovať návod na obsluhu masky; Technické vlastnosti: norma, Hodnota / charakteristika: vyhovujúce technickej norme EN 149+A1: 2001; Technické vlastnosti: certifikát, Hodnota / charakteristika: EU certifikát skúšky typu notifikovanou osobou podľa nariadenia (EÚ) 2016/425; Technické vlastnosti: označenie, Hodnota / charakteristika: označené normou EN 149+A1: 2001 (ak je to možné priamo na výrobku, ak nie tak na obale); Technické vlastnosti: označenie, Hodnota / charakteristika: označené značkou CE + číslom notifikovanej osoby (ak je to možné priamo na výrobku, ak nie tak na obale)

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: množstvo, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 100

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
JStore, s. r. o. 14 497,50 20% EUR 20. November 2020 291820

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×