Obstarávanie

Digitálny pojazdný RTG prístroj


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Východoslovenský ústav srdcových a cievnych chorôb, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
59 801,00
Konečná suma(Bez DPH):
49 166,66
Zaplatené:
82.21%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
33111000-1
Elektronická aukcia:
Neuvedené
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Použitý postup:
§ 117 a § 110 ZVO
Jednotka:
ks
Množstvo:
1.0
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:
Cena bez DPH

Opis obstarávania

Funkčná špecifikácia

Digitálny pojazdný RTG prístroj je určený pre röntgenové vyšetrenia vykonávané na KAIM, JIS, operačných sálach, na izbách pre imobilných pacientov na lôžku.

Technická špecifikácia textová

Technické vlastnosti: 5. Spracovanie obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.1 Dotykový monitor, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.2 Veľkosť monitora min. 17", Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.3 Kapacita internej pamäte prístroja min 3000 obrazov v DICOM formáte, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 5.4 Spracovanie obrazu musí poskytovať minimálne tieto funkcie: otáčanie obrazu, filtrácia obrazu, zvýraznenie hrán, zväčšenie obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6. DICOM, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.1 DICOM Worklist, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.2 DICOM Query/Retrieve, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.3 DICOM Dose SR, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 6.4 DICOM Send, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7. Ostatné, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.1 Zabudovaná komôrka na meranie dávky žiarenia (DAP meter) so zápisom k aktívnemu obrazu, Hodnota / charakteristika: ; Technické vlastnosti: 7.2 Prenos obrazových dát do PACS aj cez WiFi, Hodnota / charakteristika:

Technická špecifikácia číselná

Technické vlastnosti: 1. Generátor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 1.1 Výkon, Jednotka: kW, Minimum: 20, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.2 Rozsah, Jednotka: kV, Minimum: 40, Maximum: 133, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.3 Rozsah, Jednotka: mAs, Minimum: 0,35, Maximum: 360, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.4 Najväčší prúd rtg žiariča, Jednotka: mA, Minimum: 320, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1.5 Minimálna expozičná doba, Jednotka: ms, Minimum: , Maximum: 1, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 1,6 Požaduje sa akumulátorová prevádzka, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 2. RTG žiarič, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 2.1 RTG žiarič s rotačnou anódou s jedným alebo dvomi ohniskami, Jednotka: ks, Minimum: 1, Maximum: 2, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.2 Veľkosť najväčšieho fókusu, Jednotka: mm, Minimum: , Maximum: 1,3, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.3 Rotácia anódy RTG žiariča, Jednotka: ot/min, Minimum: 2700, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.4 Tepelná kapacita anódy, Jednotka: kHU, Minimum: 120, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 2.5 Požaduje sa možnosť zhotovenia snímok aj zo siete 230V 50 Hz pri vybitom akumulátore, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 3. FLAT panel detektor, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 3.1 Rozmery detektora, Jednotka: cm, Minimum: 34x42, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.2 Aktívna matrica, Jednotka: pixel, Minimum: 2300x2800, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.3 Veľkosť pixelov, Jednotka: mikrometer, Minimum: , Maximum: 150, Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.4 Bitová hĺbka, Jednotka: bit, Minimum: 16, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.5 Zaťaženosť detektora, Jednotka: kg, Minimum: 135, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 3.6 Vyhotovenie WiFi, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 4. Mobilný RTG prístroj s priamou digitalizáciou, Jednotka: ks, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: 1; Technické vlastnosti: 4.1 Rozsah otáčania žiariča ±, Jednotka: °, Minimum: 90, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.2 Maximálna rýchlosť pri motorickom pohybe, Jednotka: m/sec, Minimum: 1,38, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.3 Rozsah vertikálneho nastavenia RTG žiariča, Jednotka: cm, Minimum: 145, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.4 Najvyššia poloha fokusu od podlahy, Jednotka: cm, Minimum: 195, Maximum: , Presná hodnota: ; Technické vlastnosti: 4.5 On line spracovanie, archivácia obrazov na interný zabudovaný obrazový počítač v matici min. 1024x1024, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 4.6 Motorizovaný pohyb mobilného RTG prístroja dopredu, dozadu, ovládaný pomocou rukoväte, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -; Technické vlastnosti: 4.7 Nastaviteľná rýchlosť motorických pohybov, Jednotka: -, Minimum: , Maximum: , Presná hodnota: -

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
FUJIFILM Europe GmbH - organizačná zložka 3 59 000,00 20% EUR 30. Október 2020 289928

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Žiadne dokumenty neboli nájdené!

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×