Obstarávanie

Dodávka potravín – I.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Ružinovský domov seniorov
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
21 858,00
Konečná suma(Bez DPH):
21 857,00
Zaplatené:
99.99%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
15100000-9
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je dodávka: mäsa, mäsových výrobkov a hydiny čerstvé ovocie a zelenina Vrátane služieb spojených s ich dodávkou na miesto dodania (platí pre obidve časti). Bližšia špecifikácia predmetu zákazky je uvedená v súťažných podkladoch

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Ľubica Križanová - Veľkoobchod OZ Neuvedený celkový počet ponúk 10 225,00 Neuvedené EUR 1. Júl 2020 289143
Michal Raninec - MIRAN Neuvedený celkový počet ponúk 11 632,00 Neuvedené EUR 1. Júl 2020 289142

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Iný dokument k zákazke Súťažné podklady zverejnené na ET v EKS 18. September 2019 18. September 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3057243/content/987024/download","filename":"Informácia k zverejňovaniu sutaznych podkladov_profil UVO.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín - I: Mäso, mäsové výrobky a hydina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072111/content/1019111/download","filename":"002_SP_Priloha_c_1_1_Opis_predmetu_zakazky_cast_1_Maso (1) (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072111/content/1019112/download","filename":"003_SP_Priloha_c_2_Navrh_ramcovej_dohody_Maso (2) (1)POZANA.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072111/content/1019113/download","filename":"004_SP_Priloha_c_3_SP_Vzor_strukturovaneho_rozpoctu_ceny_Maso (1) (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072111/content/1019114/download","filename":"008_SP_Priloha_c_7_Cestne_vyhlasenie_o_zhode_s_originalom (1) (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072111/content/1019115/download","filename":"009_SP_Priloha_c_8_Vzory_vyhlaseni_a_plnomocenstiev_uchadzaca (1) (5).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 1 Mäso, mäsové výrobky a hydina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072109/content/1019101/download","filename":"Príloha na zverejnenie - Čestné vyhlásenie o zhode s originálom.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072109/content/1019102/download","filename":"Príloha na zverejnenie - Návrh rámcovej dohody - časť 1 - Mäso_Majster_masiar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072109/content/1019103/download","filename":"Príloha na zverejnenie - Opis predmetu zákazky_Majster_masiar.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072109/content/1019104/download","filename":"Príloha na zverejnenie - Vzory vyhlásení a plnomocenstiev uchádzača.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072109/content/1019105/download","filename":"Prílohe na zverejnenie - Štruktúrovaný rozpočet cien - časť 1 - Mäso.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 1 Mäso, mäsové výrobky a hydina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072112/content/1019116/download","filename":"Cestne_vyhlasenia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072112/content/1019117/download","filename":"Ramcova_dohoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072112/content/1019118/download","filename":"Štruktúrovaný rozpočet ceny (1).pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 1 Mäso, mäsové výrobky a hydina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072113/content/1019119/download","filename":"Ramcova_dohoda_strukturovany_rozpocet.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 2 Čerstvé ovocie a zelenina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072114/content/1019120/download","filename":"003_SP_Priloha_c_2_2_Navrh_ramcovej_dohody_cast_2_Ovocie_zelenina (1)EUROZEL.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072114/content/1019121/download","filename":"004_SP_Priloha_c_3_2_SP_Vzor_strukturovaneho_rozpoctu_ceny_cast_2_Ovocie_zelenina (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072114/content/1019122/download","filename":"008_SP_Priloha_c_7_Cestne_vyhlasenie_o_zhode_s_originalom (6).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072114/content/1019123/download","filename":"009_SP_Priloha_c_8_Vzory_vyhlaseni_a_plnomocenstiev_uchadzaca (1) (6).pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnice z otvárania ponúk (všetky časti) 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072393/content/1019735/download","filename":"01_Zapisnica_z_otvarania_ponuk_Cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072393/content/1019736/download","filename":"02_Prezencna_listina_zastupcov_uchadzaca_pritomnych_na_otvarani_ponuk_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072393/content/1019737/download","filename":"00_Zápisnica z otvárania ponúk_Cast_2_uchádzači.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072393/content/1019738/download","filename":"01_Prezencna_listina_zastupcov_uchadzaca_pritomnych_na_otvarani_ponuk_cast_2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 1 Mäso, mäsové výrobky a hydina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072110/content/1019106/download","filename":"002_SP_Priloha_c_1_1_Opis_predmetu_zakazky_cast_1_Maso_MIK (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072110/content/1019107/download","filename":"003_SP_Priloha_c_2_1_Navrh_ramcovej_dohody_cast_1_Maso (3).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072110/content/1019108/download","filename":"004_SP_Priloha_c_3_1_SP_Vzor_strukturovaneho_rozpoctu_ceny_cast_1_Maso (1).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072110/content/1019109/download","filename":"008_SP_Priloha_c_7_Cestne_vyhlasenie_o_zhode_s_originalom (5).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072110/content/1019110/download","filename":"009_SP_Priloha_c_8_Vzory_vyhlaseni_a_plnomocenstiev_uchadzaca (6).pdf"}]
Zmluva Dodávka potravín – I, časť 1 Mäso, mäsové výrobky a hydina 16. December 2019 16. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070888/content/1015725/download","filename":"Ramcova_dohoda_Michal_Raninec_MIRAN_bez_podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070888/content/1015726/download","filename":"Ramcova_dohoda_Michal_Raninec_MIRAN_priloha_1_a_2.pdf.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070888/content/1015727/download","filename":"Michal Raninec – MIRAN – link na Rámcovú dohodu.docx"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnice z vyhodnotenia ponúk (všetky časti) 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019746/download","filename":"06_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponúk_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019747/download","filename":"07_Prezencna_listina_z_vyhodnotenia_ponuk_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019748/download","filename":"08_Vyhodnotenie_ponuk _hodnotiaca_tabulka_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019749/download","filename":"09_Hodnotenie_navrhov_poradie_ponuk_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019750/download","filename":"10_Zdokumentovanie postupu verejného obstarávateľa_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019751/download","filename":"11_Zdokumentovanie postupu verejného obstarávateľa_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019752/download","filename":"05_Zapisnica_z_vyhodnotenia_ponúk_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019753/download","filename":"06_Prezencna_listina_z_vyhodnotenia_ponuk_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019754/download","filename":"07_Vyhodnotenie_ponuk _hodnotiaca_tabulka_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072395/content/1019755/download","filename":"08_Hodnotenie_navrhov_poradie_ponuk_cast_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 18. November 2019 18. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3066750/content/1006158/download","filename":"01_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_ET.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnice z posúdenia splnenia podmienok účasti (všetky časti) 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019739/download","filename":"03_Zapisnica_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019740/download","filename":"04_Prezencna_listina_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti_cast_1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019741/download","filename":"05_Prezencna_listina_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019742/download","filename":"05_Hodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_§ 32.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019743/download","filename":"02_Zapisnica_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019744/download","filename":"03_Prezencna_listina_z_posudenia_splnenia_podmienok_ucasti_cast_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072394/content/1019745/download","filename":"04_Hodnotenie_splnenia_podmienok_ucasti_§ 32_cast_2.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk a poradie uchádzačov 22. November 2019 22. November 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3067615/content/1007842/download","filename":"01_Informacia_o_vysledku_vyhodnotenia_ponuk_a_poradie_uchadzacov_ET.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 23. December 2019 23. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072367/content/1019688/download","filename":"20191223_Sprava_o_zakazke.pdf"}]
Zmluva Dodávka potravín – I, Časť 2 Čerstvé ovocie a zelenina 16. December 2019 16. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070889/content/1015728/download","filename":"Ramcova_dohoda_OL_Krizanova_Velkoobchod_OZ_bez_podpisu.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3070889/content/1015729/download","filename":"Ľubica Križanová – Veľkoobchod OZ - link na Rámcovú dohodu.docx"}]
Ponuky uchádzačov Dodávka potravín – I, Časť 2 Čerstvé ovocie a zelenina 21. December 2019 21. December 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019124/download","filename":"002_SP_Priloha_c_1_2_Opis_predmetu_zakazky_cast_2_Ovocie_zelenina (1)LK.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019125/download","filename":"003_SP_Priloha_c_2_2_Navrh_ramcovej_dohody_cast_2_Ovocie_zelenina (2)_LK_2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019126/download","filename":"004_SP_Priloha_c_3_2_SP_Vzor_strukturovaneho_rozpoctu_ceny_cast_2_Ovocie_zelenina (2).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019127/download","filename":"008_SP_Priloha_c_7_Cestne_vyhlasenie_o_zhode_s_originalom (7).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019128/download","filename":"009_SP_Priloha_c_8_Vzory_vyhlaseni_a_plnomocenstiev_uchadzaca (7).pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019129/download","filename":"Identifikačné údaje.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019130/download","filename":"Obsah ponuky1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3072115/content/1019131/download","filename":"Predná strana.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×