Obstarávanie

Hardvér a stroje


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Cofin, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
134 380,00
Konečná suma(Bez DPH):
134 380,00
Zaplatené:
100.0%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
30232100-5
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je nákup špecializovaných tlačových strojov pre vydavateľskú činnosť a stroja na laminovanie, spracovanie väzby, zavesovanie a nákup serveru a grafickej stanice. Podrobná špecifikácia je uvedená v Súťažných podkladoch.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Konica Minolta Slovakia spol. s r. o. 2 134 380,00 Neuvedené EUR 2. Október 2020 286936

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 2 7. Október 2020 7. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111763/content/1098825/download","filename":"426372_44685173_Ponuka_88056_ostatne.zip"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 15. Máj 2020 15. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091950/content/1058543/download","filename":"Súťažné podklady.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3091950/content/1058544/download","filename":"Súťažné podklady.pdf"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094493/content/1064399/download","filename":"Oznámenie.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Cenová ponuka 1 7. Október 2020 7. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111762/content/1098823/download","filename":"426372_31338551_Ponuka_88010_ostatne.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111762/content/1098824/download","filename":"Sprievodný list Konica Minolta Slovakia spol. s r. o..pdf"}]
Zápisnica Zápisnica 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094484/content/1064385/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094484/content/1064386/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 1.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094484/content/1064387/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094484/content/1064388/download","filename":"Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 7. Október 2020 7. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111761/content/1098822/download","filename":"Správa.pdf"}]
Zmluva Kúpna zmluva 7. Október 2020 7. Október 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3111760/content/1098821/download","filename":"Kúpna zmluva.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×