Obstarávanie

Bezpečne, zdravo, za prácou – Cyklomobilne v Hriňovej


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Mesto Hriňová
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
605 093,00
Konečná suma(Bez DPH):
408 750,00
Zaplatené:
67.55%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45233162-2
Elektronická aukcia:
Áno
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmet zákazky je zadefinovaný v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zákazka na uskutočnenie stavebných prác s predmetom podrobne vymedzeným v týchto súťažných podkladoch. Predmetom zákazky sú stavebné práce pod názvom: Bezpečne, zdravo, za prácou Cyklomobilne v Hriňovej

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Doprastav Asfalt, a.s. 13 408 750,00 Neuvedené EUR 25. August 2020 284612

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk 5. August 2020 5. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3103419/content/1081620/download","filename":"Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 6 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106375/content/1087350/download","filename":"ponuka_JM agrostavby.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 9 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106378/content/1087353/download","filename":"ponuka_Renovia.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 4 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106373/content/1087348/download","filename":"ponuka EUROVIA.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 7 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106376/content/1087351/download","filename":"ponuka_Metrostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_04_06_zmluva 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094623/content/1064881/download","filename":"sumarna odpoved_04_06_zmluva.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094623/content/1064882/download","filename":"Stavebné povolenie Cyklotrasa.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094623/content/1064883/download","filename":"Uprava_1_Priloha c_3_Navrh zmluvy o dielo.docx"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 2 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106371/content/1087346/download","filename":"ponuka COLAS.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 11 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106396/content/1087380/download","filename":"ponuka_Strabag.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106337/content/1087252/download","filename":"Sprava o zakazke_2020_04_01.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106333/content/1087248/download","filename":"Zapisnica z vyhodnocovania ponuk.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Link na dokumenty profil www.ezakazky.sk 20. Máj 2020 20. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092483/content/1059556/download","filename":"link_na_dokumenty_www.ezakazky.sk_20497_WYP.pdf"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106331/content/1087247/download","filename":"Zápisnica z otvárania ponúk.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica o vyhodnotení ponúk - ZAVER 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106335/content/1087250/download","filename":"Zapisnica z vyhodnocovania ponuk_ZAVER.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 12 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106399/content/1087388/download","filename":"ponuka_Swietelsky.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady s prílohami 20. Máj 2020 20. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059545/download","filename":"2020_04_01_Hrinova_spvs.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059546/download","filename":"Priloha c.4_Kalkulacia hodnoty zakazky – Vykaz vymer.xlsx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059547/download","filename":"Priloha c.5_PD_Hriňová_cyklocesta_2020.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059548/download","filename":"Príloha c_1_Kryci list ponuky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059549/download","filename":"Príloha c_2_Navrh na plnenie kriterii.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059550/download","filename":"Priloha c_3_Navrh zmluvy o dielo.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059551/download","filename":"Príloha c_6_CV k podmienkam ucasti.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059552/download","filename":"Príloha c_7_Suhlas so spracovanim OU.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092482/content/1059553/download","filename":"Príloha c_8_Vyhlasenie k vypracovaniu ponuky.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo_DS362020 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106328/content/1087244/download","filename":"ZoD_DS362020.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na vysvetlenie_11_06_zmluva,pd 11. Jún 2020 11. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095549/content/1067022/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_11_06_zmlluva,pd.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 3 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106372/content/1087347/download","filename":"ponuka Doprastav.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 13 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106400/content/1087389/download","filename":"pounka_Viakorp.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica zo splnenia podmienok účasti 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106334/content/1087249/download","filename":"Zapisnica z vyhodnotenia podmienok ucasti.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_25_05_vo 25. Máj 2020 25. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093036/content/1060632/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_25_05_vo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_26_05_pd 26. Máj 2020 26. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093140/content/1061051/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_26_05_pd.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_04_06_pd 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094479/content/1064360/download","filename":"sumarna odpoved_04_06_pd.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 8 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106377/content/1087352/download","filename":"ponuka POOR.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 1 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106369/content/1087314/download","filename":"ponuka Cestne stavby LM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_28_05_vo 28. Máj 2020 28. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093600/content/1062297/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_28_05_vo.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na vysvetlenie_09_06_pd-2 9. Jún 2020 9. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095114/content/1065888/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_09_06_pd-2.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Ilustračné foto k vysvetleniu zo dňa 04_06 4. Jún 2020 4. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094487/content/1064391/download","filename":"vysvetlenie c. 5_lavicka.jpg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094487/content/1064392/download","filename":"vysvetlenie c.5_stojan bicykle.jpg"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_29_05_pd 29. Máj 2020 29. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3093719/content/1062502/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_29_05_pd.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Odpoveď na vysvetlenie_05_06_pd 5. Jún 2020 5. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3094776/content/1065180/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_05_06_pd.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 5 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106374/content/1087349/download","filename":"ponuka Geostav.pdf"}]
Iný dokument k zákazke odpoveď na vysvetlenie_08_06_pd 9. Jún 2020 9. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3095069/content/1065804/download","filename":"odpoved na vysvetlenie_09_06_pd.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka č. 10 28. August 2020 28. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106379/content/1087354/download","filename":"ponuka_Skanska.pdf"}]
Zápisnica Poradie ponúk po E-aukcii 27. August 2020 27. August 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3106336/content/1087251/download","filename":"Vyhodnotenie_po Eaukcii.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×