Obstarávanie

ZVÝŠENIE KAPACITY MATERSKEJ ŠKOLY V OBCI NIŽNÁ


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Obec Nižná
Typ obstarávania:
Práce
EU fondy:
Áno
Odhadovaná suma(Bez DPH):
313 691,00
Konečná suma(Bez DPH):
11 250,00
Zaplatené:
3.58%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
45000000-7
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Neuvedené
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
1

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky sú stavebné práce - Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Nižná. Bližšie informácie sú súčasťou súťažných podkladov.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
Intersystem EU s.r.o. 4 11 250,00 Neuvedené EUR 19. Jún 2020 279613

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Ponuky uchádzačov CP - OK -TEAM 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080696/content/1035855/download","filename":"CP - OK TEAM.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Príloha k vysvetleniiu zo dňa 13.05.2019 13. Máj 2019 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944062/download","filename":"MS_Nizna_Orlicie_final_maj2017_architektura_uprava_maj2019.dwg"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944063/download","filename":"Vykres G01 podydory s2no v stavbe SO02 MS Nova Doba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944064/download","filename":"Vykres C01 pristavba navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944065/download","filename":"Vykres B02_2np stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944066/download","filename":"Vykres B01B 1np navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944067/download","filename":"Vykres A02B pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944068/download","filename":"vykres S02 rez stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944069/download","filename":"Vykaz vonkajsich otvorov 1z3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944070/download","filename":"Vykaz vonkajsich otvorov 2z3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944071/download","filename":"Vykaz vonkajsich otvorov 3z3.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944072/download","filename":"Vykaz klampiarskych vyrobkov 1z2.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3038172/content/944073/download","filename":"Vykaz vymer_Zateplenie a stavebnā £pravy Materskej Ákoly v Nißnej_10052019.XLSX"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmena lehôt 7. Marec 2019 7. Marec 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3028205/content/924772/download","filename":"Oprava lehôt -07.03.2019.docx"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP 2. Máj 2019 2. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3036990/content/941801/download","filename":"Oprava lehôt -02.05.2019.docx"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmena lehôt 2. Apríl 2019 2. Apríl 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931951/download","filename":"Oprava lehôt -02.04.2019.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931952/download","filename":"B02_2NP_navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931953/download","filename":"Vykaz vonkajsich otvorov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931954/download","filename":"A01B_pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931955/download","filename":"A02B_pohlady_navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3031858/content/931956/download","filename":"B01B_1np navrh.pdf"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080698/content/1035857/download","filename":"Správa o zákazke.doc"}]
Iný dokument k zákazke Odpovede na otázky VO 418151.pdf 31. December 2018 13. Máj 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3016103/content/944074/download","filename":"Odpovede na otázky VO 418151.pdf"}]
Iný dokument k zákazke Prílohy k odpovediam zo dňa 11.01.2019 11. Január 2019 11. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902093/download","filename":"S01_situácie_M500.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902094/download","filename":"S02_rez stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902095/download","filename":"B01B_Inp_navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902096/download","filename":"B02_IInp_stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902097/download","filename":"B03_IPP_stav a navrh_rez.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902098/download","filename":"G01_IInp stav a navrh_ms nova doba.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902099/download","filename":"A01B_pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902100/download","filename":"A02A_pohlady stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902101/download","filename":"A02B_pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902102/download","filename":"B01A_Inp_stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902103/download","filename":"A01A_pohlady stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902104/download","filename":"C01_pristavba navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3018010/content/902105/download","filename":"Výkaz výmer zateplenie a stavebné úpravy MŠ Nižná .pdf"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmena lehôt 25. Január 2019 25. Január 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3020948/content/906751/download","filename":"Oprava lehôt -25.01.2019.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady 21. December 2018 21. December 2018 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896627/download","filename":"Informácia pre záujemcov_uchádzačov.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896628/download","filename":"jed-formular.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896629/download","filename":"PLT_SP_Nižná_EVO18.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896630/download","filename":"Priloha c5_GDPR.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896631/download","filename":"elektroinštalácia_ MŠ Orličie Nižná.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896632/download","filename":"MŠ Nižná - výkaz - výmer_kurenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896633/download","filename":"Vykaz vymer_Stavba MŠ Orličie Nižná_SO05 prvky detskeho ihriska.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896634/download","filename":"Vykaz vymer_Zateplenie a stavebné úpravy Materskej školy v Nižnej.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896635/download","filename":"zti- ZATEPLENIE A STAVEBNÉ ÚPRAVY MATERSKEJ ŠKOLY - NIŽNÁ ORLIČIE.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896637/download","filename":"01_situacia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896638/download","filename":"03_I.NP stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896639/download","filename":"04_I.np navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896640/download","filename":"05_II.np stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896641/download","filename":"06_rez_stav a navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896642/download","filename":"07a_pohlady stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896643/download","filename":"07b_pohlady stav.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896644/download","filename":"08a_pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896645/download","filename":"08b_pohlady navrh.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896646/download","filename":"Sprievodna sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896647/download","filename":"situacia MS Nizna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896648/download","filename":"Príloha k detskemu ihrisku.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896649/download","filename":"01.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896650/download","filename":"02.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896651/download","filename":"03.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896652/download","filename":"04.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896653/download","filename":"05.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896654/download","filename":"06.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896655/download","filename":"07.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896656/download","filename":"Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896657/download","filename":"Protokol inÁt matersk† Ákola.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896658/download","filename":"Tech. spr†va inÁtal†cia matersk† Ákola Nißn†.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896661/download","filename":"01 - Legenda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896662/download","filename":"02 - śZ.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896663/download","filename":"03 - pďdorys 1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896664/download","filename":"04 - Pďdorys 1.NP - vedenie spojovacieho potrubia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896665/download","filename":"05 - Schāma zapojenia vyk. telies od rozdeĖovaüov A a B.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896666/download","filename":"06 - Schāma zapojenia vyk. telies od rozdeĖovaüov C a D.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896668/download","filename":"07 - schāma zapojenia vykurovac°ch telies.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896669/download","filename":"Tepelnā straty Mś Nißn†.PDF"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896670/download","filename":"TS.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896671/download","filename":"01_hodnotenie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896672/download","filename":"02_merna potreba tepla na vykurovanie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896673/download","filename":"03_merna potreba tepla_mesacna metoda.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896674/download","filename":"04 merna potreba tepla_mesacna metoda_pokr.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896675/download","filename":"05_tepelne strata.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896676/download","filename":"06_tepelna zataz.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896678/download","filename":"07_rozvod tepla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896679/download","filename":"08_potreba elektriny.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896680/download","filename":"09 elektrina pomocna.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896681/download","filename":"10_merna potreba primarnej energie.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896682/download","filename":"11_ucinnost vyroby tepla.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896683/download","filename":"12_vnutorne tepelne zisky.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896684/download","filename":"1.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896686/download","filename":"1.PP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896687/download","filename":"2.NP.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896688/download","filename":"Situ†cia.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896689/download","filename":"Technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896690/download","filename":"Vžpoüty.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896691/download","filename":"technicka sprava.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3015363/content/896692/download","filename":"Príloha k plosine.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080700/content/1035859/download","filename":"G07_Zapisnica_Vyhodnoteniedocx.docx"}]
Iný dokument k zákazke Oprava SP - zmena lehôt 13. Február 2019 13. Február 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3024893/content/914246/download","filename":"Oprava lehôt -13.02.2019.docx"}]
Ponuky uchádzačov CP - Stavebný podnik 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080694/content/1035852/download","filename":"CP - Stavebný podnik.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080694/content/1035853/download","filename":"rozpočet - stavebný podnik.zip"}]
Zápisnica z otvárania ponúk Zápisnica z otvárania ponúk 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080699/content/1035858/download","filename":"Zápisnica z otvárania - uchadzači.doc"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Oznámenie o vyhodnotení ponúk 27. Jún 2019 27. Jún 2019 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3045050/content/959921/download","filename":"Informa´cia o vy´sledku vyhodnotenia ponu´k.docx"}]
Ponuky uchádzačov CP - OMOSS 20. Február 2020 20. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3080697/content/1035856/download","filename":"CP - OMOSS.pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×