Obstarávanie

Odovzdávacie stanice tepla – vetva V3 Solinky od bodu 6 po bod 17.


Detaily obstarávania

Obstarávateľ:
Žilinská teplárenská, a.s.
Typ obstarávania:
Tovary
EU fondy:
Nie
Odhadovaná suma(Bez DPH):
799 014,00
Konečná suma(Bez DPH):
619 547,00
Zaplatené:
77.53%
Mena:
EUR
Hlavný CPV kód:
42511100-2
Elektronická aukcia:
Nie
Opcie:
Nie
Rámcová dohoda:
Nie
Počet uzavretých zmlúv:
2

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritéria kvality:
Nie
Náklady/Cena:
Cena

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je rekonštrukcia súčasných odovzdávacích staníc výmenou existujúcich parných modulov výmenníkových staníc v úseku vetvy V3 Solinky od bodu 6 po bod 17 v objektoch pripojených na systém centrálneho zásobovania teplom (ďalej len "CZT"). Cieľom zmeny teplonosnej látky používanej pri prevádzkovaní napájača Solinky zpary na horúcu vodu je predovšetkým zníženie veľkých tepelných strát.

Zoznam uzavretých zmlúv ku obstarávaniu

Ak je viac zmlúv ku jednému obstarávaniu platí nasledovné: V prípade, že sumy na jednotlivých zmluvách sa zhodujú navzájom a aj s celkovou sumou za obstarávanie, s najväčšou pravdepodobnosťou sa v čase uverejnenia ešte nevedelo presné rozdelenie súm pre jednotlivých dodávateľov, alebo sú zle vyplnené vo vestníku.
Dodávateľ Spomedzi uchádzačov Suma kontraktu DPH Mena Dátum uzavretia kontraktu Detaily
BECO, spol. s r.o. 4 299 643,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2020 279402
TERMEL SK, spol. s r.o. 4 319 904,00 Neuvedené EUR 10. Jún 2020 279401

Zoznam dokumentov ku obstarávaniu

Všetky dokumenty sú spárované podla čísla obstarávania z portálu UVO. V prípade, že sa jedná o rozdelené obstarávanie, môžu byť zobrazené všetky súvisiace dokumenty.
Typ dokumentu Názov Dátum zverejnenia Dátum úpravy Files Súbory
Súťažné podklady Súťažné podklady - všeobecná časť 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073840/content/1022817/download","filename":"(04) Súťažné podklady - všeobecná časť.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TERMEL SK, spol. s r.o. 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096731/content/1069297/download","filename":"Ponuka TERMEL časť 1.pdf"}]
Zápisnica o vyhodnotení ponúk Zápisnica z vyhodnotenia ponúk. 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096683/content/1069225/download","filename":"(19) Zápisnica z vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 027/BP/100620 21. Jún 2020 21. Jún 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka BECO spol. s.r.o. časť 1 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096727/content/1069292/download","filename":"Ponuka BECO časť 1.pdf"}]
Zápisnica o posúdení splnenia podmienok účasti Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096682/content/1069224/download","filename":"(17) Zápisnica z otvorenia vyhodnotenia ponúk.doc"}]
Súťažné podklady Návrh záväzných zmluvných podmienok - časť Ostatné 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073842/content/1022819/download","filename":"Návrh záväzných zmluvných podmienok - OST ostatné.docx"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 028/BP/100620 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069210/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.1 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069211/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.2A - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069212/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.2B - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069213/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.3,4,5a - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069214/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.5,6,7 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096676/content/1069215/download","filename":"Zmluva o dielo - text.pdf"}]
Súťažné podklady Návrh záväzných zmluvných podmienok - časť Bytterm 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073841/content/1022818/download","filename":"Návrh záväzných zmluvných podmienok - OST Bytterm.docx"}]
Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk Informácia o výsledku vyhodnotenia ponúk, poradie uchádzačov. 18. Máj 2020 19. Máj 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092244/content/1059156/download","filename":"(030) Výsledok, poradie.doc"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3092244/content/1059184/download","filename":"(030) Výsledok, poradie.doc"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka IPECON časť 2 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096726/content/1069290/download","filename":"Ponuka IPECON časť 2.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka TERMEL SK, spol. s r.o. časť 2 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096733/content/1069298/download","filename":"Ponuka TERMEL časť 2.pdf"}]
Súťažné podklady Súťažné podklady-všeobecná časť-v znení Vysvetlenia č. 1 3. Február 2020 3. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077981/content/1030404/download","filename":"(04) Súťažné podklady - všeobecná časť -úprava v znení Vysvetlenia č. 1.doc"}]
Správa o zákazke Správa o zákazke 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096680/content/1069222/download","filename":"(31) Správa o zákazke.doc"}]
Zápisnica z otvárania ponúk zápisnica z otvárania ponúk. 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096681/content/1069223/download","filename":"zapisnica_z_otvarania_ponuk_9667514632.pdf"}]
Ponuky uchádzačov Ponuka BECO spol. s.r.o. časť 2 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096728/content/1069294/download","filename":"Ponuka BECO časť 2.pdf"}]
Súťažné podklady Prílohová časť súťažných podkladov 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073844/content/1022821/download","filename":"Prílohová časť.docx"}]
Súťažné podklady Formulár JED 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073847/content/1022836/download","filename":"jed-formular.doc"}]
Zmluva Zmluva o dielo č. 027/BP/100620 21. Jún 2020 21. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069216/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.1 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069217/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.2 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069218/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.3 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069219/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.4,4a - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069220/download","filename":"PrĂ­loha ÄŤ.5,6,7 - text.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096677/content/1069221/download","filename":"Zmluva o dielo - text.pdf"}]
Súťažné podklady Odkaz na uloženie projektovej dokumentácie 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073843/content/1022820/download","filename":"Odkaz na uloženie PD.docx"}]
Súťažné podklady Opis predmetu zákazky - časť Bytterm 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022822/download","filename":"Nevyplnený rozpočet - OST Bytterm.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022823/download","filename":"Opis predmetu zákazky - OST Bytterm.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022824/download","filename":"Príloha č. 2 Projektová dokumentácia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022825/download","filename":"Príloha č.1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022826/download","filename":"Príloha č.3 - SP I. etapa V3 Solinky I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022827/download","filename":"Príloha č.4 - Harmonogram.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073845/content/1022828/download","filename":"Príloha č.5 - Celková situácia stavby (2).pdf"}]
Iný dokument k zákazke Informácua o predĺžení lehoty na predkladanie ponúk 3. Február 2020 3. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077980/content/1030403/download","filename":"Predľženie LPP.doc"}]
Iný dokument k zákazke Vysvetlenie č. 1 3. Február 2020 3. Február 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077982/content/1030405/download","filename":"V-V - OST Bytterm.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077982/content/1030406/download","filename":"V-V - OST Ostatné.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3077982/content/1030407/download","filename":"Vysvetlenie č. 1.doc"}]
Informácia o zverejnení zmluvy v CRZ Zmluva o dielo č. 028/BP/100620 21. Jún 2020 21. Jún 2020 []
Ponuky uchádzačov Ponuka IPECON časť 1 22. Jún 2020 22. Jún 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3096725/content/1069289/download","filename":"Ponuka IPECON časť 1.pdf"}]
Súťažné podklady Opis predmetu zákazky - časť Ostatné 9. Január 2020 9. Január 2020 [{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022829/download","filename":"Nevyplnený rozpočet - OST ostatné.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022830/download","filename":"Opis predmetu zákazky - OST ostatné.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022831/download","filename":"Príloha č. 2 Projektová dokumentácia.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022832/download","filename":"Príloha č.1 - Technická špecifikácia predmetu zákazky.docx"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022833/download","filename":"Príloha č.3 - SP I. etapa V3 Solinky I.pdf"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022834/download","filename":"Príloha č.4 - Harmonogram.zip"},{"file_url":"/vyhladavanie-dokumentov/document/3073846/content/1022835/download","filename":"Príloha č.5 - Celková situácia stavby (2).pdf"}]

Zoznam výsledkov obstarávaní

Pozor! Konečná suma je vypočítaná ako celková hodnota uzavretých zmlúv (po odpočítaní DPH) v rámci obstarávania. Ak nie sú správne vyplnené jednotlivé sumy, či DPH ku zmluvám vo vestníku, celková suma a aj pomer v % bude nesprávny. Všetky výpočty sú len informatívne.
Názov obstarávania Obstarávateľ Odhadovaná suma (Bez DPH) Konečná suma (Bez DPH) Zaplatené Mena Rok Typ EU fondy Počet zmlúv Úspešné

Zoznam vyhlásených obstarávaní

Názov obstarávania Obstarávateľ Suma obstarávania Suma obstarávania_hidden Mena Dátum zverejnenia Lehota na predkladanie ponúk EU fondy DT_hidden Lehota_hidden

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania

Vyhľadávač poskytuje full-text vyhľadávanie v dokumentoch, ktoré boli priložené ku aktuálnemu obstarávaniu. Z dôvodu kolísavej kvality vstupných dokumentov za správnosť údajov strojového spracovania neručíme. V prípade rámcovej zmluvy, či rozdeleného obstarávania môže jeden dokument patriť viacerým obstarávaniam.

Vyhľadávač v dokumentoch obstarávania je prémiová funkcia dostupná pri podpore 8 a viac dolárov mesačne na portáli Patreon. V prípade, že už ste podporovateľ, prihláste sa a funkcia sa vám odomkne.

Prihlás sa cez Patreon

Podporte UVOstat pre dobrý pocit, prémiové funkcie a všetko bez reklám.

Become a patron button@2x
×